Gesuchter Begriff Bude hat 9 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
Bude {f} koju
Bude (n) [A small stall for the display and sale of goods] {f} koju (n) [A small stall for the display and sale of goods]
Bude (n v) [small open-fronted shop] {f} koju (n v) [small open-fronted shop]
Bude (n) [An enclosure just big enough to accommodate one standing person] {f} koppi (n) [An enclosure just big enough to accommodate one standing person]
Bude {f} kämppä
DE Deutsch FI Finnisch
Bude (n v) [crude hut] {f} tönö (n v) [crude hut]
Bude (n v) [crude hut] {f} hökkeli (n v) [crude hut]
Bude (n) [A small stall for the display and sale of goods] {f} myyntikoju (n) [A small stall for the display and sale of goods]
Bude (n v) [small open-fronted shop] {f} myyntikoju (n v) [small open-fronted shop]
DE Phrasen mit bude FI Übersetzungen
Slowakisch Vývoz, ktorý bude predmetom dodatočnej žiadosti o vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady (systém B) slovakiksi Vývoz, ktorý bude predmetom dodatočnej žiadosti o vývozné povolenie bez vopred stanovenej náhrady (systém B)
Siehe z. B. den Artikel „Novácku chemičkubudee prevádzkovať spoločnosť Fortischem“ [NCHZ wird von Fortischem übernommen] vom 2. August 2012, veröffentlicht unter http://www.webnoviny.sk/ekonomika/novacku-chemicku-bude-prevadzkovat-s/526742-clanok.html. Ks. esimerkiksi juttu ”Novácku chemičku bude prevádzkovať spoločnosť Fortischem” [Fortischem ryhtyy jatkamaan NCHZ:n toimintaa], 2.8.2012, julkaistu Webnovinyssa: http://www.webnoviny.sk/ekonomika/novacku-chemicku-bude-prevadzkovat-s/526742-clanok.html
23) Vo výrobnej a technickej oblasti sa v návrhu Frucony uvádzalo, že keďže spoločnosť prišla o licenciu na výrobu liehu, príslušné výrobné zariadenia sa od apríla 2004 prenajmú. Spoločnosť plánuje znížiť resp. zrušiť výrobu niektorých nerentabilných nealkoholických nápojov a akémukoľvek zavedeniu nového produktu v tejto kateg&budete;rii bude predchádzať analýza ziskovosti tejto výroby. 23) Vo výrobnej a technickej oblasti sa v návrhu Frucony uvádzalo, že keďže spoločnosť prišla o licenciu na výrobu liehu, príslušné výrobné zariadenia sa od apríla 2004 prenajmú. Spoločnosť plánuje znížiť resp. zrušiť výrobu niektorých nerentabilných nealkoholických nápojov a akémukoľvek zavedeniu nového produktu v tejto kategórii bude predchádzať analýza ziskovosti tejto výroby.
(6) Hlavnou zložkou investičného projektu je dielčí projekt DP 01. Táto investícia umožní spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. vyrábať ročne o dve lode viac. Ďalšie dielčie projekty pozostávajú z úprav výrobných zariadení na potreby zvýšenej kapacity a z modernizácie lodenice. Podľa slovenských orgánov sú dielčie projekty DP 02 – DP 09 samostatnými projektmi, ktbudeacute; bude spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. realizovať aj v prípade, ak sa dielčí projekt DP 01 nebude realizovať. Príjemca vyhlásil, že investície využije v období najmenej piatich rokov. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. požiadala o poskytnutie pomoci listom z 10. októbra 2005. (6) Hlavnou zložkou investičného projektu je dielčí projekt DP 01. Táto investícia umožní spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s. vyrábať ročne o dve lode viac. Ďalšie dielčie projekty pozostávajú z úprav výrobných zariadení na potreby zvýšenej kapacity a z modernizácie lodenice. Podľa slovenských orgánov sú dielčie projekty DP 02 – DP 09 samostatnými projektmi, ktoré bude spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. realizovať aj v prípade, ak sa dielčí projekt DP 01 nebude realizovať. Príjemca vyhlásil, že investície využije v období najmenej piatich rokov. Spoločnosť Slovenské lodenice Komárno, a.s. požiadala o poskytnutie pomoci listom z 10. októbra 2005.
(7) Podľa slovenských orgánovbudee investičný projekt viesť k zvýšeniu technologickej kapacity lodenice o 16 % z 24000 CGT (kompenzovaná hrubá tonáž) na 28500 CGT v roku 2009, čo zodpovedá zvýšeniu o dve lode ročne. Ďalším prínosom realizácie projektu bude skrátenie výrobného cyklu, úspora nákladov a zvýšenie kvality. Produktivita lodenice sa v roku 2009 zvýši zo súčasných 67 normohodín/CGT na 58 normohodín/CGT pri zohľadnení činností vykonávaných v rámci subdodávky. Výsledkom investície bude vytvorenie 120 – 130 pracovných miest v robotníckych profesiách, 20 – 30 pracovných miest v pomocných profesiách a nepriamych pracovných miest v regióne s mierou nezamestnanosti 14 %. (7) Podľa slovenských orgánov bude investičný projekt viesť k zvýšeniu technologickej kapacity lodenice o 16 % z 24000 CGT (kompenzovaná hrubá tonáž) na 28500 CGT v roku 2009, čo zodpovedá zvýšeniu o dve lode ročne. Ďalším prínosom realizácie projektu bude skrátenie výrobného cyklu, úspora nákladov a zvýšenie kvality. Produktivita lodenice sa v roku 2009 zvýši zo súčasných 67 normohodín/CGT na 58 normohodín/CGT pri zohľadnení činností vykonávaných v rámci subdodávky. Výsledkom investície bude vytvorenie 120 – 130 pracovných miest v robotníckych profesiách, 20 – 30 pracovných miest v pomocných profesiách a nepriamych pracovných miest v regióne s mierou nezamestnanosti 14 %.
(24) Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 01, základným cieľom tejto investície je vytvorenie novej výrobnej kapacity. Dielčí projekt DP 02 pozostáva z nákupu nového komorového tryskača, ktorý je súčasťou zariadenia s názvom Automatizovaný systém predúpravy hutného materiálu. Investíciou sa zvýši kapacita tohto zariadenia, ale tiež jeho účinnosťbudeetože bude viesť k úsporám materiálu a energie a bude mať environmentálny prínos. Dielčí projekt DP 03 pozostáva z vybudovania nových energetických terminálov na existujúcich odstavených koľajach s cieľom zvýšiť ich kapacitu. Podľa slovenských orgánov ďalšie dielčie projekty nemajú vplyv na výrobnú kapacitu spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s., keď sa posudzujú osobitne. (24) Pokiaľ ide o dielčí projekt DP 01, základným cieľom tejto investície je vytvorenie novej výrobnej kapacity. Dielčí projekt DP 02 pozostáva z nákupu nového komorového tryskača, ktorý je súčasťou zariadenia s názvom Automatizovaný systém predúpravy hutného materiálu. Investíciou sa zvýši kapacita tohto zariadenia, ale tiež jeho účinnosť, pretože bude viesť k úsporám materiálu a energie a bude mať environmentálny prínos. Dielčí projekt DP 03 pozostáva z vybudovania nových energetických terminálov na existujúcich odstavených koľajach s cieľom zvýšiť ich kapacitu. Podľa slovenských orgánov ďalšie dielčie projekty nemajú vplyv na výrobnú kapacitu spoločnosti Slovenské lodenice Komárno, a.s., keď sa posudzujú osobitne.
