Gesuchter Begriff auf hat 15 Ergebnisse
DE Deutsch FI Finnisch
auf (v) [rely upon, trust, or expect] luottaa (v) [rely upon, trust, or expect]
auf (adv prep adj n v) [awake] hereillä (adv prep adj n v) [awake]
auf ylle
auf yllä
auf ylös
DE Deutsch FI Finnisch
auf auki
auf avoin
auf (adv prep adj n v) [awake] valveilla (adv prep adj n v) [awake]
auf suhteen
auf päälle
auf päällä
auf (adv n) [for all time, for all eternity; for an infinite amount of time] ikuisesti (adv n) [for all time, for all eternity; for an infinite amount of time]
auf (adv n) [for all time, for all eternity; for an infinite amount of time] ikiajoiksi (adv n) [for all time, for all eternity; for an infinite amount of time]
auf (v n) [to smack or slap a person's buttocks, with the bare hand or other object.] antaa selkäsauna (v n) [to smack or slap a person's buttocks, with the bare hand or other object.] (v n)
auf avonainen
DE Phrasen mit auf FI Übersetzungen
Davon entfallen 343356 Tonnen auf Griechenland, 1591330 Tonnen auf Spanien, 3335 Tonnen auf Frankreich, 741956 Tonnen auf Italien und 34473 Tonnen auf Portugal. Tästä tuotannosta Kreikan osuus on 343356 tonnia, Espanjan osuus 1591330 tonnia, Ranskan osuus 3335 tonnia, Italian osuus 741956 tonnia ja Portugalin osuus 34473 tonnia.
ANTRAG AUF BESCHEINIGUNG DES ANSPRUCHS AUF SACHLEISTUNGEN HAKEMUS TODISTUKSEN SAAMISEKSI OIKEUDESTA HOITOETUUKSIIN
Im Jahr 2003 betrug die Eigenmittelquote der NordLB auf Institutsebene 11,5 % und auf Konzernebene 10,1 %.; die Kernkapitalquote auf Institutsebene belief sich auf 7,1 % und auf 6,3 % auf Konzernebene. Vuonna 2003 NordLB:n omavaraisuusaste oli pankkitasolla 11,5 prosenttia ja konsernitasolla 10,1 prosenttia. Ensisijaisten omien varojen osuus oli pankkitasolla 7,1 prosenttia ja konsernitasolla 6,3 prosenttia.
ANTRAG AUF ANWENDUNG EINES AMA AUF GRUPPENBASIS HAKEMUS KEHITTYNEEN MENETELMÄN KÄYTTÄMISEKSI KOKO RYHMÄSSÄ
ANTRAG AUF ANWENDUNG EINES AMA AUF GRUPPENBASIS HAKEMUS KEHITTYNEEN MENETELMÄN KÄYTTÄMISEKSI KOKO RYHMÄSSÄ
Recht auf Hilfeleistung auf Flughäfen Oikeus avunsaantiin lentoasemilla
Positive Prüfungen auf Nitrat und auf Natrium Nitraatille ja natriumille positiiviset testit
Silberplattierungen auf unedlen Metallen, Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug Hopealla pleteroitu epäjalo metalli ja platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, muokkaamattomana tai puolivalmisteena
auf Tankschiffen auf See oder merellä olevissa säiliölaivoissa,
CPA 24.41.50: Silberplattierungen auf unedlen Metallen, Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halbzeug CPA 24.41.50: Hopealla pleteroitu epäjalo metalli ja platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai kulta, muokkaamattomana tai puolivalmisteena
Recht der betroffenen Personen auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Sperrung und auf Löschung Rekisteröidyn oikeus tietojen saantiin, oikaisemiseen, suojaamiseen ja poistamiseen
Dies gilt auch für die Feststellungen zum Marktanteil, der sich 1992 auf 18,7 %, 1993 auf 11,5 %, 1994 auf 19,4 %, 1995 auf 20,7 % und im Untersuchungszeitraum auf 24,3 % belief. Sama koskee vastaavia markkinaosuuksia, jotka olivat 18,7 prosenttia vuonna 1992, 11,5 prosenttia vuonna 1993, 19,4 prosenttia vuonna 1994, 20,7 prosenttia vuonna 1995 ja 24,3 prosenttia tutkimusajanjaksona.
Recht auf Hilfeleistung auf Flughäfen Oikeus avunsaantiin lentoasemilla
Davon entfielen 18% auf den MERCOSUR, 14% auf die AKP-Länder, 7,3% auf den Mittelmeerraum, 7,2% auf die ASEAN-Länder, 3,4% auf China, 2,2% auf Indien und 0,7% auf Mexiko. Tästä 18 prosenttia oli peräisin Mercosur-maista, 14 prosenttia AKT-maista, 7,3 prosenttia Välimeren maista, 7,2 prosenttia ASEAN-maista, 3,4 prosenttia Kiinasta, 2,2 prosenttia Intiasta ja 0,7 prosenttia Meksikosta.
