Gesuchter Begriff abwesend hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
abwesend poissa
abwesend (adj prep v) [being away from a place] poissa (adj prep v) [being away from a place]
DE Phrasen mit abwesend FI Übersetzungen
Ist der Präsident abwesend oder verhindert, wird er vom Ersten Vizepräsidenten vertreten; ist auch dieser abwesend oder verhindert, so wird der Präsident von einem der weiteren Vizepräsidenten vertreten. Jos puheenjohtaja ei ole läsnä tai on estynyt, hänen sijaisenaan toimii ensimmäinen varapuheenjohtaja; jos tämä ei ole läsnä tai on estynyt, puheenjohtajan sijaisena toimii joku muista varapuheenjohtajista.
Ist der Präsident abwesend oder verhindert, wird er vom Ersten Vizepräsidenten vertreten; ist auch dieser abwesend oder verhindert, so wird der Präsident von einem der weiteren Vizepräsidenten vertreten. 3 Jos puheenjohtaja ei ole läsnä tai on estynyt, hänen sijaisenaan toimii ensimmäinen varapuheenjohtaja; jos tämä ei ole läsnä tai on estynyt, puheenjohtajan sijaisena toimii joku muista varapuheenjohtajista.
In Artikel 11 Absätze 2 und 3 wird die Wendung „gleichzeitig verhindert“ durch die Wendung „gleichzeitig abwesend oder verhindert“ ersetzt. Korvataan 11 artiklan toisessa ja kolmannessa kohdassa olevat sanat ”Jos – – ovat samanaikaisesti estyneet” sanoilla ”Jos – – ovat samanaikaisesti poissa tai estyneet”.
Bis zu 3 Monate abwesend Poissa enintään kolme kuukautta
Mehr als 3 Monate abwesend und Bezug von Lohn, Gehalt oder sozialer Unterstützung von mindestens der Hälfte des Gehalts Poissa yli kolme kuukautta ja saa palkkaa tai sosiaalietuja, jotka vastaavat vähintään puolta palkan määrästä
Mehr als 3 Monate abwesend und Bezug von Lohn, Gehalt oder sozialer Unterstützung von weniger als der Hälfte des Gehalts Poissa yli kolme kuukautta ja saa palkkaa tai sosiaalietuja, jotka vastaavat alle puolta palkan määrästä
Ist ein Mitglied abwesend, nimmt das stellvertretende Mitglied an der Abstimmung teil. Jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenellään on oikeus käyttää äänioikeutta.
Ist ein Mitglied abwesend, nimmt das stellvertretende Mitglied an der Abstimmung teil. Jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenellään on oikeus käyttää hänen äänioikeuttaan.
Ein stellvertretender Verwalter vertritt den Verwalter, wenn dieser abwesend oder verhindert ist. Apulaishallinnoija toimii hallinnoijan sijaisena tämän ollessa poissa tai estynyt.
Ein stellvertretender Rechnungsführer vertritt den Rechnungsführer, wenn dieser abwesend oder verhindert ist. Apulaistilinpitäjä toimii tilinpitäjän sijaisena tämän ollessa poissa tai estynyt.
Ein alternatives Mitglied ersetzt automatisch ein Mitglied, welches abwesend oder verhindert ist. Varajäsen korvaa poissa olevan tai estyneen jäsenen automaattisesti.
Ist der Exekutivdirektor abwesend oder verhindert, so werden die Entscheidungen über die Entsendung der Teams vom stellvertretenden Exekutivdirektor getroffen. Pääjohtajan ollessa poissa tai estynyt varapääjohtaja tekee ryhmien lähettämiseen liittyvät päätökset.
Ein stellvertretender Verwalter vertritt den Verwalter, wenn dieser abwesend ist. Apulaishallinnoija toimii hallinnoijan sijaisena tämän ollessa poissa.
Ein stellvertretender Rechnungsführer vertritt den Rechnungsführer, wenn dieser abwesend ist. Apulaistilinpitäjä toimii tilinpitäjän sijaisena tämän ollessa poissa.
