Gesuchter Begriff Beifügung hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
Beifügung Yhteenlasku
DE Phrasen mit beifügung FI Übersetzungen
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs in Kenntnis gesetzt. Päätös annetaan tiedoksi EFTA-valtioille lähettämällä niille kirjeitse jäljennös tästä päätöksestä ja sen liitteestä.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs I in Kenntnis gesetzt. Päätös annetaan tiedoksi EFTA-valtioille lähettämällä niille kirjeitse jäljennös tästä päätöksestä ja sen liitteestä.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieser Entscheidung und seines Anhangs in Kenntnis gesetzt. Päätös annetaan tiedoksi EFTA-valtioille lähettämällä niille kirjeitse jäljennös tästä päätöksestä ja sen liitteestä.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Päätös on annettava tiedoksi EFTA-valtioille lähettämällä niille kirjeitse jäljennös tästä päätöksestä.
Die EFTA-Staaten werden hiervon schriftlich unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. EFTAn jäsenvaltioille ilmoitetaan tästä päätöksestä kirjeellä, johon liitetään jäljennös tästä päätöksestä.
Die norwegische Regierung wird schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieser Entscheidung hiervon in Kenntnis gesetzt. Jäljennös tästä päätöksestä toimitetaan Norjan hallitukselle tiedoksi kirjeitse.
Die EFTA-Staaten werden schriftlich unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses und seines Anhangs in Kenntnis gesetzt. EFTA-valtioille ilmoitetaan tästä päätöksestä kirjeellä, johon liitetään jäljennös tästä päätöksestä ja sen liitteestä.
Die EFTA-Staaten werden schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. EFTAn jäsenvaltioille ilmoitetaan asiasta kirjeellä, johon liitetään jäljennös tästä päätöksestä.
Die Europäische Kommission wird schriftlich und unter Beifügung einer Kopie dieses Beschlusses in Kenntnis gesetzt. Euroopan komissiolle ilmoitetaan asiasta kirjeellä, johon liitetään jäljennös tästä päätöksestä.
Beifügung der angefochtenen Entscheidung (Art. 132 § 1 Abs. 2 der Verfahrensordnung). kannekirjelmän liitteeksi kanteen kohteena oleva päätös (työjärjestyksen 132 artiklan 1 kohdan toinen alakohta).
Das Aluminium kann unter Beifügung genießbarer pflanzlicher Öle und/oder Fettsäuren mit der Qualität von Lebensmittelzusatzstoffen gemahlen werden. Jauhaminen voidaan suorittaa syötävien kasviöljyjen ja/tai elintarvikelisäainelaatua olevien rasvahappojen läsnäollessa.
Der Antrag ist schriftlich unter Beifügung entsprechender Nachweise zu stellen. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä todistavat asiakirjat.
Angabe der Stelle, bei der die Vertragsbedingungen, wenn auf deren Beifügung verzichtet wird, sowie die periodischen Berichte erhältlich sind Paikka, jossa rahaston säännöt, jos ne eivät ole liitteenä, sekä määräaikaiskatsaukset ovat saatavilla.
Das Aluminium kann unter Beifügung genießbarer pflanzlicher Öle und/oder für Lebensmittelzusatzstoffe geeigneten Fettsäuren gemahlen werden. Jauhaminen voidaan suorittaa syötävien kasviöljyjen ja/tai elintarvikelisäainelaatua olevien rasvahappojen läsnä ollessa.