(28) Na druhej strane Komisia tiež musí starostlivo prehodnotiť účinky tohto konkrétneho projektu na regionálny rozvoj (oddiel 2 regionálnych usmernení). Komisia v tomto štádiu uvádza, že projekt zrejme prispieva k regionálnemu rozvoju tým, že vytvára početné pracovné príležitosti v regióne s mierou nezamestnanosti 14 %. Invest&iacubudeia bude zachovaná na mieste najmenej počas 5 rokov. (28) Na druhej strane Komisia tiež musí starostlivo prehodnotiť účinky tohto konkrétneho projektu na regionálny rozvoj (oddiel 2 regionálnych usmernení). Komisia v tomto štádiu uvádza, že projekt zrejme prispieva k regionálnemu rozvoju tým, že vytvára početné pracovné príležitosti v regióne s mierou nezamestnanosti 14 %. Investícia bude zachovaná na mieste najmenej počas 5 rokov.
(34) Komisia pripomína, že zainteresované stranybudee informovať uverejnením tohto listu a jeho zhrnutia v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia bude tiež informovať zainteresované strany v krajinách EZVO, ktoré sú signatármi dohody o EHP, uverejnením oznamu v prílohe EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, ako aj Dozorný orgán EZVO zaslaním kópie tohto listu. Všetky tieto zainteresované strany Komisia takto vyzve, aby predložili svoje pripomienky do jedného mesiaca od dátumu tohto uverejnenia." (34) Komisia pripomína, že zainteresované strany bude informovať uverejnením tohto listu a jeho zhrnutia v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia bude tiež informovať zainteresované strany v krajinách EZVO, ktoré sú signatármi dohody o EHP, uverejnením oznamu v prílohe EHP k Úradnému vestníku Európskej únie, ako aj Dozorný orgán EZVO zaslaním kópie tohto listu. Všetky tieto zainteresované strany Komisia takto vyzve, aby predložili svoje pripomienky do jedného mesiaca od dátumu tohto uverejnenia."
Er und seine Familie stellten fest, dass dort Tiere von etwa 4.00 Uhr nachmittags bis 10.00 Uhr am nächsten Morgen in einer geschlossenen Bude in Käfige gesperrt waren. Hänen perheensä huomasi, että eläimiä pidettiin häkeissä ahtaassa kopissa noin klo 16:sta seuraavaan päivään klo 10:een.
Die Plexiglashülle dieser Bude war mutwillig verwüstet und rissig. Näiden "rakennusten" akryylimuovista ulkopintaa oli tuhottu ja murrettu.
Texte, über die am Donnerstag abgestimmt wird Dienstag, 29. November 2011 19:00 Mittwoch, 30. November 2011 Aussprachen Wiederaufnahme der Sitzungsperiode und Arbeitsplan Gemeinsame Aussprache - Schutz der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich Schutz der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich Bericht: Bernhard Rapkay ( A7-0413/2011 ) 2011/2099(IMM) Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich A7-0413/2011 Rechtsausschuss JURI/7/06033 Bernhard Rapkay Rechtsausschuss Bericht über den Antrag auf Schutz der Immunität und der Vorrechte von Viktor Uspaskich Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich Bericht: Bernhard Rapkay ( A7-0411/2011 ) 2011/2162(IMM) Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich A7-0411/2011 Rechtsausschuss JURI/7/06607 Bernhard Rapkay Rechtsausschuss Bericht über den Antrag auf Schutz der Immunität und der Vorrechte von Viktor Uspaskich Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates (8./9. Dezember 2011) 2011/2545(RSP) Erklärungen des Rates und der Kommission Vorbereitung der Tagung des Europäischen Rates (8./9. Dezember 2011) Gemeinsame Aussprache - Beitritt der Republik Kroatien Beitritt der Republik Kroatien Beitrittsvertrag: Vertrag über den Beitritt der Republik Kroatien Empfehlung: Hannes Swoboda ( A7-0390/2011 ) 2011/0805(NLE) *** Beitrittsvertrag: Vertrag über den Beitritt der Republik Kroatien 14409/2011 A7-0390/2011 Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten AFET/7/06969 Hannes Swoboda Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Empfehlung zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates der Europäischen Union über die Aufnahme der Republik Kroatien in die Europäische Union Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union Bericht: Hannes Swoboda ( A7-0389/2011 ) 2011/2191(INI) Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union A7-0389/2011 Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten AFET/7/06900 Hannes Swoboda Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Bericht zum Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union Rafał Trzaskowski Ausschuss für konstitutionelle Fragen Göran Färm Haushaltsausschuss Europäisches Semester der wirtschaftspolitischen Koordinierung Bericht: Pervenche Berès ( A7-0384/2011 ) 2011/2071(INI) Europäisches Semester der wirtschaftspolitischen Koordinierung COM(2011)0011 A7-0384/2011 Ausschuss für Wirtschaft und Währung ECON/7/05534 Pervenche Berès Ausschuss für Wirtschaft und Währung Olle Ludvigsson Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten Bericht über das Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung Crescenzio Rivellini Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit Marije Cornelissen Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter Hannu Takkula Ausschuss für Kultur und Bildung László Surján Haushaltsausschuss Catherine Stihler Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz Michael Theurer Ausschuss für regionale Entwicklung Rafał Trzaskowski Ausschuss für konstitutionelle Fragen Gemeinsame Aussprache - Finanzinstrumente Finanzinstrumente Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit – Begleitmaßnahmen für den Bananensektor Bericht: Charles Goerens ( A7-0403/2011 ) 2010/0059(COD) ***III Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit – Begleitmaßnahmen für den Bananensektor 00059/2011 A7-0403/2011 Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss CODE/7/05314 Charles Goerens Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Bericht über den vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern Bericht: Helmut Scholz ( A7-0401/2011 ) 2009/0059(COD) ***III Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern 00056/2011 A7-0401/2011 Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss CODE/7/05309 Helmut Scholz Ausschuss für internationalen Handel Bericht über den vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern und Gebieten sowie mit anderen Ländern und Gebieten mit hohem Einkommen Finanzierungsinstrument für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte Bericht: Kinga Gál, Barbara Lochbihler ( A7-0404/2011 ) 2009/0060B(COD) ***III Finanzierungsinstrument für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte 00058/2011 A7-0404/2011 Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss CODE/7/05312 Kinga Gál Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) Barbara Lochbihler Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss Bericht über den vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 zur Einführung eines Finanzierungsinstruments für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit Bericht: Gay Mitchell ( A7-0402/2011 ) 2009/0060A(COD) ***III Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit 00057/2011 A7-0402/2011 Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss CODE/7/05310 Gay Mitchell Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) Bericht