Gesuchter Begriff Dickes Ende hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Dickes Ende Pukata

DE FI Übersetzungen für ende

Ende (n) [Tod] {n} loppu (n) [Tod]
Ende (n) [Abgrenzung] {n} pää (n) [Abgrenzung]
Ende {n} loppu
Ende (n) [Abschluss] {n} loppu (n) [Abschluss]
Ende (n) [Geschichte] {n} loppu (n) [Geschichte]
Ende (n v) [death] {n} loppu (n v) [death]
Ende (n v) [end] {n} loppu (n v) [end]
Ende (n v) [extreme part] {n} loppu (n v) [extreme part]
Ende (n) [last part of something] {n} loppu (n) [last part of something]
Ende (n) [termination or conclusion] {n} loppu (n) [termination or conclusion]
DE Phrasen mit dickes ende FI Übersetzungen
Positionen Ende Juni/Ende Dezember Varannot kesäkuun lopussa/joulukuun lopussa
Ende Päivämäärä
Ende Loppu
Ende LOPPU
Ende Päättymispäivä
Ende Aika (päiviä)
Ende LOPETUS
Ende Lopetus
Ende Kalastuksen lopettamispäivä
Ende loppu
Ende: Päättymispäivä:
ENDE LOPPU
ENDE Arviovaihe II perustuu riskisuhde-lähestymistapaan, jossa verrataan kullekin ympäristölokerolle laskettua PEC-arvoa ja ennustetun vaikutuksettoman pitoisuuden (PNEC) arvoa. PNEC-arvo määritetään jakamalla kokeellisesti määritellyt päätepisteet asianmukaisella turvakertoimella.
ENDE LOPETUS
ENDE Enint.
Die Strecken, die Ende Dezember 2004 eine negative Wirtschaftlichkeitsentwicklung aufweisen, sind die Strecken nach Skandinavien, nämlich Malpensa-Kopenhagen ([…] Mio. EUR Ende Dezember gegenüber noch […] Mio. EUR Ende September 2004); Malpensa — Stockholm ([…] Mio. EUR Ende Dezember gegenüber noch […] Ende September 2004) und Fiumicino — Stockholm ([…] Mio. EUR Ende Dezember 2004 gegenüber noch […] Ende September 2004). Ne kolme reittiä, joiden suora taloudellinen tulos oli negatiivinen joulukuun 2004 lopussa, olivat Skandinaviaan suuntautuvia reittejä: Malpensa–Kööpenhamina ([…] miljoonaa euroa joulukuun 2004 lopussa; […] miljoonaa euroa syyskuun 2004 lopussa), Malpensa–Tukholma ([…] miljoonaa euroa joulukuun 2004 lopussa; […] miljoonaa euroa syyskuun 2004 lopussa) ja Fiumicino–Tukholma ([…] miljoonaa euroa joulukuun 2004 lopussa; […] miljoonaa euroa syyskuun 2004 lopussa).
Ende: …: … Seminaari päättyi klo …: …
Ende: …: … Päättyi klo: …: …
Ende [3] Alkamisajankohta [3]
Der Sicherheitsgurt ist wie folgt um die in Anhang 7 dieser Regelung beschriebene Prüfpuppe zu legen: Zwischen den Rücken der Prüfpuppe und die Rückenlehne ist ein 25 mm dickes Brett zu legen. Tämän säännön liitteessä 7 eritelty nukke kiinnitetään asennelmalla seuraavasti: Nuken selän ja istuimen selkänojan väliin asetetaan 25 mm paksu levy.
Die PPA laufen Ende 2010 und Ende 2024 ab. Sopimukset päättyvät vuoden 2010 lopun ja vuoden 2024 lopun välillä.
Teil A: Anforderungen an die Ende/Ende-Kommunikation A osa: Sovellusten välisen viestinnän vaatimukset
Kommunikationsprotokolle müssen die Ende/Ende-Kommunikation unterstützen. Yhteyskäytäntöjen on tuettava sovellusten välistä viestintää.
Die Probe wird kurz gebogen, danach wird sie so um ein 0,5 mm dickes Blech gelegt, dass sie auf beiden Seiten eng anliegt. Näytettä taivutetaan hieman, minkä jälkeen se taitetaan 0,5 mm:n paksuisen metallilevyn ympäri niin, että se koskettaa tiiviisti levyn molempia puolia.
