DE Phrasen mit ausgesprochen FI Übersetzungen
Die Nichtigkeit muss durch gerichtliche Entscheidung ausgesprochen werden; pätemättömyys on todettava tuomioistuimen päätöksellä;
Die Nichtigkeit muss durch gerichtliche Entscheidung ausgesprochen werden; pätemättömyys on todettava tuomioistuimen ratkaisulla;
Auf dem Kinofilmmarkt ist die nichteuropäische Konkurrenz ausgesprochen stark [1]. Elokuvat ovat voimakkaan Euroopan ulkopuolelta tulevan kilpailun kohteena [1].
2. Die Nichtigkeit kann nur in folgenden Fällen ausgesprochen werden: 2. Pätemättömyys voidaan todeta vain seuraavissa tapauksissa:
Das ist ausgesprochen wichtig. Tämä on olennaisen tärkeää.
Mehr Transparenz im Arzneimittelmarkt ist ausgesprochen wichtig. Lääkemarkkinoille pitää ehdottomasti saada lisää avoimuutta.
Auch sexuelle Aufklärung an Schulen sei ausgesprochen wichtig. Se esittää yhtenäisen tarkastustietokannan luomista.
Dies ist ausgesprochen bedauerlich. Tämä on erittäin valitettavaa.
im ehemaligen Jugoslawien ausgesprochen. julmuuksien uhrien muistoa joukkomurhan 10-vuotismuistopäivänä.
Kein einziges Mitglied des Codex Alimentarius hat sich dagegen ausgesprochen. Yksikään Codex Alimentarius ‑komission jäsen ei vastustanut tätä uutta toimintaa.
Ist diese ausgesprochen milde Reaktion die einzige Antwort der EU? Onko tämä kovin laimea julkilausuma EU:n ainoa reaktio?
Die Slowakische Nationalbank hat sich dagegen ausgesprochen. Slovakian keskuspankki on ilmaissut vastustavansa lakiehdotusta.
27 Wissenschaftler haben sich gegen den Bau dieser Fernstraße ausgesprochen. 27 tutkijaa vastustaa tämän valtatien rakentamista.
Räumt die Kommission ein, dass diese Situation ausgesprochen unfair ist? Myöntääkö komissio, että tilanne on selvästi epäoikeudenmukainen?
Die Beihilfeempfänger haben sich insgesamt positiv ausgesprochen. Tuensaajat ovat yleisesti ottaen olleet tyytyväisiä.
Welche Mitgliedstaaten haben sich bisher für diesen Entwurf ausgesprochen? Mitkä valtiot ovat tähän mennessä suhtautuneet myönteisesti tähän hankkeeseen?
Die Prozedur der Namensänderung war ausgesprochen schwierig. Sen lisäksi nimien oikeinkirjoituksen korjaamismenettely on hyvin hankala menettely.
Wer hat die Einladung ausgesprochen? 3. Kuka hänet kutsui? 3.
Oft wird ein Verkaufsverbot ausgesprochen. Usein tuotteelle määrätään myyntikielto.