Gesuchter Begriff Chinesisch hat 3 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Chinesisch (n) [Sprache] {n} kiina (n) [Sprache]
Chinesisch {n} kiina
Chinesisch {n} Mandariini
DE Phrasen mit chinesisch FI Übersetzungen
Chinesisch Taipeh Taiwan (Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillinen tullialue)
Chinesisch Taipeh Kiinan Taipei
Chinesisch-Taipeh a) Guyana
Europäisch, chinesisch Eurooppalainen, kiinalainen
Staatsangehörigkeit: chinesisch. Kiinan kansalainen.
Chinesisch, europäisch Eurooppalainen, kiinalainen
Fünfjahresplan, Papierherstellungsplan 2007) wurden nur auf Chinesisch mit Inhaltsverzeichnissen auf Englisch übermittelt. Muut suunnitelmat toimitettiin ainoastaan kiinankielisinä (integrointiprojekti, 11. viisivuotissuunnitelma, 11. viisivuotissuunnitelman täytäntöönpanokirje, vuoden 2007 paperiteollisuussuunnitelma), ja niissä oli liitteenä englanninkielinen sisällysluettelo.
Chinesisch/orientalisch aussehende Artikel Kiinalaisilta tai itämaalaisilta näyttävät esineet
Zwei Einführer machten geltend, chinesisch/orientalisch aussehende Tisch- oder Küchenartikel sollten aus der Warendefinition ausgeschlossen werden. Kaksi tuojaa esittivät, että kiinalaisilta tai itämaalaisilta näyttävät pöytä- ja keittiöesineet olisi jätettävä tuoterajauksen ulkopuolelle.
Die Anträge, chinesisch/orientalisch aussehende Artikel aus der Warendefinition auszuschließen, werden daher vorläufig abgelehnt. Näin ollen vaatimukset jättää kiinalaiselta tai itämaiselta näyttävät esineet tutkimuksen tuoterajauksen ulkopuolelle hylätään alustavasti.
Nach der Unterrichtung beanstandete die chinesische Regierung die Verwendung von Chinesisch-Taipeh als Referenz und verlangte mehr Informationen darüber, weshalb Chinesisch-Taipeh geeignet sei. Päätelmien ilmoittamisen jälkeen Kiinan viranomaiset vastustivat Taiwanin käyttämistä viitearvon määrittämiseen ja pyysivät lisätietoja sen soveltuvuudesta.
räumliche Nähe zwischen der VR China und Chinesisch-Taipeh Kiinan ja Taiwanin fyysinen läheisyys,
hoch entwickelte industrielle Infrastruktur sowohl in Chinesisch-Taipeh als auch in zahlreichen Provinzen der VR China teollisen infrastruktuurin korkea taso sekä Taiwanissa että näissä Kiinan maakunnissa,
räumliche Nähe zwischen der VR China und Chinesisch-Taipeh, Kiinan ja Taiwanin fyysinen läheisyys,
Nach Auffassung der Kommission legten die Behörden von Chinesisch Taipeh den Ausdruck „angemessene geschäftsübliche Bedingungen“ im TRIPS-Übereinkommen sowie das Patentgesetz von Chinesisch Taipeh inkorrekt aus, weshalb die Beschlüsse der Behörden von Chinesisch Taipeh gegen Artikel 31 Buchstabe b TRIPS-Übereinkommen verstießen. Todettiin, että Taiwanin viranomaiset tulkitsivat virheellisesti TRIPS-sopimuksen ja Taiwanin patenttilain ilmausta ”kohtuullisin kaupallisin ehdoin”, joten Taiwanin viranomaisten päätökset olivat ristiriidassa TRIPS-sopimuksen 31 artiklan b alakohdan kanssa.
Chinesisch-Taipeh/Unbekannt [IOTC] Taiwan/Tuntematon [IOTC]
Das Handelsbilanzdefizit der EU gegenüber Chinesisch-Taipeh belief sich auf 8,12 Mrd. Euro. Euroopan unionin kauppavaje Taiwanin kanssa käytävässä kaupassa oli 8,12 miljardia euroa.
Den EU-Unternehmen wird der Zugang zum Markt von Chinesisch-Taipeh erheblich erleichtert. Sopimus takaa Euroopan unionin yrityksille huomattavasti paremmat mahdollisuudet päästä Taiwanin markkinoille.
Chinesisch-Taipeh ist bereits dem Informationstechnologie-Übereinkommen (ITA) beigetreten und an den ITA II-Verhandlungen beteiligt. Taiwan osallistuu jo informaatioteknologiatuotteiden kaupasta tehtyyn sopimukseen (ITA-sopimukseen) ja on ollut aktiivisesti mukana neuvottelemassa ITA II -sopimusta.
Tibet - Pläne, Chinesisch zur wichtigsten Unterrichtssprache zu machen Tiibet - suunnitelmat kiinan kielen muuttamisesta pääopetuskieleksi
Tibet - Pläne, Chinesisch zur wichtigsten Unterrichtssprache zu machen (Abstimmung) Tiibet - suunnitelmat kiinan kielen muuttamisesta pääopetuskieleksi (äänestys)
Tibet – Pläne, Chinesisch zur wichtigsten Unterrichtssprache zu machen Tiibet - suunnitelmat kiinan kielen muuttamisesta pääopetuskieleksi
Können wir mit der chinesisch-indischen Offensive mithalten? Pystyykö Euroopan unioni kilpailemaan Kiinan ja Intian aktiivisen politiikan kanssa?
2008 erhielt das chinesisch-italienische Konsortium Insigma/Idreco den Zuschlag. Kiinalais-italialainen yhteenliittymä Insigma/Idreco voitti tarjouskilpailun vuonna 2008.
zu Tibet – Pläne, Chinesisch zur wichtigsten Unterrichtssprache zu machen Tiibetistä – suunnitelmat tehdä kiinan kielestä pääopetuskieli
II. Bedingungen für den Beitritt von Chinesisch-Taipeh II. Taiwanin liittymisehdot
Chinesisch Kiina