über den vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit Binnenmarktforum 2011/2900(RSP) Erklärung der Kommission Binnenmarktforum B7-0576/2011 Ausführungen von einer Minute (Artikel 150 GO) Rat (einschließlich Antworten) 1 20:00 Kommission (einschließlich Antworten) 1 40:00 Berichterstatter(innen) 8 06:00 Verfasser(innen) von Stellungnahmen 10 01:00 Mitglieder Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) 39:30 Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament 28:00 Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa 14:00 Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz 10:00 Fraktion Europäische Konservative und Reformisten 10:00 Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke 07:00 Fraktion „Europa der Freiheit und der Demokratie“ 06:00 Fraktionslos 06:00 "Catch the eye" 5 05:00 Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union A7-0389/2011 Hannes Swoboda Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Änderungsanträge d. Berichterst., mindestens 74 Mitglieder; alternative Entschließungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Gemeinsame alternative Entschließungsanträge Montag, 28. November 2011 12:00 Europäisches Semester der wirtschaftspolitischen Koordinierung A7-0384/2011 Pervenche Berès Ausschuss für Wirtschaft und Währung Änderungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Binnenmarktforum Entschließungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Änderungsanträge und gemeinsame Entschließungsanträge Montag, 28. November 2011 12:00 Änderungsanträge zu gemeinsamen Entschließungsanträgen Montag, 28. November 2011 13:00 Donnerstag, 1. Dezember 2011 Aussprachen Weltweiter Kampf der EU gegen HIV/AIDS 2011/2864(RSP) Erklärung der Kommission Weltweiter Kampf der EU gegen HIV/AIDS B7-0615/2011 In Anwesenheit des Rates, mit anschließender Rednerrunde der Fraktionen Jahresbericht der EZB für 2010 Bericht: Ramon Tremosa i Balcells ( A7-0361/2011 ) 2011/2156(INI) Jahresbericht der EZB für 2010 A7-0361/2011 Ausschuss für Wirtschaft und Währung ECON/7/06335 Ramon Tremosa i Balcells Ausschuss für Wirtschaft und Währung Bericht über den Jahresbericht der EZB für 2010 In Anwesenheit von Mario Draghi, Präsident der EZB Haushaltsverfahren 2012: gemeinsamer Entwurf Bericht: Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ( A7-0414/2011 ) 2011/2020(BUD) Haushaltsverfahren 2012: gemeinsamer Entwurf 13110/2011 17470/2011 A7-0414/2011 HaushaltsausschusBUDEDE/7/07807 Francesca Balzani Haushaltsausschuss José Manuel Fernandes Haushaltsausschuss Bericht zum gemeinsamen Text des Vermittlungsausschusses im Rahmen des Haushaltsverfahrens 2012 ABSTIMMUNG Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments Bericht: Reimer Böge ( A7-0353/2011 ) 2011/2126(BUD) Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments COM(2011)0373 A7-0353/2011 Haushaltsausschuss BUDG/7/06302 Reimer Böge Haushaltsausschuss Bericht über den Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments zugunsten der Strategie Europa 2020 und der Europäischen Nachbarschaftspolitik gemäß Nummer 27 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung Aussprache: Mittwoch, 26. Oktober 2011 Haushaltsverfahren 2012: gemeinsamer Entwurf Bericht: Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ( A7-0414/2011 ) 2011/2020(BUD) Haushaltsverfahren 2012: gemeinsamer Entwurf 13110/2011 17470/2011 A7-0414/2011 Haushaltsausschuss BUDE/7/07807 Francesca Balzani Haushaltsausschuss José Manuel Fernandes Haushaltsausschuss Bericht zum gemeinsamen Text des Vermittlungsausschusses im Rahmen des Haushaltsverfahrens 2012 Aussprache: Donnerstag, 1. Dezember 2011 Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 6/2011: Eigenmittel, Integrierte Meerespolitik, Griechenland, ESF, Palästina Bericht: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ( A7-0407/2011 ) 2011/2267(BUD) Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 6/2011: Eigenmittel, Integrierte Meerespolitik, Griechenland, ESF, Palästina 17631/2011 A7-0407/2011 Haushaltsausschuss BUDG/7/07569 Sidonia Elżbieta Jędrzejewska Haushaltsausschuss Bericht betreffend den Standpunkt des Rates zum Entwurf des Berichtigungshaushaltsplans Nr. 6/2011 der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2011, Einzelplan III – Kommission Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung: Antrag EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - Portugal Bericht: Barbara Matera ( A7-0395/2011 ) 2011/2262(BUD) Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung: Antrag EGF/2011/005 Norte-Centro Automotive - Portugal COM(2011)0664 A7-0395/2011 Haushaltsausschuss BUDG/7/07438 Barbara Matera Haushaltsausschuss Bericht über den Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates über die Inanspruchnahme des Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung gemäß Nummer 28 der Interinstitutionellen Vereinbarung vom 17. Mai 2006 zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Kommission über die Haushaltsdisziplin und die wirtschaftliche Haushaltsführung (Antrag EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive aus Portugal) Artikel 138 GO Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Georgios Toussas Bericht: Tadeusz Zwiefka ( A7-0410/2011 ) 2011/2057(IMM) Antrag auf Aufhebung der parlamentarischen Immunität von Georgios Toussas A7-0410/2011 Rechtsausschuss JURI/7/05640 Tadeusz Zwiefka Rechtsausschuss Bericht über den Antrag auf Aufhebung der Immunität von Georgios Toussas Artikel 138 GO Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität von Luigi de Magistris Bericht: Bernhard Rapkay ( A7-0412/2011 ) 2011/2076(IMM) Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität von Luigi de Magistris A7-0412/2011 Rechtsausschuss JURI/7/05857 Bernhard Rapkay Rechtsausschuss Bericht über den Antrag auf Schutz der Immunität und der Vorrechte von Luigi de Magistris Artikel 138 GO Rückzahlbare Beihilfe und Finanzierungstechniken Bericht: Danuta Maria Hübner ( A7-0380/2011 ) 2011/0210(COD) ***I Rückzahlbare Beihilfe und Finanzierungstechniken COM(2011)0483 A7-0380/2011 Ausschuss für regionale Entwicklung REGI/7/06695 Danuta Maria Hübner Ausschuss für regionale Entwicklung Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung des Rates (EG) Nr. 1083/2006 im Hinblick auf rückzahlbare Beihilfe und Finanzierungstechniken Jens Geier Haushaltskontrollausschuss Artikel 138 GO Finanzielle Abwicklung in Bezug auf bestimmte, hinsichtlich ihrer Finanzstabilität von Schwierigkeiten betroffene bzw. von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedrohte Mitgliedstaaten (EFRE und ESF) Bericht: Danuta Maria Hübner ( A7-0383/2011 ) 2011/0211(COD) ***I Finanzielle Abwicklung in Bezug auf bestimmte, hinsichtlich ihrer Finanzstabilität von Schwierigkeiten betroffene bzw. von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedrohte Mitgliedstaaten (EFRE und ESF) COM(2011)0482 A7-0383/2011 Ausschuss für regionale Entwicklung REGI/7/06699 Danuta Maria Hübner Ausschuss für regionale Entwicklung Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates zu Vorkehrungen für die finanzielle Abwicklung in Bezug auf bestimmte, hinsichtlich ihrer Finanzstabilität von Schwierigkeiten betroffene