Gesuchter Begriff Beständigkeit hat 5 Ergebnisse
Gehe zu
DE Phrasen mit beständigkeit FI Übersetzungen
Wasserbeständigkeit, UV-Beständigkeit, Abriebbeständigkeit, Beständigkeit gegenüber Chemikalien. veden- ja ultraviolettisäteilyn kestävyys, mekaaninen kestävyys, kemiallinen kestävyys.
Artikel 9: Beständigkeit 9 artikla: Pysyvyys
Beständigkeit Pysyvyys
Beständigkeit Kestävyys
Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse Ilmakehässä esiintyvien aineiden sieto
Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse Ilmakehässä esiintyvien aineiden sieto Kolme uutta näytettä (linssiä tai materiaalinäytettä) altistetaan sellaisesta lähteestä peräisin olevalle säteilylle, jonka spektrijakauma on sama kuin värilämpötilassa 5500–6000 K olevan mustan kappaleen.
Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse Ilmakehässä vaikuttavien tekijöiden sieto
Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse Ilmakehässässä vaikuttavien tekijöiden sieto
Beständigkeit gegen atmosphärische Einflüsse Ilmassa esiintyvien aineiden sieto
Beständigkeit gegen Chemikalien Kemiallisten aineiden sieto
Beständigkeit gegen Chemikalien Kemiallisten tekijöiden sieto
Beständigkeit gegen Chemikalien Kemikaalinkestävyystesti
Beständigkeit gegen Chemikalien Kemikaalinkestävyys
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel Puhdistusaineiden sieto
Beständigkeit gegen Reinigungsmittel Liuotinaineiden sieto
Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung Mekaanisen rappeutumisen sieto
Beständigkeit gegen mechanische Abnutzung Mekaanisen kulutuksen sieto
Beständigkeit der Vorhaben Toimien pysyvyys
Beständigkeit des Betriebs Toiminnan vakaus
Beständigkeit gegen Korrosion Syöpymisenkestävyys
Beständigkeit gegen Korrosion Korroosionkestävyys
Beständigkeit gegenüber trockener Wärme Kuumailmankestävyys
Beständigkeit gegen trockene Hitze Kuumailmankestävyys
Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen Kestävyys alhaisessa lämpötilassa
Beständigkeit gegen hohe Temperaturen Kestävyys korkeassa lämpötilassa
BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER WÄRME LÄMMÖNKESTÄVYYS
Beständigkeit der Eigenschaften Ajallinen kestävyys
Die Beständigkeit des Wassers. Hydrologinen pysyvyys.
Beständigkeit gegen mechanische Beschädigung Mekaanisen kulutuksen sieto
Beständigkeit gegen Temperaturwechsel Lämpötilanmuutosten sieto
Beständigkeit; Kestävyys
BESTÄNDIGKEIT GEGEN HOHE TEMPERATUREN KUUMANKESTÄVYYS
BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER ÄUßEREN EINFLÜSSEN ULKOISTEN AINEIDEN VASTUSTUSKYKY
Die Beständigkeit des Wasserflusses. Vesivirtauksen pysyvyysaste.
BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER KORROSION KORROOSIONKESTÄVYYS
BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER KRAFTSTOFFEN POLTTOAINEENKESTÄVYYS
BESTÄNDIGKEIT GEGENÜBER REINIGUNG PESUNKESTO
BESTÄNDIGKEIT DER PHOTOMETRISCHEN EIGENSCHAFTEN FOTOMETRISTEN OMINAISUUKSIEN PYSYVYYS
Beständigkeit der Vorhaben Toimien pysyvyys
Beständigkeit des Betriebs Operationaalinen kuntoisuus
DE Synonyme für beständigkeit FI Übersetzungen
Konsequenz [Charaktereigenschaft] f conséquence {f}
Festigkeit [Charaktereigenschaft] f fermeté {f}
Stetigkeit [Charaktereigenschaft] f continuité {f}
Geduld [Charaktereigenschaft] f patience {f}
Entschlossenheit [Charaktereigenschaft] f détermination {f}
Beharrlichkeit [Charaktereigenschaft] f ténacité {f}
Standhaftigkeit [Charaktereigenschaft] f Constance
Entschiedenheit [Charaktereigenschaft] f détermination {f}
Geradlinigkeit [Charaktereigenschaft] disposition rectiligne
Hartnäckigkeit [Charaktereigenschaft] f insolubilité {f}
Durchhaltevermögen [Charaktereigenschaft] n Résistance (composant)
Borniertheit [Charaktereigenschaft] f entêtement {m}
Sturheit [Charaktereigenschaft] f entêtement {m}
Stehvermögen [Charaktereigenschaft] Énergie
Bestand [Dauer] m (m persistance {f}
Konstanz [Dauer] constance
Kontinuität [Dauer] f continuité {f}
Wiederkehr [Dauer] f réapparition {f}
Persistenz [Dauer] persistance {f}
Permanenz [Dauer] pérennité {f}