Insbesondere in Bezug auf den Zugang zum Recht auf sozialen Schutz, auf Gesundheit, auf Beschäftigung, auf Wohnung oder auf Bildung sind noch Fortschritte zu erzielen. Parantamisen varaa on erityisesti sosiaalista suojelua, terveydenhuoltoa, työtä, asuntoa ja koulutusta koskevien oikeuksien toteutumisessa.
Diese Maßnahme hat schwerwiegende Auswirkungen auf grundlegende Menschenrechte, etwa das Recht auf Privatsphäre, auf Datenschutz und auf persönliche Würde. Toimenpiteellä on vakava vaikutusperustavaa laatua oleviin ihmisoikeuksiin kuten yksityisyyttä, tietosuojaa ja ihmisarvoa koskevaan oikeuteen.
"Sie demonstrieren für ihre Rechte auf Fischfang, auf Leben, auf Freiheit und auf Frieden. Parlamentti äänestää laittomien maahanmuuttajien palauttamisesta
2 AST 2 auf AST 3, 168 AST 3 auf AST 4, 15 AST 4 auf AST 5, 205 AST 5 auf AST 6, 225 AST 6 auf AST 7, 30 AST 7 auf AST 8, 25 AST 8 auf AST 9, 10 AST 10 auf AST 11, 57 AD 5 auf AD 6, 19 AD 7 auf AD 8, 25 AD 12 auf AD 13, 2 AD 13 auf AD 14 und von Stellen auf Zeit 4 2 AST 2:sta AST 3:een, 168 AST 3:sta AST 4:ään, 15 AST 4:stä AST 5:een, 205 AST 5:stä AST 6:een, 225 AST 6:sta AST 7:ään, 30 AST 7:stä AST 8:aan, 25 AST 8:sta AST 9:ään, 10 AST 10:stä AST 11:een, 57 AD 5:stä AD 6:een, 19 AD 7:stä AD 8:aan, 25 AD 12:sta AD 13:een, 2 AD 13:sta AD 14:ään.
36. hat ebenfalls beschlossen, die von den Fraktionen beantragten Höherstufungen zu bestätigen: 8 AD12 auf AD13, 9 AD11 auf AD12, 6 AD10 auf AD11, 1 AD9 auf AD10, 4 AD6 auf AD7, 9AD5 auf AD6, 10 AST10 auf AST11, 1 AST9 auf AST10, 5 AST8 auf AST9, 5AST7 auf AST8, 14 AST6 auf AST7, 14 AST5 auf AST6, 1 AST4 auf AST5, 9 AST3 auf AST4, 7 AST2 auf AST3, 2AST1 auf AST2; 36. on vastaavasti päättänyt vahvistaa seuraavat poliittisten ryhmien pyytämät palkkaluokkien korotukset: kahdeksan AD12-virkaa AD13-viroiksi, yhdeksän AD11-virkaa AD12-viroiksi, kuusi AD10-virkaa AD11-viroiksi, yksi AD9-virka AD10-viraksi, neljä AD6-virkaa AD7-viroiksi, yhdeksän AD5-virkaa AD6-viroiksi, kymmenen AST10-virkaa AST11-viroiksi, yksi AST9-virka AST10-viraksi, viisi AST8-virkaa AST9-viroiksi, viisi AST7-virkaa AST8-viroiksi, 14 AST6-virkaa AST7-viroiksi, 14 AST5-virkaa AST6-viroiksi, yksi AST4-virka AST5-viraksi, yhdeksän AST3-virkaa AST4-viroiksi, seitsemän AST2-virkaa AST3-viroiksi, kaksi AST1-virkaa AST2-viroiksi;
• Informationskampagne auf Gemeinschaftsebene mit Verortung auf nationaler Ebene, basierend sowohl auf traditionellen als auch auf neuen Kommunikationskanälen und neuen Technologien; • Järjestetään yhteisön tasoinen mutta kansallisiin oloihin mukautettava tiedotuskampanja, jossa hyödynnetään sekä perinteisiä että uusia viestintäkanavia ja uutta teknologiaa.
Von den 2008 durchgeführten Drogensicherstellungen entfielen insgesamt 2 827 auf Cannabiskraut, 485 auf Cannabisharz, 634 auf Heroin, 233 auf Kokain, 69 auf Ecstasy und 448 auf Amphetamin. Vuonna 2008 tehdyistä huumetakavarikoista yhteensä 2 827 liittyi marihuanaan, 485 kannabishartsiin, 634 heroiiniin, 233 kokaiiniin, 69 ekstaasiin ja 448 amfetamiiniin.