bzw. von gravierenden Schwierigkeiten ernstlich bedrohte Mitgliedstaaten Artikel 138 GO Änderung der Entscheidung 2002/546/EG hinsichtlich ihrer Geltungsdauer Bericht: Danuta Maria Hübner ( A7-0381/2011 ) 2011/0192(CNS) * Änderung der Entscheidung 2002/546/EG hinsichtlich ihrer Geltungsdauer COM(2011)0443 A7-0381/2011 Ausschuss für regionale Entwicklung REGI/7/06610 Danuta Maria Hübner Ausschuss für regionale Entwicklung Bericht über den Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung der Entscheidung 2002/546/EG hinsichtlich ihrer Geltungsdauer Artikel 46 Absatz 1 GO Änderung der Entscheidung 2007/659/EG hinsichtlich ihrer Geltungsdauer und des Jahreskontingents, für das ein ermäßigter Verbrauchsteuersatz gilt Bericht: Danuta Maria Hübner ( A7-0382/2011 ) 2011/0248(CNS) * Änderung der Entscheidung 2007/659/EG hinsichtlich ihrer Geltungsdauer und des Jahreskontingents, für das ein ermäßigter Verbrauchsteuersatz gilt COM(2011)0577 A7-0382/2011 Ausschuss für regionale Entwicklung REGI/7/06983 Danuta Maria Hübner Ausschuss für regionale Entwicklung Bericht über den Vorschlag für einen Beschluss des Rates zur Änderung der Entscheidung 2007/659/EG hinsichtlich ihrer Geltungsdauer und des Jahreskontingents, für das ein ermäßigter Verbrauchsteuersatz gilt Artikel 46 Absatz 1 GO Jahresbericht der EZB für 2010 Bericht: Ramon Tremosa i Balcells ( A7-0361/2011 ) 2011/2156(INI) Jahresbericht der EZB für 2010 A7-0361/2011 Ausschuss für Wirtschaft und Währung ECON/7/06335 Ramon Tremosa i Balcells Ausschuss für Wirtschaft und Währung Bericht über den Jahresbericht der EZB für 2010 Artikel 138 GO Aussprache: Donnerstag, 1. Dezember 2011 Bekämpfung des Schulabbruchs Bericht: Mary Honeyball ( A7-0363/2011 ) 2011/2088(INI) Bekämpfung des Schulabbruchs COM(2011)0018 A7-0363/2011 Ausschuss für Kultur und Bildung CULT/7/05977 Mary Honeyball Ausschuss für Kultur und Bildung Bericht über die Bekämpfung des Schulabbruchs Nadja Hirsch Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten Artikel 138 GO Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit – Begleitmaßnahmen für den Bananensektor Bericht: Charles Goerens ( A7-0403/2011 ) 2010/0059(COD) ***III Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit – Begleitmaßnahmen für den Bananensektor 00059/2011 A7-0403/2011 Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss CODE/7/05314 Charles Goerens Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Bericht über den vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit Aussprache: Mittwoch, 30. November 2011 Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern Bericht: Helmut Scholz ( A7-0401/2011 ) 2009/0059(COD) ***III Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern 00056/2011 A7-0401/2011 Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss CODE/7/05309 Helmut Scholz Ausschuss für internationalen Handel Bericht über den vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1934/2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern und Gebieten sowie mit anderen Ländern und Gebieten mit hohem Einkommen Aussprache: Mittwoch, 30. November 2011 Finanzierungsinstrument für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte Bericht: Kinga Gál, Barbara Lochbihler ( A7-0404/2011 ) 2009/0060B(COD) ***III Finanzierungsinstrument für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte 00058/2011 A7-0404/2011 Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss CODE/7/05312 Kinga Gál Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) Barbara Lochbihler Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss Bericht über den vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1889/2006 zur Einführung eines Finanzierungsinstruments für die weltweite Förderung der Demokratie und der Menschenrechte Aussprache: Mittwoch, 30. November 2011 Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit Bericht: Gay Mitchell ( A7-0402/2011 ) 2009/0060A(COD) ***III Finanzierungsinstrument für die Entwicklungszusammenarbeit 00057/2011 A7-0402/2011 Delegation des Europäischen Parlaments im Vermittlungsausschuss CODE/7/05310 Gay Mitchell Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) Bericht über den vom Vermittlungsausschuss gebilligten gemeinsamen Entwurf einer Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1905/2006 zur Schaffung eines Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit Aussprache: Mittwoch, 30. November 2011 Statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs Bericht: Brian Simpson ( A7-0212/2011 ) 2010/0258(COD) ***I Statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs COM(2010)0505 A7-0212/2011 Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr TRAN/7/03915 Brian Simpson Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs (Neufassung) Gebiet von Kaliningrad und bestimmte polnische Verwaltungsbezirke Bericht: Kyriacos Triantaphyllides ( A7-0398/2011 ) 2011/0199(COD) ***I Gebiet von Kaliningrad und bestimmte polnische Verwaltungsbezirke COM(2011)0461 A7-0398/2011 Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres LIBE/7/06713 Kyriacos Triantaphyllides Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres Bericht über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1931/2006 bezüglich der Erweiterung des Grenzgebiets auf das Gebiet von Kaliningrad und bestimmte polnische Verwaltungsbezirke Krzysztof Lisek Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Beitrittsvertrag: Vertrag über den Beitritt der Republik Kroatien Empfehlung: Hannes Swoboda ( A7-0390/2011 ) 2011/0805(NLE) *** Beitrittsvertrag: Vertrag über den Beitritt der Republik Kroatien 14409/2011 A7-0390/2011 Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten AFET/7/06969 Hannes Swoboda Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Empfehlung zu dem Entwurf eines Beschlusses des Rates der Europäischen Union über die Aufnahme der Republik Kroatien in die Europäische Union Aussprache: Mittwoch, 30. November 2011 Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union Bericht: Hannes Swoboda ( A7-0389/2011 ) 2011/2191(INI) Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union A7-0389/2011 Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten AFET/7/06900 Hannes Swoboda Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Bericht zum Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union Rafał Trzaskowski Ausschuss für konstitutionelle Fragen Göran Färm Haushaltsausschuss Aussprache: Mittwoch, 30. November 2011 Änderungen der Geschäftsordnung betreffend den Verhaltenskodex für Mitglieder des Europäischen Parlaments im Bereich finanzielle Interessen und Interessenkonflikte Bericht: Carlo Casini ( A7-0386/2011 ) 2011/2174(REG) Änderungen der Geschäftsordnung betreffend den Verhaltenskodex für Mitglieder des Europäischen Parlaments im Bereich finanzielle Interessen und Interessenkonflikte A7-0386/2011 Ausschuss für konstitutionelle Fragen AFCO/7/06765 Carlo Casini Ausschuss für konstitutionelle Fragen Bericht über die Änderungen an der Geschäftsordnung in Bezug auf einen Verhaltenskodex für die Mitglieder des Europäischen Parlaments zu den finanziellen Interessen und Interessenkonflikten Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich Bericht: Bernhard Rapkay ( A7-0411/2011 ) 2011/2162(IMM) Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich A7-0411/2011 Rechtsausschuss JURI/7/06607 Bernhard Rapkay Rechtsausschuss Bericht über den Antrag auf Schutz der Immunität und der Vorrechte von Viktor Uspaskich Aussprache: Mittwoch, 30. November 2011 Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich Bericht: Bernhard Rapkay ( A7-0413/2011 ) 2011/2099(IMM) Antrag auf Schutz der parlamentarischen Immunität von Viktor Uspaskich A7-0413/2011 Rechtsausschuss JURI/7/06033 Bernhard Rapkay Rechtsausschuss Bericht über den Antrag auf Schutz der Immunität und der Vorrechte von Viktor Uspaskich Aussprache: Mittwoch, 30. November 2011 Europäisches Semester der wirtschaftspolitischen Koordinierung Bericht: Pervenche Berès ( A7-0384/2011 ) 2011/2071(INI) Europäisches Semester der wirtschaftspolitischen Koordinierung COM(2011)0011 A7-0384/2011 Ausschuss für Wirtschaft und Währung ECON/7/05534 Pervenche Berès Ausschuss für Wirtschaft und Währung Olle Ludvigsson Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten Bericht über das Europäische Semester für die wirtschaftspolitische Koordinierung Crescenzio Rivellini Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit Marije Cornelissen Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter Hannu Takkula Ausschuss für Kultur und Bildung László Surján Haushaltsausschuss Catherine Stihler Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz Michael Theurer Ausschuss für regionale Entwicklung Rafał Trzaskowski Ausschuss für konstitutionelle Fragen Aussprache: Mittwoch, 30. November 2011 Binnenmarktforum 2011/2900(RSP) Entschließungsanträge Binnenmarktforum B7-0576/2011 Aussprache: Mittwoch, 30. November 2011 Weltweiter Kampf der EU gegen HIV/AIDS 2011/2864(RSP) Entschließungsanträge Weltweiter Kampf der EU gegen HIV/AIDS B7-0615/2011 Aussprache: Donnerstag, 1. Dezember 2011 Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen EU-Ukraine Bericht: Ryszard Antoni Legutko ( A7-0387/2011 ) 2011/2132(INI) Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen EU-Ukraine A7-0387/2011 Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten AFET/7/06333 Ryszard Antoni Legutko Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Bericht mit den Empfehlungen des Europäischen Parlaments an den Rat, die Kommission und den EAD zu den Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen EU-Ukraine Paweł Zalewski Ausschuss für internationalen Handel Modernisierung der Zollverfahren Bericht: Matteo Salvini ( A7-0406/2011 ) 2011/2083(INI) Modernisierung der Zollverfahren A7-0406/2011 Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz IMCO/7/05949 Matteo Salvini Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz Bericht über die Modernisierung der Zollverfahren Cristiana Muscardini Ausschuss für internationalen Handel Bart Staes Haushaltskontrollausschuss Rat (einschließlich Antworten) 1 08:00 Kommission (einschließlich Antworten) 1 10:00 Präsident der Europäischen Zentralbank (einschließlich Antworten) 1 10:00 Berichterstatter(in) 1 06:00 Berichterstatter "Haushalt" 2 03:00 Vorsitzende(r) des Haushaltsausschusses 1 06:00 Mitglieder Fraktion der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) 28:30 Fraktion der Progressiven Allianz der Sozialisten & Demokraten im Europäischen Parlament 20:30 Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa 10:30 Fraktion der Grünen / Freie Europäische Allianz 07:30 Fraktion Europäische Konservative und Reformisten 07:30 Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke 05:30 Fraktion „Europa der Freiheit und der Demokratie“ 05:00 Fraktionslos 05:00 "Catch the eye" 2 05:00 Weltweiter Kampf der EU gegen HIV/AIDS Entschließungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Änderungsanträge und gemeinsame Entschließungsanträge Montag, 28. November 2011 12:00 Inanspruchnahme des Flexibilitätsinstruments A7-0353/2011 Reimer Böge Haushaltsausschuss Änderungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Statistische Erfassung des Güterkraftverkehrs A7-0212/2011 Brian Simpson Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr Änderungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Gebiet von Kaliningrad und bestimmte polnische Verwaltungsbezirke A7-0398/2011 Kyriacos Triantaphyllides Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres Änderungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Antrag Kroatiens auf Mitgliedschaft in der Europäischen Union A7-0389/2011 Hannes Swoboda Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Änderungsanträge d. Berichterst., mindestens 74 Mitglieder; alternative Entschließungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Gemeinsame alternative Entschließungsanträge Montag, 28. November 2011 12:00 Änderungen der Geschäftsordnung betreffend den Verhaltenskodex für Mitglieder des Europäischen Parlaments im Bereich finanzielle Interessen und Interessenkonflikte A7-0386/2011 Carlo Casini Ausschuss für konstitutionelle Fragen Änderungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Europäisches Semester der wirtschaftspolitischen Koordinierung A7-0384/2011 Pervenche Berès Ausschuss für Wirtschaft und Währung Änderungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Binnenmarktforum Entschließungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Änderungsanträge und gemeinsame Entschließungsanträge Montag, 28. November 2011 12:00 Änderungsanträge zu gemeinsamen Entschließungsanträgen Montag, 28. November 2011 13:00 Verhandlungen über das Assoziierungsabkommen EU-Ukraine A7-0387/2011 Ryszard Antoni Legutko Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten Änderungsanträge Mittwoch, 23. November 2011 12:00 Modernisierung der Zollverfahren A7-0406/2011 Matteo Salvini Ausschuss für Binnenmarkt und Verbraucherschutz Änderungsanträge d. Berichterst., mindestens 74 Mitglieder; alternative Entschließungsanträge Freitag, 25. November 2011 12:00 Gemeinsame alternative Entschließungsanträge Montag, 28. November 2011 12:00 Tekstit, joista äänestetään torstaina Tiistai 29. marraskuuta 2011 19:00 Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 Keskustelut Istuntokauden uudelleen avaaminen ja käsittelyjärjestys Yhteiskeskustelu - Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustaminen Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustaminen Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö Mietintö: Bernhard Rapkay ( A7-0413/2011 ) 2011/2099(IMM) Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö A7-0413/2011 Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI/7/06033 Bernhard Rapkay Oikeudellisten asioiden valiokunta Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö Mietintö: Bernhard Rapkay ( A7-0411/2011 ) 2011/2162(IMM) Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö A7-0411/2011 Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI/7/06607 Bernhard Rapkay Oikeudellisten asioiden valiokunta Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) valmistelu 2011/2545(RSP) Neuvoston ja komission julkilausumat Eurooppa-neuvoston kokouksen (8.