Ende: …/…/… Päättymispäivä: …/…/…
Der Sicherheitsgurt ist wie folgt um die in Anhang 7 dieser Regelung beschriebene Prüfpuppe zu legen: Zwischen den Rücken der Prüfpuppe und die Rückenlehne ist ein 25 mm dickes Brett zu legen. Tämän säännön liitteessä 7 eritelty nukke kiinnitetään asennelmalla seuraavasti: Nuken selän ja istuimen selkänojan väliin asetetaan 25 mm:n paksuinen levy.
Der Sicherheitsgurt ist wie folgt um die in Anhang 7 dieser Regelung beschriebene Prüfpuppe zu legen: Zwischen den Rücken der Prüfpuppe und die Rückenlehne ist ein 25 mm dickes Brett zu legen. Vyöasennelma kiinnitetään tämän säännön liitteessä 7 esitettyyn nukkeen seuraavasti: Nuken selän ja istuimen selkänojan väliin asetetaan 25 mm paksu levy.
Er wird Ende 2011 voraussichtlich […] % und Ende 2012 […] % betragen. Sen ennustetaan yltävän […] prosenttiin vuoden 2011 lopussa ja […] prosenttiin vuoden 2012 lopussa.
Beschreibung: 15 × 10,5 cm, graues, dickes, einfaches Papier. Kuvaus: Paksulle yksinkertaiselle harmaalle paperille painettu kortti, jonka koko on 15 × 10,5 cm.
Beschreibung: 22 × 10,5 cm, graues, dickes, einfaches Papier. Kuvaus: Paksulle yksinkertaiselle harmaalle paperille painettu kortti, jonka koko on 22 × 10,5 cm.
Die Probe wird kurz gebogen, danach wird sie so um ein 0,5 mm dickes Blech gelegt, dass sie auf beiden Seiten eng anliegt. Näytettä taivutetaan hieman, minkä jälkeen se taitetaan 0,5 mm:n paksuisen metallilevyn ympäri niin, että se koskettaa tiiviisti levyn molempia puolia.
Beschreibung: 15 × 10,5 cm, graues, dickes, einfaches Papier. Kuvaus: Paksulle yksinkertaiselle harmaalle paperille painettu kortti, jonka koko on 15 × 10,5 cm.
Beschreibung: 22 × 10,5 cm, graues, dickes, einfaches Papier. Kuvaus: Paksulle yksinkertaiselle harmaalle paperille painettu kortti, jonka koko on 22 × 10,5 cm.
Der Eigenkapitalkoeffizient stieg von 13,0 % Ende 2008 auf 15,0 % Ende 2009, 19,5 % Ende 2010 und 21,4 % Ende 2011. Vakavaraisuussuhde kasvoi 13,0 prosentista vuoden 2008 lopussa 15,0 prosenttiin vuoden 2009 lopussa, 19,5 prosenttiin vuoden 2010 lopussa ja 21,4 prosenttiin vuoden 2011 lopussa.
Weicher Waldboden (kurzes, dichtes heideartiges oder dickes Moos) Pehmeä metsänpohja (lyhyt, tiivis kanervikko tai paksu sammal)
| Stand Ende 2002 | Haushaltsvollzug im Haushaltsjahr 2003 | Stand Ende 2003 | | Tilanne vuoden 2002 lopussa | Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2003 | Tilanne vuoden 2003 lopussa |
| | Stand Ende 2003 | Haushaltsvollzug im Haushaltsjahr 2004 | Stand Ende 2004 | | | Tilanne vuoden 2003 lopussa | Talousarvion toteuttaminen varainhoitovuonna 2004 | Tilanne vuoden 2004 lopussa |
EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT (Dickes beigefarbenes Papier - Format DIN A4 synthetisches Papier 150g/m2 oder mehr) (abgefasst in der, den oder einer der Amtssprache(n) des Staates, der die Bescheinigung ausstellt) EUROOPAN YHTEISÖ (Beigenvärinen paperi – koko DIN A4, synteettinen paperi, 150g/m2 tai enemmän) (Teksti todistuksen antavan jäsenvaltion virallisella kielellä, sen kaikilla virallisilla kielillä taikka jollain niistä)