Gesuchter Begriff D-Day hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
D-Day {m} Normandian maihinnousu
DE Phrasen mit d-day FI Übersetzungen
Sukzessive, mehrmals täglich („intra-day“) stattfindende Vergaben der verfügbaren Übertragungskapazität für den Tag d erfolgen an den Tagen d-1 und d nach der Veröffentlichung der prognostizierten oder der tatsächlichen Erzeugungsfahrpläne für den Folgetag. Käytettävissä olevan siirtokapasiteetin peräkkäisten päivänsisäisten jakojen päivälle n on tapahduttava päivinä n–1 ja n sen jälkeen, kun ennakoidut tai tosiasialliset päivittäiset tuotantosuunnitelmat on annettu.
Sukzessive, mehrmals täglich („intra-day“) stattfindende Vergaben der verfügbaren Übertragungskapazität für den Tag d erfolgen an den Tagen d-1 und d nach der Veröffentlichung der prognostizierten oder der tatsächlichen Erzeugungsfahrpläne für den Folgetag. Käytettävissä olevan siirtokapasiteetin peräkkäisten päivänsisäisten jakojen päivälle n on tapahduttava päivinä n1 ja n sen jälkeen, kun ennakoidut tai tosiasialliset päivittäiset tuotantosuunnitelmat on annettu.
Werden Untersuchungen zur subchronischen Toxizität als nötig erachtet, so sollte hierbei gemäß den OECD-Leitlinien 412 (Repeated Dose Inhalation Toxicity: 28-day or 14-day Study) oder 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-day Study) vorgegangen werden. Jos subkrooniset toksisuuskokeet katsotaan tarpeellisiksi, niissä on noudatettava OECD:n ohjetta nro 412 (toistetun annoksen hengitysmyrkyllisyys: 28:n tai 14 päivän tutkimus) tai 413 (subkrooninen hengitysmyrkyllisyys: 90 päivän tutkimus).
The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule: The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:
Auf dem Day-Ahead-Markt finden dagegen tägliche Stromauktionen statt. Spot-markkinoilla sen sijaan sähköä toimitetaan päivittäisen tarjouskilpailun perusteella.
Der Antragsteller argumentiert, dass der Intra-Day-Markt eine Fortsetzung des Day-Ahead-Marktes sei und dass die auf dem Intra-Day-Markt gehandelten Mengen im Vergleich zu den auf dem Day-Ahead-Markt gehandelten Mengen lediglich marginal seien. Hakija väittää, että päivänsisäiset markkinat ovat vuorokausimarkkinoiden täydentävä osa ja että päivänsisäisillä markkinoilla kaupattavat määrät ovat hyvin vähäisiä verrattuna vuorokausimarkkinoilla kaupattaviin määriin.
Rollierende Auktionen für „Day-ahead“-Kapazität Seuraavan vuorokauden kapasiteettia koskevat huutokaupat
Milani D., Day K.E., McLeay D.J. and Kirby R.S. Milani D, Day KE, McLeay DJ, and Kirby RS (1996).
Milani D., Day K.E., McLeay D.J., Kirby R.S. Milani D, Day KE, McLeay DJ, Kirby RS (1996).
„Day-Ahead-Marktschlusszeitpunkt“ bezeichnet den Zeitpunkt, bis zu dem Aufträge am Day-Ahead-Markt angenommen werden; ’vuorokausimarkkinoiden sulkeutumisajankohdalla’ ajankohtaa, johon saakka toimeksiantoja hyväksytään vuorokausimarkkinoilla;
der Day-ahead-Verbindlichkeitszeitpunkt gemäß Artikel 69; 69 artiklan mukainen vuorokausimarkkinoiden sitovan kapasiteetin ilmoittamisen takaraja;
Day-Ahead (vortägig) für den Day-Ahead-Markt; vuorokautinen aikaväli vuorokausimarkkinoita varten;
Für den Day-Ahead-Marktzeitbereich wird die zonenübergreifende Kapazität je Day-Ahead-Marktzeiteinheit einzeln berechnet. Vuorokausimarkkinoiden aikavälin osalta on laskettava alueiden välisen kapasiteetin yksittäiset arvot kullekin vuorokausimarkkinoiden aikayksikölle.
Einheitliche Day-Ahead-Marktkopplung Yhteenkytketyt vuorokausimarkkinat
Bepreisung zonenübergreifender Day-Ahead-Kapazität Vuorokausimarkkinoiden alueiden välisen kapasiteetin hinnoittelu
Der Prozess der einheitlichen Day-Ahead-Marktkopplung Yhteenkytkettyjen vuorokausimarkkinoiden prosessi
Betrieb der einheitlichen Day-Ahead-Marktkopplung Yhteenkytkettyjen vuorokausimarkkinoiden toiminta
Der Zeitpunkt der Öffnung des Day-ahead-Marktes ist spätestens 11.00 Uhr Day-ahead-Marktzeit. Vuorokausimarkkinoiden alkamisajankohdan on oltava viimeistään klo 11.00 vuorokausimarkkinoiden markkina-aikaa.
Der Day-Ahead-Marktschlusszeitpunkt in jeder Gebotszone ist Mittag Day-Ahead-Marktzeit. Vuorokausimarkkinoiden sulkeutumisajankohdan kullakin tarjousalueella on oltava klo 12.00 vuorokausimarkkinoiden markkina-aikaa.
Vorschlag für einen Day-Ahead-Verbindlichkeitszeitpunkt Vuorokausimarkkinoiden sitovan kapasiteetin ilmoittamisen takarajaa koskeva ehdotus
Verbindlichkeit der Day-Ahead-Kapazität und Vergabebeschränkungen Vuorokausimarkkinoiden kapasiteetin ja kapasiteetin jakamisrajoitusten sitovuus
UN World Day to Overcome Extreme Poverty UN World Day to Overcome Extreme Poverty
GERES Day, Hospital Bichat Juni 2002, Paris. GERES Day, Hospital Bichat, kesäkuu 2002, Pariisi. .
(Mb/d: Millions of barrels per day) (Mb/d: Millions of barrels per day)
International Expo 2008, European Day International Expo 2008, European Day
No fixed day Ei kiinteää päivää
- Registered EU citizens resident and present on election day - Rekisteröityneet EU:n kansalaiset, jotka asuvat maassa ja ovat paikalla äänestyspäivänä
Betrifft: „World Elder Abuse Awareness Day“ Aihe: Vanhuksiin kohdistuvan väkivallan vastainen kampanjapäivä
Betrifft: Konferenz „Burma-Day 2005“ Aihe: Burma-päivä 2005
The Board of Governors will appoint a Managing Director responsible for the day-to-day management of the ESM. The Board of Governors will appoint a Managing Director responsible for the day-to-day management of the ESM.