Gesuchter Begriff anrichten hat ein Ergebnis
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
anrichten laittaa
DE Phrasen mit anrichten FI Übersetzungen
Von Hand zu betätigende mechanische Geräte, mit einem Gewicht von 10 kg oder weniger, zum Vorbereiten, Zubereiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun
Mechanische Handgeräte mit einem Gewicht ≤ 10 kg, zum Zubereiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun
Mechanische Handgeräte mit einem Gewicht ≤ 10 kg, zum Zubereiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun
die für Anrichten erforderliche ungehinderte Arbeitsfläche; esteettömäksi työtilaksi varattu pinta-ala tarjoilupisteissä;
die für Anrichten erforderliche ungehinderte Arbeitsfläche; esteettömäksi työtilaksi varattu pinta-ala tarjoilupisteissä
Mechanische Handgeräte mit einem Gewicht ≤ 10 kg, zum Zubereiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun
Mechanische Handgeräte mit einem Gewicht ≤ 10 kg, zum Zubereiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun
Mechanische Handgeräte mit einem Gewicht ≤ 10 kg, zum Zubereiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun
Geräte, handmechanisch, aus unedlen Metallen, mit einem Gewicht von <= 10 kg, zum Vorbereiten, Zubereiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken Käsikäyttöiset mekaaniset välineet, epäjaloa metallia, paino ≤ 10 kg, ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun
Mechanische Handgeräte mit einem Gewicht <= 10 kg, zum Zubereiten oder Anrichten von Speisen oder Getränken Enintään 10 kg painavat käsikäyttöiset mekaaniset välineet, joita käytetään ruoan tai juoman valmistukseen tai tarjoiluun
Die durchgeführten Maßnahmen müssen das gewünschte Ergebnis zeitigen und dürfen möglichst wenig Schaden anrichten. Ei ole mielekästä aiheuttaa vähäisintäkään kärsimystä tai lainkaan haittaa, jos täytäntöönpannuilla toimenpiteillä ei saada aikaan toivottua tulosta.
Auch die Definition des Begriffs „Fangkapazität“ muss geändert werden (Änderungsantrag 7), da auch kleine Fahrzeuge, die in einem sensiblen Gebiet fischen, beträchtlichen Schaden anrichten können. Myös käsitettä kalastuskapasiteetti on muutettava (tarkistus 7), koska pienetkin alukset, jotka kalastavat haavoittuvilla alueilla, voivat aiheuttaa huomattavaa vahinkoa.
Weiterhin haben wir strengere Vorschriften eingeführt, damit Elektromüll nicht mehr illegal in Entwicklungsländer exportiert werden und dort Schäden anrichten kann." Olemme myös vahvistaneet tiukemmat säännöt pysäyttääksemme vahingollisen jätteen laittoman viennin kehitysmaihin."
Es ist schockierend, wie viel Böses ein einziger Menschen anrichten kann." On järkyttävää, kuinka paljon pahaa yksi ihminen voi aiheuttaa.
In Fällen, in denen Überschwemmungen bestimmte Umweltschäden anrichten können, wie beispielsweise Verseuchung von Wasser durch bestimmte Anlagen, muss das Risiko in der Risikokarte erfasst werden Laitoksista aiheutuvat riskit olisi merkittävä karttoihin alusta lähtien, koska tulvat saattavat aiheuttaa erityisiä ympäristöongelmia, kuten veden pilaantumista, jos alueella sijaitsee tietyntyyppisiä laitoksia.
Tagebauanlagen können insbesondere Ökosysteme auf dem Land zerstören und somit riesigen Schaden anrichten. Erityisesti avolouhokset voivat häiritä maa-alueiden ekosysteemejä ja aiheuttaa suurta vahinkoa.
Zu den Geräten, die nachweislich oder potenziell Schäden anrichten, gehören unter anderem Grundschleppnetze, Dredschen, Stellnetze, Grundleinen, Reusen und Fallen. Vahinkoja ovat aiheuttaneet ja voivat aiheuttaa pohjatroolit, pohjaharat, pohjaan ankkuroidut verkot, pohjaan ankkuroidut pitkäsiimat, merrat ja sulkupyydykset¹.