─9. joulukuuta 2011) valmistelu Yhteiskeskustelu - Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin Kroatian tasavallan liittyminen Euroopan unioniin Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin Suositus: Hannes Swoboda ( A7-0390/2011 ) 2011/0805(NLE) *** Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin 14409/2011 A7-0390/2011 Ulkoasiainvaliokunta AFET/7/06969 Hannes Swoboda Ulkoasiainvaliokunta Suositus ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi Mietintö: Hannes Swoboda ( A7-0389/2011 ) 2011/2191(INI) Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi A7-0389/2011 Ulkoasiainvaliokunta AFET/7/06900 Hannes Swoboda Ulkoasiainvaliokunta Mietintö Kroatian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi Rafał Trzaskowski Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Göran Färm Budjettivaliokunta Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso Mietintö: Pervenche Berès ( A7-0384/2011 ) 2011/2071(INI) Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso COM(2011)0011 A7-0384/2011 Talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON/7/05534 Pervenche Berès Talous- ja raha-asioiden valiokunta Olle Ludvigsson Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta Crescenzio Rivellini Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Marije Cornelissen Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta Hannu Takkula Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta László Surján Budjettivaliokunta Catherine Stihler Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Michael Theurer Aluekehitysvaliokunta Rafał Trzaskowski Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Yhteiskeskustelu - Rahoitusvälineet Rahoitusvälineet Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet Mietintö: Charles Goerens ( A7-0403/2011 ) 2010/0059(COD) ***III Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet 00059/2011 A7-0403/2011 Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta CODE/7/05314 Charles Goerens Ulkoasiainvaliokunta Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen Mietintö: Helmut Scholz ( A7-0401/2011 ) 2009/0059(COD) ***III Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen 00056/2011 A7-0401/2011 Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta CODE/7/05309 Helmut Scholz Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline Mietintö: Kinga Gál, Barbara Lochbihler ( A7-0404/2011 ) 2009/0060B(COD) ***III Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline 00058/2011 A7-0404/2011 Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta CODE/7/05312 Kinga Gál Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Barbara Lochbihler Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta Kehitysyhteistyön rahoitusväline Mietintö: Gay Mitchell ( A7-0402/2011 ) 2009/0060A(COD) ***III Kehitysyhteistyön rahoitusväline 00057/2011 A7-0402/2011 Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta CODE/7/05310 Gay Mitchell Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta Sisämarkkinafoorumi 2011/2900(RSP) Komission julkilausuma Sisämarkkinafoorumi B7-0576/2011 Minuutin puheenvuorot (työjärjestyksen 150 artikla) Neuvosto (vastauksineen) 1 20:00 Komissio (vastauksineen) 1 40:00 Esittelijät 8 06:00 Valmistelijat 10 01:00 Jäsenet Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) 39:30 Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä 28:00 Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä 14:00 Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä 10:00 Euroopan konservatiivit ja reformistit 10:00 Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto 07:00 Vapaa ja demokraattinen Eurooppa 06:00 Sitoutumattomat 06:00 "Catch the eye" 5 05:00 Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi A7-0389/2011 Hannes Swoboda Ulkoasiainvaliokunta Esittelijän tarkistukset, vähintään 74 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesitykset Maanantai 28. marraskuuta 2011 12:00 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso A7-0384/2011 Pervenche Berès Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tarkistukset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Sisämarkkinafoorumi Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset Maanantai 28. marraskuuta 2011 12:00 Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 28. marraskuuta 2011 13:00 Torstai 1. joulukuuta 2011 Keskustelut EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan 2011/2864(RSP) Komission julkilausuma EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan B7-0615/2011 Neuvoston läsnä ollessa; keskustelu sisältää poliittisten ryhmien puheenvuorot EKP:n vuosikertomus 2010 Mietintö: Ramon Tremosa i Balcells ( A7-0361/2011 ) 2011/2156(INI) EKP:n vuosikertomus 2010 A7-0361/2011 Talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON/7/06335 Ramon Tremosa i Balcells Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2010 EKP:n pääjohtajan Mario Draghin läsnä ollessa Talousarviomenettely 2012: yhteinen teksti Mietintö: Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ( A7-0414/2011 ) 2011/2020(BUD) Talousarviomenettely 2012: yhteinen teksti 13110/2011 17470/2011 A7-0414/2011 Budjettivaliokunta BUDE/7/07807 Francesca Balzani Budjettivaliokunta José Manuel Fernandes Budjettivaliokunta Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä talousarviomenettelyssä 2012 ÄÄNESTYKSET Joustovälineen varojen käyttöönotto Mietintö: Reimer Böge ( A7-0353/2011 ) 2011/2126(BUD) Joustovälineen varojen käyttöönotto COM(2011)0373 A7-0353/2011 Budjettivaliokunta BUDG/7/06302 Reimer Böge Budjettivaliokunta Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi joustovälineen varojen käyttöönotosta Eurooppa 2020 -strategian ja Euroopan naapuruuspolitiikan rahoittamiseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 27 kohdan mukaisesti Keskustelu: Keskiviikko 26. lokakuuta 2011 Talousarviomenettely 2012: yhteinen teksti Mietintö: Francesca Balzani, José Manuel Fernandes ( A7-0414/2011 ) 2011/2020(BUD) Talousarviomenettely 2012: yhteinen teksti 13110/2011 17470/2011 A7-0414/2011 Budjettivaliokunta BUDE/7/07807 Francesca Balzani Budjettivaliokunta José Manuel Fernandes Budjettivaliokunta Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä talousarviomenettelyssä 2012 Keskustelu: Torstai 1. joulukuuta 2011 Lisätalousarvioesitys nro 6/2011: omat varat, yhdennetty meripolitiikka, Kreikka, ESR, Palestiina Mietintö: Sidonia Elżbieta Jędrzejewska ( A7-0407/2011 ) 2011/2267(BUD) Lisätalousarvioesitys nro 6/2011: omat varat, yhdennetty meripolitiikka, Kreikka, ESR, Palestiina 17631/2011 A7-0407/2011 Budjettivaliokunta BUDG/7/07569 Sidonia Elżbieta Jędrzejewska Budjettivaliokunta Mietintö neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 6/2011 varainhoitovuodeksi 2011, pääluokka III – Komissio Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugali Mietintö: Barbara Matera ( A7-0395/2011 ) 2011/2262(BUD) Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugali COM(2011)0664 A7-0395/2011 Budjettivaliokunta BUDG/7/07438 Barbara Matera Budjettivaliokunta Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2011/005 PT/Norte-Centro Automotive, Portugali) Työjärjestyksen 138 artikla Georgios Toussasin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö Mietintö: Tadeusz Zwiefka ( A7-0410/2011 ) 2011/2057(IMM) Georgios