Gesuchter Begriff Die Perle Allahs hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Die Perle Allahs Laotzen helmi

DE FI Übersetzungen für die

die (pronoun) [relative pronoun] joka (pronoun) [relative pronoun]
die (conj determiner pronoun adv) [which] joka (conj determiner pronoun adv) [which]
die (pronoun n) [who (relative pronoun)] joka (pronoun n) [who (relative pronoun)]
die tuo
die se
die sen
die sitä
die ne
die nuo
die mikä

DE FI Übersetzungen für perle

Perle (n v) [pierced small round object] {f} helmi (n v) [pierced small round object]
Perle {f} Helmi
Perle (n v) [woman] {f} tipu (n v) [woman]
DE Phrasen mit die perle allahs FI Übersetzungen
(Betrifft nur die dänische, die englische, die finnische, die griechische, die italienische, die niederländische, die portugiesische, die schwedische und die spanische Fassung). Korvataan 13 artiklan 8 kohdan d alakohdassa ilmaisu ”31 päivänä toukokuuta” ilmaisulla ”15 päivänä kesäkuuta”.
Betrifft nur die estnische, die finnische, die griechische, die italienische, die lettische, die litauische, die niederländische, die portugiesische, die spanische und die schwedische Fassung. Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1722/93, sellaisena kuin se on asetuksen (EY) N:o 1548/2004 1 artiklan 4 kohdalla muutettuna, 9 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen virke seuraavasti: ”Jos tuotantotuen määrä on kuitenkin alle 16 euroa tärkkelystonnilta, kyseistä vakuutta ei tarvitse antaa eikä tämän asetuksen 10 artiklassa säädettyjä tarkastus- ja valvontatoimenpiteitä sovelleta.”
Die Kosten für die Sachverständigen, die die Gewichtsfeststellung und die Probenahme vornehmen, trägt die Interventionsstelle. Interventioelin vastaa painon tarkistamisesta ja näytteidenotosta vastaaviin asiantuntijoihin liittyvistä kustannuksista.
Die belgische, die tschechische, die deutsche, die spanische, die irische, die italienische, die ungarische, die polnische, die slowenische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgian, Tšekin, Saksan, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovenian, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle.
Die belgische, die tschechische, die spanische, die irische, die italienische, die ungarische, die polnische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgian, Tšekin, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle.
Die belgische, die tschechische, die irische, die spanische, die italienische, die ungarische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgian, Tšekin, Irlannin, Espanjan, Italian, Unkarin, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle.
können insbesondere die Qualität, die Einteilung nach Klassen, die Größensortierung, die Verpackung, die Umhüllung, die Lagerung, die Beförderung, die Aufmachung, die Vermarktung und die Kennzeichnung betreffen. ne voivat koskea erityisesti tuotteen laatua, luokittelua, kokoluokittelua, pakkaamista, käärimistä, varastointia, kuljetusta, tarjontamuotoa, kaupan pitämistä ja pakkausmerkintöjä.
Die Böden von Verona im obigen Gebiet und das dortige Quellwasser und Klima sowie der Fruchtfolgeanbau bieten eine ausgeglichene Basis von Faktoren, die es ermöglichen, dass der Wachstumszyklus problemlos verläuft, wobei eine komplette dicke Karyopse mit einer ausgedehnten zentralen Perle entsteht, was in den übrigen Reisanbaugebieten nicht immer erreicht wird. Veronan viljelymaat edellä mainitulla alueella, lähdevedet, ilmasto ja vuoroviljely ovat tasapainoisen ympäristön aikaansaavia tekijöitä, joiden ansiosta kasvukausi päättyy vaikeuksitta ja tuloksena saadaan täydellinen ja suuri karyopsi, jonka keskellä on suuri helmimäinen jyvä, jollaisia ei saada välttämättä muilla riisintuotantoalueilla.