die Agentur unter Beifügung von Kopien aller einschlägigen Unterlagen über deren Inhalt informieren und ilmoitettava virastolle niiden sisällöstä ja toimitettava tälle kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen jäljennökset;
die Agentur unter Beifügung von Kopien aller einschlägigen Unterlagen über den Inhalt zu informieren, ilmoitettava virastolle niiden sisällöstä ja toimitettava tälle kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen jäljennökset;
dem Betreiber die Beanstandung schriftlich mitzuteilen, unter Beifügung einer Aufforderung zur Vorlage eines Nachweises über die ergriffenen Abhilfemaßnahmen, und ilmoitettava havainnosta kirjallisesti lentotoiminnan harjoittajalle ja pyydettävä todisteet toteutetuista korjaavista toimista; ja
die Agentur über deren Inhalt unter Beifügung von Kopien der einschlägigen Unterlagen zu informieren; ilmoitettava virastolle niiden sisällöstä ja toimitettava tälle asiaankuuluvien asiakirjojen jäljennökset;
die Agentur unter Beifügung von Kopien aller einschlägigen Unterlagen über den Inhalt zu informieren und ilmoitettava virastolle niiden sisällöstä ja toimitettava tälle kaikkien asiaankuuluvien asiakirjojen jäljennökset; ja
bei Anträgen aus Drittländern Beifügung der aktualisierten Produktspezifikation.] kun kyseessä on kolmannen maan hakemus, lisätään päivitetty tuote-eritelmä.]
die Darstellung der die Ersetzung rechtfertigenden Umstände unter Beifügung von Nachweisen. seikat, joihin asianosaisseuraanto perustuu, ja niiden tueksi oheistettu selvitys.
b) die Gutachten des Wissenschaftlichen Ausschusses und der Wissenschaftlichen Gremien sofort nach ihrer Annahme, unter Beifügung der Positionen von Minderheiten; b) tiedekomitean ja tiedelautakuntien lausunnot välittömästi niiden antamisen jälkeen siten, että vähemmistön kanta on aina ilmoitettu;
(1) Die Widerspruchsschrift kann Einzelheiten der zur Stützung des Widerspruchs vorgebrachten Tatsachen, Beweismittel und Bemerkungen unter Beifügung einschlägiger Unterlagen enthalten. 1) Väiteilmoitus voi sisältää väitteen tueksi esitettäviä seikkoja, todisteita ja perusteluja sekä väitettä tukevia asiakirjoja.
j) die Verweigerung der Bescheinigung schriftlich begründet wird, unter Beifügung einer Ausfertigung der Protokolle über die vorgenommenen Versuche und Kontrollen; j) kieltäytyminen vaatimustenmukaisuustodistuksen antamisesta perustellaan kirjallisesti ja mukaan liitetään kaksoiskappaleet suoritettuja testejä ja tarkastuksia koskevista pöytäkirjoista;
Um Beifügung der Stellungnahme des Juristischen Dienstes zum Problem der Rechtsgrundlage wird gebeten. Pyydän, että neuvosto liittää vastaukseensa oikeudellisen yksikön lausunnon oikeusperustaongelmasta.
nach ihrer Annahme und unter Beifügung der Positionen von Minderheiten; niiden antamisen jälkeen siten, että vähemmistön kanta on aina ilmoitettu;
eines Mitgliedstaates einzureichen unter Beifügung von: viranomaiselle lähetettävässä hakemuksessa on oltava:
sowie unter Beifügung eines Dokuments, aus dem die Anzahl der Vertragsbediensteten und örtlichen Bediensteten in Vollzeitäquivalenten hervorgeht , täydennettynä asiakirjalla, jossa ilmoitetaan sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden kokoaikavastaavuus
und unter Beifügung der in diesen Rechtsvorschriften geforderten Nachweise zu stellen 4 kohdassa tarkoitetun laitoksen soveltaman lainsäädännön mukaisesti, ja siihen on liitettävä
DE Synonyme für beifügung FI Übersetzungen
Beigabe [Beifügung] lisuke (n)
Anmerkung [Ergänzung] f muistutus
Zusatz [Ergänzung] m Yhteenlasku
Anhang [Ergänzung] m liitetiedot
Beilage [Ergänzung] f Sisään sulkeminen
Nachtrag [Ergänzung] m liite
Einfügung [Ergänzung] Ottaa mukaan
Anhängsel [Ergänzung] (n lisäke
Einschub [Ergänzung] Laittaminen
Apposition [Ergänzung] f Appositio
Epitheton [Attributivum] n Epiteetti