Gesetzen über das Recht des Mieters auf Mieterschutz, auf Schutz vor Zwangsräumung, auf Wohnungsbaufinanzierung, auf Mietpreiskontrolle (oder -subvention) und auf bezahlbare Wohnungen, usw., — säädöksiä, jotka koskevat vuokralaisten oikeutta vuokrasuhteen suojaan, suojaan häädöltä, asumistukiin ja vuokrasääntelyyn (tai tukiin) sekä asumiskustannusten kohtuullisuuteen jne.; —
Genehmigung von 30 Höherstufungen (2A5 auf A4, 2A6 auf A5, 4 A7 auf A6, 6 LA5 auf LA 4, 3 LA6 auf LA5, 1B3 auf B2, 1B4 auf B3, 2 C2 auf C1, 6 C3 auf C2, 1 B3 auf Zeit auf B2 auf Zeit und 2 B5 auf Zeit auf B4 auf Zeit); 30 viran palkkaluokan korottamisen hyväksyminen (kaksi A5:stä A4:ään, kaksi A6:sta A5:een, neljä A7:stä A6:een, kuusi LA5:stä LA4:ään, kolme LA6:sta LA5:een, yksi B3:sta B2:een, yksi B4:stä B3:een, kaksi C2:sta C1:een, kuusi C3:sta C2:een, yksi väliaikainen B3:sta väliaikaiseen B2:een ja kaksi väliaikaista B5:sta väliaikaiseen B4:een);
Genehmigung von 16 Höherstufungen (1 LA4 auf LA3, 4 A5 auf A4, 3 A6 auf A5, 6 A7 auf A6 und 2 C3 auf C1); 16 viran palkkaluokan korottamisen hyväksyminen (yksi LA4:stä LA3:ksi, neljä A5:stä A4:ksi, kolme A6:sta A5:ksi, kuusi A7:stä A6:ksi ja kaksi C3:sta C1:ksi)
Genehmigung von 19 Höherstufungen (3 LA5 auf LA4, 1 LA6 auf LA5, 3 LA7 auf LA6, 1 B3 auf B2, 2 B4 auf B3, 3 C2 auf C1, 4 C3 auf C2, 1 D2 auf D1, 1 D3 auf D2); 19 viran palkkaluokan korottamisen hyväksyminen (kolme LA5:stä LA4:ksi, yksi LA6:sta LA5:ksi, kolme LA7:stä LA6:ksi, yksi B3:sta B2:ksi, kaksi B4:stä B3:ksi, kolme C2:sta C1:ksi, neljä C3:sta C2:ksi, yksi D2:sta D1:ksi ja yksi D3:sta D2:ksi);
hat ebenfalls beschlossen, die von den Fraktionen beantragten Höherstufungen zu bestätigen: 8 AD12 auf AD13, 9 AD11 auf AD12, 6 AD10 auf AD11, 1 AD9 auf AD10, 4 AD6 auf AD7, 9 AD5 auf AD6, 10 AST10 auf AST11, 1 AST9 auf AST10, 5 AST8 auf AST9, 5 AST7 auf AST8, 14 AST6 auf AST7, 14 AST5 auf AST6, 1 AST4 auf AST5, 9 AST3 auf AST4, 7 AST2 auf AST3, 2 AST1 auf AST2; on vastaavasti päättänyt vahvistaa seuraavat poliittisten ryhmien pyytämät palkkaluokkien korotukset: kahdeksan AD12-virkaa AD13-viroiksi, yhdeksän AD11-virkaa AD12-viroiksi, kuusi AD10-virkaa AD11-viroiksi, yksi AD9-virka AD10-viraksi, neljä AD6-virkaa AD7-viroiksi, yhdeksän AD5-virkaa AD6-viroiksi, kymmenen AST10-virkaa AST11-viroiksi, yksi AST9-virka AST10-viraksi, viisi AST8-virkaa AST9-viroiksi, viisi AST7-virkaa AST8-viroiksi, 14 AST6-virkaa AST7-viroiksi, 14 AST5-virkaa AST6-viroiksi, yksi AST4-virka AST5-viraksi, yhdeksän AST3-virkaa AST4-viroiksi, seitsemän AST2-virkaa AST3-viroiksi, kaksi AST1-virkaa AST2-viroiksi;
zu diesen Befugnissen sollen insbesondere das Recht auf Beobachtung, auf Nacheile, auf Festnahme und auf Vernehmung zählen; kyseisiin toimivaltuuksiin on luettava erityisesti oikeus tarkkailuun, takaa-ajoon, kiinniottamiseen ja kuulusteluun;