[Betrifft nur die spanische, die dänische, die englische, die lettische, die litauische und die ungarische Fassung.] (Koskee ainoastaan espanjan-, tanskan-, englannin-, latvian-, liettuan- ja unkarinkielisiä versioita).
(Nur die dänische, die deutsche, die englische, die estnische, die französische, die griechische, die italienische, die niederländische, die polnische, die portugiesische, die rumänische, die slowenische und die spanische Fassung sind verbindlich) (Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, saksan-, sloveenin-, tanskan- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)
96 % des Tettnanger Hopfens (Sorten Tettnanger und Hallertauer) fallen in die Gruppe „feinstes Aroma“, die restlichen 4 % (Perle und Hallertauer Tradition) in die Gruppe „Aroma“. Tettnanger Hopfenista (lajikkeet Tettnanger ja Hallertauer) 96 prosenttia kuuluu ryhmään ”hienon aromaattinen”, loput neljä prosenttia (Perle ja Hallertauer Tradition) ryhmään ”aromaattinen”.
Neben den Hauptsorten Tettnanger und Hallertauer Mittelfrüher werden auch die Sorten Hallertauer Tradition und Perle angebaut. Pääasiallisten lajikkeiden ”Tettnanger” ja ”Hallertauer Mittelfrüher” ohella viljellään lajikkeita ”Hallertauer Tradition” ja ”Perle”.
Nach den Kategorien des Hopfenhandels fallen 96 % des Tettnanger Hopfens (Sorten Tettnanger und Hallertauer) in die Gruppe „feinstes Aroma“, die restlichen 4 % (Perle und Hallertauer Tradition) in die Gruppe „Aroma“. Humalan kaupassa käytettävän luokittelun mukaan 96 prosenttia Tettnanger Hopfenista (lajikkeet Tettnanger ja Hallertauer) kuuluu ryhmään ”hienon aromaattinen”, loput neljä prosenttia (Perle ja Hallertauer Tradition) ryhmään ”aromaattinen”.
die Betriebssicherheitsgrenzen, die Erzeugungsverlagerungsschlüssel, die Entlastungsmaßnahmen, die Zuverlässigkeitsmargen, die Vergabebeschränkungen und die zuvor vergebene zonenübergreifende Kapazität. käyttövarmuusrajat, tuotannon muutoskertoimet, korjaavat toimenpiteet, luotettavuusmarginaalit, kapasiteetin jakamisrajoitukset ja aiemmin jaettu alueiden välinen kapasiteetti.
4. Perle aus farblosem Glas (»Straß%quot%) )etwa 10 mm Durchmesser), geschliffen und mechanisch poliert, mehrfach facettiert, entlang ihrer Mittelachse vollständig durchbohrt. Diese Perle wird üblicherweise zum Herstellen von Phantasieschmuck verwendet. 4. helmi väritöntä lasia (%quot%strassia%quot%) (läpimitta noin 10 millimetriä), mekaanisesti hiottu ja kiillotettu, jossa on useita särmiä ja keskiakselin suuntaisesti läpi menevä reikä. Tätä helmeä käytetään tavallisesti koru- ja koriste-esineiden valmistuksessa,
(3) Die Kosten für die Sachverständigen, die die Gewichtsfeststellung und die Probenahme vornehmen, trägt die Interventionsstelle. 3. Interventioelin vastaa painon tarkistamisesta ja näytteidenotosta vastaaviin asiantuntijoihin liittyvistä kustannuksista.
1. (Betrifft nur die dänische, die englische, die finnische, die griechische, die italienische, die niederländische, die portugiesische, die schwedische und die spanische Fassung). 1) Korvataan 13 artiklan 8 kohdan d alakohdassa ilmaisu "31 päivänä toukokuuta" ilmaisulla "15 päivänä kesäkuuta".
(4) Die belgische, die tschechische, die deutsche, die spanische, die irische, die italienische, die ungarische, die polnische, die slowenische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Die Anonymität der Bieter ist zu wahren. (4) Belgian, Tšekin, Saksan, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovenian, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle. Tarjouksen tekijöiden nimettömyys olisi säilytettävä.