Toussasin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö A7-0410/2011 Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI/7/05640 Tadeusz Zwiefka Oikeudellisten asioiden valiokunta Mietintö Georgios Toussasin parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskevasta pyynnöstä Työjärjestyksen 138 artikla Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö Mietintö: Bernhard Rapkay ( A7-0412/2011 ) 2011/2076(IMM) Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö A7-0412/2011 Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI/7/05857 Bernhard Rapkay Oikeudellisten asioiden valiokunta Mietintö Luigi de Magistrisin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä Työjärjestyksen 138 artikla Takaisin maksettava tuki ja rahoitusjärjestelyt Mietintö: Danuta Maria Hübner ( A7-0380/2011 ) 2011/0210(COD) ***I Takaisin maksettava tuki ja rahoitusjärjestelyt COM(2011)0483 A7-0380/2011 Aluekehitysvaliokunta REGI/7/06695 Danuta Maria Hübner Aluekehitysvaliokunta Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamiseksi takaisin maksettavan tuen ja rahoitusjärjestelyjen osalta Jens Geier Talousarvion valvontavaliokunta Työjärjestyksen 138 artikla Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoito (EAKR ja ESR) Mietintö: Danuta Maria Hübner ( A7-0383/2011 ) 2011/0211(COD) ***I Tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoito (EAKR ja ESR) COM(2011)0482 A7-0383/2011 Aluekehitysvaliokunta REGI/7/06699 Danuta Maria Hübner Aluekehitysvaliokunta Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 muuttamisesta tiettyjen rahoitusvakautensa osalta vakavissa vaikeuksissa olevien tai vakavien vaikeuksien uhasta kärsivien jäsenvaltioiden varainhoitoa koskevien tiettyjen säännösten osalta Työjärjestyksen 138 artikla Päätöksen 2002/546/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta Mietintö: Danuta Maria Hübner ( A7-0381/2011 ) 2011/0192(CNS) * Päätöksen 2002/546/EY muuttaminen sen soveltamisajan osalta COM(2011)0443 A7-0381/2011 Aluekehitysvaliokunta REGI/7/06610 Danuta Maria Hübner Aluekehitysvaliokunta Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2002/546/EY muuttamisesta sen soveltamisajan osalta Työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta Päätöksen 2007/659/EY muuttaminen koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä, jossa voidaan soveltaa alennettua valmisteverokantaa Mietintö: Danuta Maria Hübner ( A7-0382/2011 ) 2011/0248(CNS) * Päätöksen 2007/659/EY muuttaminen koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä, jossa voidaan soveltaa alennettua valmisteverokantaa COM(2011)0577 A7-0382/2011 Aluekehitysvaliokunta REGI/7/06983 Danuta Maria Hübner Aluekehitysvaliokunta Mietintö ehdotuksesta neuvoston päätökseksi päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä, jossa voidaan soveltaa alennettua valmisteverokantaa Työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohta EKP:n vuosikertomus 2010 Mietintö: Ramon Tremosa i Balcells ( A7-0361/2011 ) 2011/2156(INI) EKP:n vuosikertomus 2010 A7-0361/2011 Talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON/7/06335 Ramon Tremosa i Balcells Talous- ja raha-asioiden valiokunta Mietintö EKP:n vuosikertomuksesta 2010 Työjärjestyksen 138 artikla Keskustelu: Torstai 1. joulukuuta 2011 Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen Mietintö: Mary Honeyball ( A7-0363/2011 ) 2011/2088(INI) Koulunkäynnin keskeyttämisen vähentäminen COM(2011)0018 A7-0363/2011 Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta CULT/7/05977 Mary Honeyball Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta Mietintö koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä Nadja Hirsch Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Työjärjestyksen 138 artikla Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet Mietintö: Charles Goerens ( A7-0403/2011 ) 2010/0059(COD) ***III Kehitysyhteistyön rahoitusväline – banaanialan liitännäistoimenpiteet 00059/2011 A7-0403/2011 Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta CODE/7/05314 Charles Goerens Ulkoasiainvaliokunta Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta Keskustelu: Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen Mietintö: Helmut Scholz ( A7-0401/2011 ) 2009/0059(COD) ***III Teollistuneiden maiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustaminen 00056/2011 A7-0401/2011 Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta CODE/7/05309 Helmut Scholz Kansainvälisen kaupan valiokunta Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi teollistuneiden ja muiden korkean tulotason maiden ja alueiden kanssa tehtävän yhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1934/2006 muuttamisesta Keskustelu: Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline Mietintö: Kinga Gál, Barbara Lochbihler ( A7-0404/2011 ) 2009/0060B(COD) ***III Demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskeva rahoitusväline 00058/2011 A7-0404/2011 Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta CODE/7/05312 Kinga Gál Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Barbara Lochbihler Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi demokratian ja ihmisoikeuksien maailmanlaajuista edistämistä koskevasta rahoitusvälineestä annetun asetuksen (EY) N:o 1889/2006 muuttamisesta Keskustelu: Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 Kehitysyhteistyön rahoitusväline Mietintö: Gay Mitchell ( A7-0402/2011 ) 2009/0060A(COD) ***III Kehitysyhteistyön rahoitusväline 00057/2011 A7-0402/2011 Parlamentin sovittelukomiteavaltuuskunta CODE/7/05310 Gay Mitchell Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) Mietintö sovittelukomitean hyväksymästä yhteisestä tekstistä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta annetun asetuksen (EY) N:o 1905/2006 muuttamisesta Keskustelu: Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 Maanteiden tavarakuljetusten tilastot Mietintö: Brian Simpson ( A7-0212/2011 ) 2010/0258(COD) ***I Maanteiden tavarakuljetusten tilastot COM(2010)0505 A7-0212/2011 Liikenne- ja matkailuvaliokunta TRAN/7/03915 Brian Simpson Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi maanteiden tavarakuljetusten tilastoista (uudelleenlaatiminen) Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet Mietintö: Kyriacos Triantaphyllides ( A7-0398/2011 ) 2011/0199(COD) ***I Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet COM(2011)0461 A7-0398/2011 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta LIBE/7/06713 Kyriacos Triantaphyllides Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 1931/2006 muuttamisesta siten, että Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet sisällytetään hyväksyttävään raja-alueeseen Krzysztof Lisek Ulkoasiainvaliokunta Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin Suositus: Hannes Swoboda ( A7-0390/2011 ) 2011/0805(NLE) *** Liittymissopimus: Sopimus Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin 14409/2011 A7-0390/2011 Ulkoasiainvaliokunta AFET/7/06969 Hannes Swoboda Ulkoasiainvaliokunta Suositus ehdotuksesta Euroopan unionin neuvoston päätökseksi Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan unioniin Keskustelu: Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi Mietintö: Hannes Swoboda ( A7-0389/2011 ) 