Vor allem wird in dieser Stellungnahme akzeptiert, dass erneuerbare Energie einen bedeutenden Beitrag zum Klimaschutz leisten kann, und so lautet ihre Ausgangsprämisse „vor allem keinen Schaden anrichten“. Mikä tärkeintä, samalla kun hyväksytään, että uusiutuva energia voi olla huomattavassa asemassa ilmastonmuutoksen torjunnassa, tässä lausunnossa pidetään lähtökohtana ajatusta "tärkeintä on olla aiheuttamatta vahinkoa".
Die Landwirte sollten zudem dazu ermutigt und dafür belohnt werden, sich besser zu organisieren, denn besseres Ressourcenmanagement und nachhaltige Verfahren bewirken, dass heftige Preisschwankungen weniger Unheil anrichten. Viljelijöitä olisi myös kannustettava ja palkittava, jos he järjestäytyvät entistä paremman resurssien hallinnan ja hintavaihteluherkkyyttä vähentävien kestävien käytäntöjen vuoksi.
Die Kommission ist sich zweifellos des furchtbaren Schadens bewusst, den Suchtstoffe, insbesondere bei jungen Menschen, in allen Mitgliedstaaten anrichten. Komissio on varmasti tietoinen siitä, että huumeet aiheuttavat hirvittävää vahinkoa erityisesti nuorille ihmisille kaikissa jäsenvaltioissa.
Ist es tatsächlich so, dass unabhängig von dem, was die Wölfe anrichten, keine Tötungsgenehmigungen außerhalb von Rentierzuchtgebieten erteilt werden dürfen? Onko todella niin, että vaikka susi tekisi mitä, ei tappolupaa poronhoitoalueen ulkopuolella voida myöntää?
Sind wir uns eigentlich bewusst, welchen potentiellen Schaden die Vorschläge anrichten? — tiedämmekö itse asiassa, kuinka suurta vahinkoa ehdotuksemme saattaa aiheuttaa? —
Gibt es keine anderen, unbewohnten Gebiete, in denen Erdölbohrungen keine derart großen Schäden in der Umgebung anrichten würden? Eikö öljynporauksia voitaisi tehdä asumattomilla alueilla, jossa poraustyöt eivät aiheuttaisi niin paljon haittaa lähiympäristölle?
Es ist wirklich wichtig, sich über den Schaden, den diese Himmelslaternen anrichten können, klar zu werden. On erittäin tärkeää miettiä vahinkoja, joita lyhdyt voivat aiheuttaa.
Betrifft: Derivate werden auch weiterhin Unheil anrichten Aihe: Johdannaiset edelleen hallitsevassa asemassa
Kritiker sehen darin aber einen weiteren Hinweis, dass Entwicklungshilfegelder mehr Schaden anrichten als sie Nutzen bringen. Kriitikkojen mielestä tämä on selvä osoitus siitä, että kehitysapurahoista on enemmän haittaa kuin hyötyä.
Es wird allgemein angenommen, dass der Wirbelsturm Yasi noch mehr Schäden anrichten wird als Wirbelsturm Larry, der dieselbe Region im Jahr 2006 heimgesucht hat. Yleisesti uskotaan, että pyörremyrsky Yasi aiheuttaa vielä enemmän vahinkoa kuin pyörremyrsky Larry, joka koetteli samaa aluetta vuonna 2006.
2. Erdbeben an Intensität zunehmen und Personen- und Sachschäden sowie Zerstörungen anrichten (siehe Haiti, Neuseeland), 2. maanjäristykset ovat yhä voimakkaampia sekä aiheuttavat inhimillistä ja aineellista vahinkoa ja tuhoa (vrt. Haiti ja Uusi-Seelanti)
Die Laser-Geräte, die solch großen Schaden anrichten können, sind ganz einfach in Geschäften käuflich zu erwerben. Laserlaitteita, joilla voidaan aiheuttaa näin suurta vahinkoa, voidaan ostaa aivan helposti liikkeistä.
Nach Angaben der kanadischen Behörden ist dieses Gemetzel nötig wegen des Schadens, den die Seehunde am Kabeljaubestand im Atlantischen Ozean anrichten sollen. Kanadan viranomaisten mukaan kyseinen teurastus on tarpeen, sillä hylkeet heikentäisivät muuten Atlantin valtameren turskakantoja.