Die unter den Nummern 1, 2 und 3 aufgeführten Waren sind nach Beschaffenheit (farbloses Glas) und Aufmachung (besondere Form, Bohrung, die das Anbringen von Häkchen ermöglicht) hauptsächlich zum Ausstatten von elektrischen Beleuchtungskörpern bestimmt, während die Verwendung zur Herstellung von Phantasieschmuck nebensächlicher Art ist. Die unter Nummer 4 aufgeführte Ware ist eine Perle der in den Erläuterungen zu Nummer 70.19 der NRZZ beschriebenen Art. luonteensa (väritön lasi) ja ulkonäkönsä (tietty muoto, rei'itys koukkujen kiinnitystä varten) perusteella 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitetut tavarat on tarkoitettu pääasiassa sähkövalaistuslaitteiden valmistuksessa käytettäviksi, kun sen sijaan niiden mahdollinen käyttö korujäljitelmien valmistuksessa on ainoastaan toissijaista; 4 kohdassa tarkoitettu tavara on yhteisen tullitariffin nimikkeistön nimikkeen 70.19 selityksessä esitetyn helmen kaltainen,
Sorte | Farbe der Fruchtwand | Länge | Form | Perle | Rillen | Zahn | Zuschnitt | Kern | Lajike | Perikarpin väri | Pituus | Muoto | Helmiäisyys | Uurteisuus | Hammastus | Poikkileikkaus | Pää |
1.2 // 1. Rosette aus farblosem Glas (»Straß%quot%) in Form eines Achtecks (etwa 14 mm Durchmesser), geschliffen und mechanisch poliert, auf beiden Seiten mehrfach facettiert, auf zwei einander symmetrisch gegenüberliegenden Stellen am Rand vollständig durchbohrt. Diese Rosette wird üblicherweise an elektrischen Beleuchtungskörpern angebracht. // 70.14 Glaswaren für Beleuchtung, für Signalvorrichtungen oder zu optischen Zwecken, nicht aus optischem Glas nicht optisch bearbeitet: A. Waren zum Ausstatten von elektrischen Beleuchtungskörpern: I. facettiertes Glas, Plättchen, Kugeln, Tropfen,- oder Blumenformen, Gehänge und ähnliche Waren für die Ausstattung von Luestern // 2. Ovales Gehänge aus farblosem Glas (»Straß%quot%) (etwa 50 × 29 mm), geschliffen und mechanisch poliert, auf beiden Seiten mehrfach facettiert, am oberen Ende vollständig durchbohrt. Dieses Gehänge wird üblicherweise an elektrischen Beleuchtungskörpern angebracht. // 70.14 Glaswaren für Beleuchtung, für Signalvorrichtungen oder zu optischen Zwecken, nicht aus optischem Glas, nicht optisch bearbeitet: A. Waren zum Ausstatten von elektrischen Beleuchtungskörpern: I. facettiertes Glas, Plättchen, Kugeln, Tropfen- oder Blumenformen, Gehänge und ähnliche Waren für die Ausstattung von Luestern // 3. Kugeln aus farblosem Glas (»Straß%quot%) (etwa 30 mm Durchmesser), geschliffen und mechanisch poliert, mehrfach facettiert, mit einem Befestigungshäkchen aus Metall. Diese Kugel wird üblicherweise an elektrischen Beleuchtungskörpern angebracht. // 70.14 Glaswaren für Beleuchtung, für Signalvorrichtungen oder zu optischen Zwecken, nicht aus optischem Glas, nicht optisch bearbeitet: A. Waren zum Ausstatten von elektrischen Beleuchtungskörpern: I. facettiertes Glas, Plättchen, Kugeln, Tropfen- oder Blumenformen, Gehänge und ähnliche Waren für die Ausstattung von Luestern // 4. Perle aus farblosem Glas (»Straß%quot%) (etwa 10 mm Durchmesser), geschliffen und mechanisch poliert, mehrfach facettiert, entlang