Gesuchter Begriff Billigflug hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Billigflug (n) [umgangssprachlich] {m} halpalento (n) [umgangssprachlich]
DE Phrasen mit billigflug FI Übersetzungen
Zudem stellt die Kommission fest, dass der Geschäftsplan des Flughafens Gdynia (wonach etwa [80-90] % der Einnahmen durch Billigflug- und Charterflüge generiert werden) und der Umfang der Investition (z. B. ein Terminal, das auf 0,5 Mio. Fluggäste pro Jahr ausgelegt ist und in Zukunft noch erweitert werden kann) keineswegs dafür sprechen, dass der Flughafen Gdynia sich auf den allgemeinen Luftverkehr konzentrieren und nur oder hauptsächlich Dienstleistungen für den allgemeinen Flugverkehr anbieten wird. Komissio toteaa lisäksi, että Gdynian lentoaseman liiketoimintasuunnitelma (jonka mukaan noin [80–90] prosenttia tuloista tulee halpa- ja tilauslennoista) ja investoinnin laajuus (esimerkiksi terminaali, jonka kapasiteetti on 0,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa ja jota on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa) eivät vahvista väitettä, että Gdynian lentoasema keskittyisi yleisilmailuliikenteeseen ja tarjoaisi palveluja vain tai pääasiassa yleisilmailun alalla.
Zudem stellt die Kommission fest, dass der Geschäftsplan des Flughafens Gdynia (wonach etwa (80-90) % der Einnahmen durch Billigflug- und Charterflüge generiert werden) und der Umfang der Investition (z. B. ein Terminal, das auf 0,5 Mio. Fluggäste pro Jahr ausgelegt ist und in Zukunft noch erweitert werden kann) keineswegs dafür sprechen, dass der Flughafen Gdynia sich auf den allgemeinen Luftverkehr konzentrieren und nur oder hauptsächlich Dienstleistungen für den allgemeinen Flugverkehr anbieten wird. Komissio toteaa lisäksi, että Gdynian lentoaseman liiketoimintasuunnitelma (jonka mukaan noin [80–90] prosenttia tuloista tulee halpa- ja tilauslennoista) ja investoinnin laajuus (esimerkiksi terminaali, jonka kapasiteetti on 0,5 miljoonaa matkustajaa vuodessa ja jota on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa) eivät tue väitettä, että Gdynian lentoasema keskittyisi yleisilmailuliikenteeseen ja tarjoaisi palveluja vain tai pääasiassa yleisilmailun alalla.
Nach vielen langen und lästigen Telefonanrufen gab ich schließlich auf und buchte einen Billigflug nach Warschau.“ Monien pitkien ja hankalien puhelinsoittojen jälkeen annoin lopulta periksi ja varasin halvan lennon Varsovaan."
Dies wird zu einer beträchtlichen Zunahme der Flüge von Billigfluggesellschaften führen, da sich die Verbraucher eher für einen Billigflug als für ein öffentliches Verkehrsmittel entscheiden werden. Tämä johtaa halpalentoyhtiöiden tarjoamien lentojen määrän merkittävään kasvuun, koska kuluttajat valitsevat mieluummin halvan lennon kuin julkisen liikenteen piiriin kuuluvan lennon.
Wäre es möglich, dass neben den Buchungsgebühren auch die Transaktionskosten, die Verwaltungs- oder die Bearbeitungsgebühren — insbesondere, wenn diese pro Person und Teilflugstrecke berechnet werden — die Abfertigungs- oder Registrierungsgebühren, der Kostenanteil für die Reservierung eines bestimmten Sitzplatzes, der Kerosinaufschlag und andere Aufschläge, aufgrund deren sich der Billigflug oft als irreführende Werbung herausstellt, von der Kommission überwacht werden? Voi komissio varauskulujen lisäksi valvoa kaupankäyntikuluja, hallinnollisia kuluja ja palvelukustannuksia – erityisesti jos kustannukset lasketaan henkilöä ja kauppaa kohti – lähtöselvitys- tai kirjauskuluja, lennolle varatun paikan takaamisesta johtuvaa kustannusta, polttoainelisää ja muita lisämaksuja, joiden vuoksi halpalentomainonta muuttuu usein harhaanjohtavaksi mainonnaksi?