Gesuchter Begriff Bernoulli-Zahlen hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Phrasen mit bernoulli-zahlen FI Übersetzungen
Diese Zahlen wie auch alle folgenden Zahlen wurden gerundet. Näitä ja seuraavia lukuja on pyöristetty.
In Zahlen Numeroina
In Zahlen Numeroin
In Zahlen Tulliasiakirja (laji ja numero) tai ote (N:o) ja vähennyksen päiväys
In Zahlen Tulliasiakirja (laji ja numero) tai ote (N:o) ja vähennyksen päiväys
Zahlen. Lukumäärät
Der Markt in Zahlen Markkinoita koskevia numerotietoja
Da Datenposition 5.1 in Zahlen gemeldet wird, werden die einzelnen Zahlen mit den jeweiligen Nennwerten multipliziert. Koska tietoerä 5.1 ilmoitetaan numeroina, yksittäiset luvut kerrotaan vastaavilla nimellisarvoilla
Da Datenposition 5.1 in Zahlen gemeldet wird, werden die einzelnen Zahlen mit den jeweiligen Nennwerten multipliziert. Koska tietoerä 5.1 ilmoitetaan lukumäärinä, yksittäiset luvut kerrotaan vastaavilla nimellisarvoilla
29 In Zahlen 29 Numeroin
Die geänderten Zahlen lauten: Tarkistetut luvut annetaan seuraavassa:
absolute Zahlen absoluuttiset määrät
Kumulative Zahlen. Kumulatiivisesti ilmoitettuna.
(in absoluten Zahlen) (numeroina)
Gerundete Zahlen. Luvut on pyöristetty.
Die Zahlen für 2011: Kustannukset vuonna 2011:
Zahlen in Tausend EUR Luvut tuhansina euroina
Weichen die geprüften Zahlen von den übermittelten ungeprüften Zahlen ab, werden die revidierten geprüften Zahlen unverzüglich nachgereicht. Jos tarkastetut luvut poikkeavat toimitetuista tarkastamattomista luvuista, korjatut tarkastetut luvut on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.
Ganze Zahlen Kokonaisluvut
Ist-Zahlen Toteutunut
Soll-Zahlen Suunniteltu
Selektive Zahlen Valikoidut volyymiluvut
Öffentliche Zahlen. Viralliset tiedot.
in relativen Zahlen suhteellisesti
(VORLÄUFIGE ZAHLEN) | (ALUSTAVAT LUVUT) |
Stimmen diese Zahlen? Pitävätkö nämä tiedot paikkansa?
Stimmen diese Zahlen? Pitävätkö nämä luvut paikkansa?
Arabische Zahlen verweisen auf Artikel, römische Zahlen auf die Anlagen. asiakirjojen luovuttaminen siten, että kaikki henkilötiedot on poistettu;
Arabische Zahlen verweisen auf Artikel, römische Zahlen auf die Anlagen. Rekisterin perustamisen tavoitepäivä on 31 päivä maaliskuuta 2008.
Arabische Zahlen verweisen auf Artikel, römische Zahlen auf die Anlagen. Tällöin sovelletaan 110 artiklan 3, 4 ja 5 kohtaa.
Der Haushalt in Zahlen Ilmastonmuutoksen torjunta