2011/2191(INI) Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi A7-0389/2011 Ulkoasiainvaliokunta AFET/7/06900 Hannes Swoboda Ulkoasiainvaliokunta Mietintö Kroatian hakemuksesta Euroopan unionin jäseneksi Rafał Trzaskowski Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Göran Färm Budjettivaliokunta Keskustelu: Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 Työjärjestykseen tehtävät muutokset, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjä taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla Mietintö: Carlo Casini ( A7-0386/2011 ) 2011/2174(REG) Työjärjestykseen tehtävät muutokset, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjä taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla A7-0386/2011 Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta AFCO/7/06765 Carlo Casini Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Mietintö työjärjestykseen tehtävistä muutoksista, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjä taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö Mietintö: Bernhard Rapkay ( A7-0411/2011 ) 2011/2162(IMM) Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö A7-0411/2011 Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI/7/06607 Bernhard Rapkay Oikeudellisten asioiden valiokunta Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä Keskustelu: Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö Mietintö: Bernhard Rapkay ( A7-0413/2011 ) 2011/2099(IMM) Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö A7-0413/2011 Oikeudellisten asioiden valiokunta JURI/7/06033 Bernhard Rapkay Oikeudellisten asioiden valiokunta Mietintö Viktor Uspaskichin parlamentaarisen koskemattomuuden ja erioikeuksien puolustamista koskevasta pyynnöstä Keskustelu: Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso Mietintö: Pervenche Berès ( A7-0384/2011 ) 2011/2071(INI) Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso COM(2011)0011 A7-0384/2011 Talous- ja raha-asioiden valiokunta ECON/7/05534 Pervenche Berès Talous- ja raha-asioiden valiokunta Olle Ludvigsson Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta Mietintö talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta Crescenzio Rivellini Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta Marije Cornelissen Naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunta Hannu Takkula Kulttuuri- ja koulutusvaliokunta László Surján Budjettivaliokunta Catherine Stihler Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Michael Theurer Aluekehitysvaliokunta Rafał Trzaskowski Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Keskustelu: Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 Sisämarkkinafoorumi 2011/2900(RSP) Päätöslauselmaesitykset Sisämarkkinafoorumi B7-0576/2011 Keskustelu: Keskiviikko 30. marraskuuta 2011 EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan 2011/2864(RSP) Päätöslauselmaesitykset EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan B7-0615/2011 Keskustelu: Torstai 1. joulukuuta 2011 EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut Mietintö: Ryszard Antoni Legutko ( A7-0387/2011 ) 2011/2132(INI) EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut A7-0387/2011 Ulkoasiainvaliokunta AFET/7/06333 Ryszard Antoni Legutko Ulkoasiainvaliokunta Mietintö johon sisältyvät Euroopan parlamentin suositukset neuvostolle, komissiolle ja Euroopan ulkosuhdehallinnolle EU:n ja Ukrainan välisestä assosiaatiosopimuksesta Paweł Zalewski Kansainvälisen kaupan valiokunta Tullin uudenaikaistaminen Mietintö: Matteo Salvini ( A7-0406/2011 ) 2011/2083(INI) Tullin uudenaikaistaminen A7-0406/2011 Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta IMCO/7/05949 Matteo Salvini Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Mietintö tullin uudenaikaistamisesta Cristiana Muscardini Kansainvälisen kaupan valiokunta Bart Staes Talousarvion valvontavaliokunta Neuvosto (vastauksineen) 1 08:00 Komissio (vastauksineen) 1 10:00 Euroopan keskuspankin puheenjohtaja (vastauksineen) 1 10:00 Esittelijä 1 06:00 Budjettiesittelijät 2 03:00 Budjettivaliokunnan puheenjohtaja 1 06:00 Jäsenet Euroopan kansanpuolueen ryhmä (kristillisdemokraatit) 28:30 Euroopan parlamentin sosialistien ja demokraattien ryhmä 20:30 Euroopan liberaalidemokraattien liiton ryhmä 10:30 Vihreät / Euroopan vapaa allianssi -ryhmä 07:30 Euroopan konservatiivit ja reformistit 07:30 Euroopan yhtyneen vasemmiston konfederaatioryhmä/Pohjoismaiden vihreä vasemmisto 05:30 Vapaa ja demokraattinen Eurooppa 05:00 Sitoutumattomat 05:00 "Catch the eye" 2 05:00 EU:n kokonaisvaltainen vastaus hiv/aids-ongelmaan Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset Maanantai 28. marraskuuta 2011 12:00 Joustovälineen varojen käyttöönotto A7-0353/2011 Reimer Böge Budjettivaliokunta Tarkistukset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Maanteiden tavarakuljetusten tilastot A7-0212/2011 Brian Simpson Liikenne- ja matkailuvaliokunta Tarkistukset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Kaliningradin alue ja tietyt Puolan hallintoalueet A7-0398/2011 Kyriacos Triantaphyllides Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta Tarkistukset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Kroatian hakemus Euroopan unionin jäseneksi A7-0389/2011 Hannes Swoboda Ulkoasiainvaliokunta Esittelijän tarkistukset, vähintään 74 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesitykset Maanantai 28. marraskuuta 2011 12:00 Työjärjestykseen tehtävät muutokset, jotka koskevat Euroopan parlamentin jäsenten menettelysääntöjä taloudellisten etujen ja eturistiriitojen alalla A7-0386/2011 Carlo Casini Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Tarkistukset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso A7-0384/2011 Pervenche Berès Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tarkistukset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Sisämarkkinafoorumi Päätöslauselmaesitykset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Tarkistukset ja yhteiset päätöslauselmaesitykset Maanantai 28. marraskuuta 2011 12:00 Tarkistukset yhteisiin päätöslauselmaesityksiin Maanantai 28. marraskuuta 2011 13:00 EU:n ja Ukrainan välisen assosiaatiosopimuksen neuvottelut A7-0387/2011 Ryszard Antoni Legutko Ulkoasiainvaliokunta Tarkistukset Keskiviikko 23. marraskuuta 2011 12:00 Tullin uudenaikaistaminen A7-0406/2011 Matteo Salvini Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Esittelijän tarkistukset, vähintään 74 jäsentä; vaihtoehtoiset päätöslauselmaesitykset Perjantai 25. marraskuuta 2011 12:00 Vaihtoehtoiset yhteiset päätöslauselmaesitykset Maanantai 28. marraskuuta 2011 12:00
DE Synonyme für bude FI Übersetzungen
Schloss [Haus] n cerradura {f}
Residenz [Haus] f residencia {f}
Wohnung [Haus] f casa {f}
Bauwerk [Haus] n (n edificio {m}
Anbau [Haus] m ampliación {f}
Heim [Haus] n hogar {m}
Kasten [Haus] m guacal (n v)
Unterkunft [Haus] f hospedaje {m}
Baracke [Haus] f barraca {f}
Gartenhaus [Haus] n pabellón {m}
Bungalow [Haus] m bungaló
Datsche [Haus] f dacha {f}
Gebäude [Haus] n edificio {m}
Baulichkeit [Haus] Edificio
Block [Haus] m bloque {m}
Bau [Haus] m construcción {f}
Absteige [Haus] albergue {m}
Hütte [Bauhütte] f choza {f}
Laden [Kiosk] m tinglado {m}
Stand [Kiosk] m stand (n)