Gesuchter Begriff anschließen hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
anschließen liittää
anschließen kiinnittää
anschließen kytkeä
anschließen (v) [to join an electrical or telephone line] yhdistää (v) [to join an electrical or telephone line]
DE Phrasen mit anschließen FI Übersetzungen
Die Kommission kann sich dieser Einschätzung nicht anschließen. Komissio ei ole tästä arviosta samaa mieltä.
Die Überwachungsbehörde kann sich dieser Argumentation nicht anschließen. EFTAn valvontaviranomainen ei voi hyväksyä tällaista perustelua.
Andere Beteiligte können sich der Vereinigung anschließen. Muut osapuolet, joita asia koskee, voivat olla osallisina ryhmittymässä.
Die Kommission kann sich dieser Ansicht nicht anschließen. Komissio on asiasta eri mieltä.
Anschließen und Entfernen von Messgeräten und Leitungen mit minimalen Emissionen Mittareiden ja johtojen kytkeminen päälle ja pois päältä mahdollisimman vähäisin päästöin
Messgerät am bildgebenden Gerät anschließen. Liitä yksikkö mittariin.
Das UUT an den Messstromausgang des Messgeräts anschließen. Liitetään UUT mittarin mittausvirtaliitäntään.
Die Kommission kann sich diesem Standpunkt nicht anschließen. Komissio ei kuitenkaan voi hyväksyä tätä kantaa.
Die Kommission kann sich diesen Argumenten nicht anschließen. Komissio ei ole samaa mieltä.
Die Kommission kann sich diesen Argumenten nicht anschließen. Komissio ei hyväksy tätä päättelyä.
Die Kommission kann sich dieser Sichtweise nicht anschließen. Komissio ei voi yhtyä tähän näkemykseen.
Die Kommission kann sich dieser Sichtweise nicht anschließen. Komissio ei kuitenkaan voi hyväksyä tätä näkemystä.
Die Kommission kann sich dieser Bewertung nicht anschließen. Komissio on eri mieltä tästä analyysistä.
Auch dieser Ansicht kann sich die Behörde anschließen. Valvontaviranomainen yhtyy jälleen tähän näkemykseen.
einem Anschlussstück aus Kunststoff zum Anschließen einer Milchflasche. muoviosa, johon tuttipullo voidaan kiinnittää.
Zu prüfendes Gerät an das Messgerät anschließen. Liitä testattava yksikkö mittariin.
Messgerät an das zu prüfende Gerät anschließen. Liitä testattava yksikkö mittariin.
elektrischen Anschlüssen oder Kabeln zum Anschließen externer Geräte, sähköliittimiä tai kaapeleita ulkoisten laitteiden liittämiseen,
Die Kommission kann sich der Argumentation Deutschlands nicht anschließen. Komissio ei voi yhtyä Saksan esittämiin perusteisiin.
Übrige MS können sich Antrag anschließen Z + 15 PÄIVÄ ZY+15
Aber man könne sich den Lobreden nicht anschließen. Se on heikompi kuin perustuslaillinen sopimus.
Der Berichterstatter kann sich diesen Zielen grundsätzlich anschließen. Yleisesti esittelijä voi periaatteellisella tasolla yhtyä näihin tavoitteisiin.
2012 wird sich die Institution dem interinstitutionellen Rahmenvertrag anschließen. Toimielin aikoo liittyä vuonna 2012 toimielinten väliseen puitesopimukseen.
Betrifft: Anschließen von Open-Source-Software an Hardware Aihe: Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen liittäminen laitteistoihin
Wenn nein, welche Schritte werden sich anschließen? Jos se on vastannut, mikä oli tulos?
Dieser Achse könnte sich auch Italien anschließen. Myös Italia saattaa liittyä tähän liittoumaan.
Welche Maßnahmen könnten sich an diese Untersuchung anschließen? Mitä toimia tämän tutkimukseen johdosta voitaisiin toteuttaa?
Andere Mitgliedstaaten können sich dem gemeinsamen System anschließen. Muut jäsenvaltiot voivat liittyä yhteiseen järjestelmään.