Gesuchter Begriff die hat 13 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
die (pronoun) [relative pronoun] joka (pronoun) [relative pronoun]
die (conj determiner pronoun adv) [which] joka (conj determiner pronoun adv) [which]
die (pronoun n) [who (relative pronoun)] joka (pronoun n) [who (relative pronoun)]
die tuo
die se
DE Deutsch FI Finnisch
die sen
die sitä
die ne
die nuo
die mikä
die (conj determiner pronoun adv) [which] mikä (conj determiner pronoun adv) [which]
die (pronoun) [relative pronoun] jonka (pronoun) [relative pronoun]
die (pronoun) [relative pronoun] jollekulle (pronoun) [relative pronoun] (pronoun)
DE Phrasen mit die FI Übersetzungen
(Betrifft nur die dänische, die englische, die finnische, die griechische, die italienische, die niederländische, die portugiesische, die schwedische und die spanische Fassung). Korvataan 13 artiklan 8 kohdan d alakohdassa ilmaisu ”31 päivänä toukokuuta” ilmaisulla ”15 päivänä kesäkuuta”.
Betrifft nur die estnische, die finnische, die griechische, die italienische, die lettische, die litauische, die niederländische, die portugiesische, die spanische und die schwedische Fassung. Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1722/93, sellaisena kuin se on asetuksen (EY) N:o 1548/2004 1 artiklan 4 kohdalla muutettuna, 9 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toinen virke seuraavasti: ”Jos tuotantotuen määrä on kuitenkin alle 16 euroa tärkkelystonnilta, kyseistä vakuutta ei tarvitse antaa eikä tämän asetuksen 10 artiklassa säädettyjä tarkastus- ja valvontatoimenpiteitä sovelleta.”
Die Zahlungen decken die zusätzlichen Kosten und die Einkommensverluste, die durch die eingegangene Verpflichtung entstehen. Tuet kattavat tehdystä sitoumuksesta aiheutuvat lisäkustannukset ja tulonmenetykset.
Die Kosten für die Sachverständigen, die die Gewichtsfeststellung und die Probenahme vornehmen, trägt die Interventionsstelle. Interventioelin vastaa painon tarkistamisesta ja näytteidenotosta vastaaviin asiantuntijoihin liittyvistä kustannuksista.
Die belgische, die tschechische, die deutsche, die spanische, die irische, die italienische, die ungarische, die polnische, die slowenische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgian, Tšekin, Saksan, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovenian, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle.
Die belgische, die tschechische, die spanische, die irische, die italienische, die ungarische, die polnische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgian, Tšekin, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle.
Die belgische, die tschechische, die irische, die spanische, die italienische, die ungarische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgian, Tšekin, Irlannin, Espanjan, Italian, Unkarin, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle.
können insbesondere die Qualität, die Einteilung nach Klassen, die Größensortierung, die Verpackung, die Umhüllung, die Lagerung, die Beförderung, die Aufmachung, die Vermarktung und die Kennzeichnung betreffen. ne voivat koskea erityisesti tuotteen laatua, luokittelua, kokoluokittelua, pakkaamista, käärimistä, varastointia, kuljetusta, tarjontamuotoa, kaupan pitämistä ja pakkausmerkintöjä.
können insbesondere die Einteilung nach Güte- und Gewichtsklassen, die Größensortierung, die Verpackung, die Umhüllung, die Lagerung, die Beförderung, die Aufmachung, den Ursprung und die Kennzeichnung betreffen. voivat koskea erityisesti laatua, luokittelua, painoa, kokoluokittelua, pakkaamista, käärimistä, varastointia, kuljetusta, tarjontamuotoa, alkuperää ja pakkausmerkintöjä.
Die belgische, die tschechische, die irische, die spanische, die italienische, die ungarische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben der Kommission die Angebote mitzuteilen. Belgian, Tšekin, Irlannin, Espanjan, Italian, Unkarin, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle.
können insbesondere die Einteilung nach Güte- und Gewichtsklassen, die Größensortierung, die Verpackung, die Umhüllung, die Lagerung, die Beförderung, die Aufmachung, die Vermarktung, den Ursprung und die Kennzeichnung betreffen.“ voivat koskea erityisesti tuotteen laatua, luokittelua, painoa, kokoluokittelua, pakkaamista, käärimistä, varastointia, kuljetusta, tarjontamuotoa, kaupan pitämistä, alkuperää ja pakkausmerkintöjä.”
Die belgische, die tschechische, die irische, die italienische, die ungarische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Belgian, Tšekin, Irlannin, Italian, Unkarin, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten olisi ilmoitettava tarjoukset komissiolle.
Die Normen können insbesondere die Einteilung nach Güteklassen, die Verpackung, die Einlagerung, die Beförderung, die Aufmachung und die Kennzeichnung betreffen. Nämä vaatimukset voivat koskea erityisesti luokittelua laatuluokkiin, pakkaamista, varastointia, kuljetusta, esille panemista ja merkitsemistä.