ihrer Mittelachse vollständig durchbohrt. Diese Perle wird üblicherweise zum Herstellen von Phantasieschmuck verwendet. // 70.19 Glasperlen, Nachahmungen von echten Perlen, Edelsteinen, Schmucksteinen und ähnliche Glaskurzwaren; Würfel, Steinchen, Plättchen, Bruch und Splitter, aus Glas (auch auf Unterlagen), für Mosaike und zu ähnlichen Zierzwecken; Glasaugen (einschließlich Augen für Spielzeug), ausgenommen Prothesen; Erzeugnisse aus Glaskurzwaren; Phantasiewaren aus lampengeblasenem (gesponnenem) Glas: A. Glasperlen, Nachahmungen von echten Perlen, Edelsteinen, Schmucksteinen und ähnliche Glaskurzwaren: I. Glasperlen: a) geschliffen und mechanisch poliert. %gt%TAULUKON PAIKKA%gt%
7. verurteilt auf das Schärfste, dass das Regime die Demonstranten und die politischen Gegner nach den Wahlen von 2009 als „Feinde Allahs“ („muharib“) verurteilt hat, die nach islamischem Recht die härtesten Strafen erhalten sollten; kommt zu dem Schluss, dass während der Herrschaft des Schahs Kritik am Regime als Verbrechen galt, wohingegen sie unter dem derzeitigen Regime eine Sünde gegen den Islam darstellt; 7. vastustaa jyrkästi sitä, että hallitus pitää vuoden 2009 vaalien yhteydessä mieltään osoittaneita henkilöitä ja oppositiota "Allahin vihollisina" (muharib), joiden olisi islamin mukaan saatava ankarin rangaistus; toteaa, että kun šaahin hallinnon aikana hallituksen arvostelua pidettiin rikoksena, nykyisen järjestelmän mukaisesti se rinnastetaan islaminvastaiseen syntiin;
Während die europäischen Firmen Holmen Paper und Stora Enso einen Produktionsabbau aufgrund von Verlusten bekanntgeben, die sie durch die angebliche Branchenkrise erlitten haben, hat das Papierunternehmen Perle, ebenso wie der spanische Konkurrent von Holmen Paper, nicht nur einen enormen Gewinn verkündet, sondern auch die Eröffnung einer neuen Fabrik in der Schweiz mit einer Produktionskapazität von zirka 360 000 Tonnen pro Jahr gemeldet. Holmen Paper ‑yhtiön ja Stora Enson kaltaisten eurooppalaisten yhtiöiden ilmoittaessa alalla väitetysti kärsittävän kriisin seurauksena aiheutuneiden tappioiden vuoksi tuotantoon tehtävistä leikkauksista, paperiyhtiö Perle ja Holmen Paper ‑yhtiön espanjalainen kilpailija ovat ilmoittaneet merkittävien voittojen lisäksi avaavansa Sveitsiin uuden tehtaan, jonka tuotantokapasiteetti on noin 360 000 tonnia vuodessa.
verurteilt auf das Schärfste, dass das Regime die Demonstranten und die politischen Gegner nach den Wahlen von 2009 als „Feinde Allahs“ („muharib“) verurteilt hat, die nach islamischem Recht die härtesten Strafen erhalten sollten; kommt zu dem Schluss, dass während der Herrschaft des Schahs Kritik am Regime als Verbrechen galt, wohingegen sie unter dem derzeitigen Regime eine Sünde gegen den Islam darstellt; vastustaa jyrkästi sitä, että hallitus pitää vuoden 2009 vaalien yhteydessä mieltään osoittaneita henkilöitä ja oppositiota ”Allahin vihollisina” (muharib), joiden olisi islamin mukaan saatava ankarin rangaistus; toteaa, että kun šaahin hallinnon aikana hallituksen arvostelua pidettiin rikoksena, nykyisen järjestelmän mukaisesti se rinnastetaan islaminvastaiseen syntiin;