DE Phrasen mit all over the shop FI Übersetzungen
Englisch Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade) englanniksi Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)
Englisch: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade) englanniksi: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)
Bargeldtransaktion am Schalter (Over-the-counter (OTC) cash transaction) on arvopaperistamista vastaava operaatio, jossa rahalaitokset myyvät lainoja sijoittajille prosessissa, johon ei kuulu arvopapereiden liikkeeseen laskua. Joiltakin osin tämä operaatio ja sen käsittely tilastoissa kuitenkin vastaavat taloudellisessa mielessä arvopaperistamista melko paljon.
Außerbörsliche Märkte -„Over-the-Counter“ - (für die Preise öffentlich gemeldet werden) sind Händlermärkte. OTC-markkinat (joilla toteutuvat hinnat raportoidaan julkisesti) ovat diilerimarkkinoita.
Die im Anhang aufgeführten Kategorien außerbörslich („over the counter“) gehandelter Derivate (OTC-Derivate) sind clearingpflichtig. Liitteessä esitetyt OTC-johdannaislajit kuuluvat määritysvelvollisuuden piiriin.
- Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade) - Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade),
(Sache COMP/M.4193 — L'Oréal/The Body Shop) (Asia COMP/M.4193 — L'Oréal/The Body Shop)
[9] Investments by the Publications Office should over time considerably reduce expenditure for publications in the Official Journal. [9] Investments by the Publications Office should over time considerably reduce expenditure for publications in the Official Journal.
- The Body Shop: Vermarktung, Vertrieb und Verkauf von Kosmetika durch ein Netzwerk von Filialgeschäften mit der einheitlichen Markenbezeichnung %quot%The Body Shop%quot%. - The Body Shop: kosmetiikkatuotteiden markkinointi, jakelu ja myynti The Body Shop -merkkimyymäläverkoston välityksellä.
Betrifft: Rezeptfreie (over the counter) Arzneimittel und europäische Arzneimittelpolitik Aihe: Reseptittä saatavat lääkkeet (käsikauppalääkkeet) ja eurooppalainen lääkepolitiikka
Außerbörslich (englisch: over the counter OTC) gehandelte Termingeschäfte werden als Forwards bezeichnet. Hän ei saanut pätevää tulkkausta tai käännöstä; häntä avusti joku paikallisesta kahvilasta.
A. The War is over: necessity to overcome the past and to look towards the future A. The War is over: necessity to overcome the past and to look towards the future
The coordination of Community funding of transport infrastructure within the European Union does not allow the Commission to identify all cases of over- or even double-funding. The coordination of Community funding of transport infrastructure within the European Union does not allow the Commission to identify all cases of over- or even double-funding.
- explain the sharp rise in such costs over the current FP - explain the sharp rise in such costs over the current FP
The Ministry of National Education decided to expand the campaign to all the country's 81 provinces. The Ministry of National Education decided to expand the campaign to all the country's 81 provinces.
The period over which the average is to be measured and the method of calculating the average needs to be specified. On määriteltävä ajanjakso, jona keskiarvo mitataan ja sen laskemisessa käytettävä menetelmä.
Omitted, all the voyage of their life jos laiminlyöt sen, koko elonjuoksu
The Commission will identify for each heading the expenditure for agencies, including its evolution over the 2007-2013 period. Komissio määrittelee kunkin otsakkeen osalta virastojen menot mukaan lukien niiden kehitys kaudella 2007–2013.
In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament insisted on the immediate release of U Win Tin and all political prisoners – estimated to number over 1200 – held by the SPDC. In its resolution adopted on 21 June 2007, the European Parliament insisted on the immediate release of U Win Tin and all political prisoners – estimated to number over 1200 – held by the SPDC.
In its resolutions adopted on 10 May and 14 November 2007, the European Parliament, expressed concerns over democracy and human rights in Russia, over the independence of the judiciary, as exemplified by the Yukos case, over increased control of the media, over the inability of the Russian police and judicial authorities to find those responsible for murders of journalists and over repressive measures taken against the opposition. In its resolutions adopted on 10 May and 14 November 2007, the European Parliament, expressed concerns over democracy and human rights in Russia, over the independence of the judiciary, as exemplified by the Yukos case, over increased control of the media, over the inability of the Russian police and judicial authorities to find those responsible for murders of journalists and over repressive measures taken against the opposition.
Having returned after the collapse of the Soviet Union , Alexeyeva co-founded the All-Russian Civic Congress and later the All-Russian Civic Network. Having returned after the collapse of the Soviet Union, Alexeyeva co-founded the All-Russian Civic Congress and later the All-Russian Civic Network.
- expected that they will enjoy all the civic rights guaranteed to all Belarusian citizens by the Constitution of the Republic of Belarus. - expected that they will enjoy all the civic rights guaranteed to all Belarusian citizens by the Constitution of the Republic of Belarus.
- recalled that t he European Union strongly condemns the death penalty and will continue its appeals to stop the use of the death penalty in all circumstances, and called upon all states to abolish the death penalty for all crimes. - recalled that t he European Union strongly condemns the death penalty and will continue its appeals to stop the use of the death penalty in all circumstances, and called upon all states to abolish the death penalty for all crimes.
The Treaty gives the ECB the clear mandate to maintain price stability over the medium term for the euro area as a whole. The Treaty gives the ECB the clear mandate to maintain price stability over the medium term for the euro area as a whole.
Maintaining price stability over the medium term is the best contribution to fostering sustainable economic growth. Maintaining price stability over the medium term is the best contribution to fostering sustainable economic growth.
The primary mandate of the ECB is to maintain price stability in the euro area over the medium-term. The primary mandate of the ECB is to maintain price stability in the euro area over the medium-term.
By comparison, the Fed’s approach has evolved over time. By comparison, the Fed’s approach has evolved over time.
Oleifera) over the growing season. Oleifera) over the growing season.