DE Phrasen mit ala FI Übersetzungen
Cipriani — Chizzola di Ala (TN) Cipriani – Chizzola di Ala
Badak Ala Mikalajeuna Badak, Ala Mikalajeuna
Bulasch, Ala Bulash, Ala [Bulaš, Ala]
Bulasch, Ala [Bulaš, Ala]
Badak, Ala Mikalejeuna Passin numero: SP0013023
a) Asociación de Lagareros de Asturias (ALA) a) Asociación de Lagareros de Asturias (ALA)
ALA | 12 423 | 1 338 | - | 718 | 2 398 | 7 969 | ALA-maat | 12 423 | 1 338 | - | 718 | 2 398 | 7 969 |
ALA | 2 480 | 1 942 | 1 463 | 75.3 | 80.4 | ALA-maat | 2 480 | 1 942 | 1 463 | 75,3 | 80,4 |
In der Verordnung über Asien ist "und lateinamerikanischen (ALA)" sowie "oder lateinamerikanisches Partnerland" zu streichen. Aasiaa käsittelevässä asetuksessa poistetaan sanat "ja Latinalaisen Amerikan", "(ALA-maiden)" ja "tai 'latinalaisamerikkalaisiksi kumppaneiksi'".
Technische Anmerkung: In der Verordnung über Lateinamerika ist "ALA" durch "Lateinamerika", in der Verordnung über Asien ist "ALA" durch "Asien" zu ersetzen. Tekninen huomautus : Latinalaista Amerikkaa käsittelevässä asetuksessa korvataan ilmaus "ALA-komitea" ilmauksella "Latinalaisen Amerikan komitea" ja Aasiaa käsittelevässä asetuksessa korvataan ilmaus "ALA-komitea" ilmauksella "Aasian komitea".
Ernennung von Olavi Ala-Nissilä zum Mitglied des Rechnungshofs Olavi Ala-Nissilän nimeäminen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
Ernennung von Olavi Ala-Nissilä zum Mitglied des Rechnungshofs Olavi Ala-Nissilän nimittäminen tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi
Ein Vorschlag für eine neue/geänderte ALA-Verordnung wird vorbereitet. Käsiteltävänä on uusi/tarkistettu ALA-asetus.
ANLAGE 1 : LEBENSLAUF VON OLAVI ALA-NISSILÄ LIITE 1 : OLAVI ALA-NISSILÄN ANSIOLUETTELO
Vollständiger Name: Ala-Nissilä, Olavi Oskari Täydellinen nimi: Ala-Nissilä, Olavi Oskari
Familie: Ehefrau: Alise Ulla-Maarit Ala-Nissilä, Krankenschwester mit Spezialausbildung, stellvertretende Stationsschwester Tochter: Henriikka Ala-Nissilä Perhesuhteet: puoliso erikoissairaanhoitaja, apulaisosastonhoitaja Alise Ulla-Maarit Ala-Nissilä, tytär Henriikka Ala-Nissilä
Ala-Nissilä & Mäkinen, Pietarila, Söderström: Laskentatoimi SALDO (Rechnungswesen SALDO) 1987 Ala-Nissilä & Mäkinen, Pietarila, Söderström: Laskentatoimi SALDO 1987
Ala-Nissilä - Sivervo: Laskentatoimi KATE (Rechnungswesen DECKUNG) 1988 Ala-Nissilä – Sivervo: Laskentatoimi KATE 1988
ANLAGE 2 : ANTWORTEN VON OLAVI ALA-NISSILÄ ZUM FRAGEBOGEN LIITE 2 : OLAVI ALA-NISSILÄN VASTAUKSET KYSYMYKSIIN
ANLAGE 1 : LEBENSLAUF VON OLAVI ALA-NISSILÄ......................................................4 LIITE 1: OLAVI ALA-NISSILÄN ANSIOLUETTELO.............................................................4
2002-2006, from ALA: 810 125 000 2002-2006, from ALA: 810 125 000
Betrifft: ALA-Verordnung und Bekämpfung des Terrorismus Aihe: ALA-asetus ja terrorismin torjunta
Länder, die unter die ALA-Verordnung fallen ALA-asetuksen piiriin kuuluvat maat
[und Lateinamerikas (ALA)] ja Latinalaisen Amerikan (ALA)

DE Wörter ähnlich wie ala

FI Wörter ähnlich wie ala