[Betrifft nur die spanische, die dänische, die englische, die lettische, die litauische und die ungarische Fassung.] (Koskee ainoastaan espanjan-, tanskan-, englannin-, latvian-, liettuan- ja unkarinkielisiä versioita).
[Betrifft nur die bulgarische, die estnische, die englische, die lettische, die litauische, die ungarische, die maltesische, die polnische und die slowakische Fassung.] (Koskee ainoastaan bulgarian-, viron-, englannin-, latvian-, liettuan-, unkarin-, maltan-, puolan- ja slovakinkielisiä versioita).
(Nur die dänische, die deutsche, die englische, die estnische, die französische, die griechische, die italienische, die niederländische, die polnische, die portugiesische, die rumänische, die slowenische und die spanische Fassung sind verbindlich) (Ainoastaan englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, puolan-, ranskan-, romanian-, saksan-, sloveenin-, tanskan- ja vironkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)
Diese Maßnahmen beziehen sich insbesondere auf die Erstellung, die Registrierung, die Vervielfältigung, die Übersetzung, die Herabstufung, die Aufhebung des Geheimhaltungsgrads, die Beförderung und die Vernichtung von EU-VS. Tällaiset toimenpiteet liittyvät erityisesti EU:n turvallisuusluokiteltujen tietojen tuottamiseen, kirjaamiseen, jäljentämiseen, kääntämiseen, turvallisuusluokan alentamiseen, turvallisuusluokan poistamiseen, tietojen kuljettamiseen ja hävittämiseen.
die Sicherheit, die Hygiene, die Gesundheit und die Arbeitsbedingungen verbessern; joilla parannetaan turvallisuutta, hygieniaa ja terveyttä koskevia olosuhteita ja työoloja;
die Betriebssicherheitsgrenzen, die Erzeugungsverlagerungsschlüssel, die Entlastungsmaßnahmen, die Zuverlässigkeitsmargen, die Vergabebeschränkungen und die zuvor vergebene zonenübergreifende Kapazität. käyttövarmuusrajat, tuotannon muutoskertoimet, korjaavat toimenpiteet, luotettavuusmarginaalit, kapasiteetin jakamisrajoitukset ja aiemmin jaettu alueiden välinen kapasiteetti.
(3) Die Kosten für die Sachverständigen, die die Gewichtsfeststellung und die Probenahme vornehmen, trägt die Interventionsstelle. 3. Interventioelin vastaa painon tarkistamisesta ja näytteidenotosta vastaaviin asiantuntijoihin liittyvistä kustannuksista.
1. (Betrifft nur die dänische, die englische, die finnische, die griechische, die italienische, die niederländische, die portugiesische, die schwedische und die spanische Fassung). 1) Korvataan 13 artiklan 8 kohdan d alakohdassa ilmaisu "31 päivänä toukokuuta" ilmaisulla "15 päivänä kesäkuuta".
(4) Die belgische, die tschechische, die deutsche, die spanische, die irische, die italienische, die ungarische, die polnische, die slowenische, die slowakische und die schwedische Interventionsstelle haben die Angebote der Kommission mitzuteilen. Die Anonymität der Bieter ist zu wahren. (4) Belgian, Tšekin, Saksan, Espanjan, Irlannin, Italian, Unkarin, Puolan, Slovenian, Slovakian ja Ruotsin interventioelinten olisi toimitettava tarjoukset komissiolle. Tarjouksen tekijöiden nimettömyys olisi säilytettävä.
b) können insbesondere die Einteilung nach Güte- und Gewichtsklassen, die Größensortierung, die Verpackung, die Umhüllung, die Einlagerung, die Beförderung, die Aufmachung und die Etikettierung betreffen . b) voivat koskea erityisesti tuotteen laatua, luokittelua, painoa, kokoluokittelua, pakkaamista, käärimistä, varastointia, kuljetusta, tarjontamuotoa, kaupan pitämistä ja pakkausmerkintöjä.
Die Union Myanmar ist eine multiethnische Gesellschaft, die sich aus 135 nationalen Bevölkerungsgruppen zusammensetzt (die größten von ihnen sind die Kachin, die Kayah, die Karen, die Chin, die Bamar, die Mon, die Rakhine und die Shan). Myanmarin liitto on monikansainen yhteiskunta, jossa on 135 kansallista rotua (kansalliset päärodut ovat kachin, kayah, kayin, chin, bamar, mon, rakhine ja shan).
, die lokalen Körperschaften, die öffentlichen Einrichtungen, die Unternehmen, die Vereinigungen , paikallisyhteisöissä, julkisissa laitoksissa, yrityksissä, yhdistyksissä
die übermittelten Daten, für die die Zugangsbescheinigung die Zitierungsrechte gewährt; toimitetut tiedot, joita varten käyttölupa antaa sitaattioikeudet;