Gemäß der Definition des üblichen Aufenthaltsorts gelten Personen, die üblicherweise am Ort der Zählung aufhältig sind, zum Zeitpunkt der Zählung aber weniger als ein Jahr abwesend oder voraussichtlich abwesend sind, als vorübergehend abwesende Personen und werden daher zur Gesamtbevölkerung gezählt. Vakinaisen asuinpaikan määritelmän perusteella yleensä laskentapaikassa asuvia henkilöitä, jotka ovat laskentahetkellä poissa tai joiden odotetaan olevan poissa alle vuoden, pidetään tilapäisesti poissaolevina henkilöinä, ja heidät sisällytetään näin ollen kokonaisväestöön.
Ist der Exekutivdirektor abwesend oder verhindert, so entscheidet der ihn vertretende Referatsleiter über die Entsendung der Asyl-Unterstützungsteams. Pääjohtajan ollessa poissa tai estynyt hänen tehtäviään hoitava yksikön päällikkö tekee turvapaikka-asioiden tukiryhmien lähettämistä koskevat päätökset.
Ist der Generalsekretär abwesend oder verhindert, so nimmt ein vom Präsidium benannter Direktor dessen Aufgaben wahr. Pääsihteerin ollessa poissa tai estynyt hänen tehtäviään hoitaa työvaliokunnan nimeämä johtaja.
Der Vorsitzende erhält einen Vertreter, der ihn vertritt, wenn er abwesend oder verhindert ist. Varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajan sijaisena tämän ollessa poissa tai estynyt hoitamasta tehtäviään.
(2) Jedes Mitglied hat eine Stimme. Ist ein Mitglied abwesend, nimmt das stellvertretende Mitglied an der Abstimmung teil. 2. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Jäsenen poissa ollessa hänen varajäsenellään on oikeus käyttää äänioikeutta.
Philippe Busquin , der bedauert, dass der Rat bei dieser Debatte abwesend ist (der Präsident nimmt dies zur Kenntnis), und Philippe Busquin , joka pahoitteli neuvoston puuttumista tästä keskustelusta (puhemies merkitsi asian muistiin), ja
Angesichts schlimmster Verstöße gegen die Menschenrechte und gegen das internationale humanitäre Völkerrecht ist die Justiz abwesend. Monet raiskauksista tapahtuvat uhrien miespuolisten sukulaisten edessä näiden nöyryyttämiseksi.
(Punkt 29 des endgültigen Entwurfs der Tagesordnung) abwesend sein wird, und fragt, ob dieser von (lopullisen esityslistaluonnoksen kohta 29), ja pyytäen, että
Dieser Sektor ist auch bei der gemeinsamen, nationalen oder regionalen fischereipolitischen Entscheidungsfindung entweder ganz abwesend oder völlig unterrepräsentiert. Ala ei myöskään ole edustettuna tai se on voimakkaasti aliedustettuna silloin, kun tehdään yhteisön, paikallisen ja alueellisen tason kalastuspoliittisia päätöksiä.
Selbst die Europäische Union ist auf einem Gebiet, auf dem ihre Präsenz dringend gebraucht wird, letzten Endes abwesend. Lopulta myös Euroopan unioni jää ilman edustusta alalla, jolla sen läsnäolo olisi hyvin tarpeellinen.
Vizepräsidenten sitzen den Plenumsversammelungen vor, sollte der Präsident abwesend sein. Varapuhemiehet johtavat täysistunnossa käytäviä keskusteluja, kun puhemies ei ole paikalla.
Hält sie es für sachdienlich, dass eines ihrer Mitglieder derart häufig abwesend ist? — Pitääkö komissio sopivana, että yhdellä sen jäsenistä on näin runsaasti poissaoloja? —
Wie kann man erklären, dass der Wachmann gerade an diesem Tag ausnahmsweise abwesend war? Kuinka selitetään se, että vartija oli juuri kyseisenä päivänä poikkeuksellisesti poissa?
Ist die verantwortliche Persion vorübergehend abwesend, muss der zuständigen Behörde der Name des Stellvertreters bekannt sein. Jos vastaava henkilö on poissa tilapäisesti, toimivaltaiselle viranomaiselle on ilmoitettava vastaavan henkilön sijaisen nimi.
Jean-Marie LE PEN (FL, F) kritisierte, dass die Mehrzahl der europäischen Abgeordneten bei der Debatte abwesend seien. Iivari sanoi olevansa iloinen siitä, että hakijavaltiot voivat osallistua tulevaisuuskonventin työhön.
Jean-Marie LE PEN (FL, F) kritisierte, dass die Mehrzahl der europäischen Abgeordneten bei der Debatte abwesend seien. Parlamentin mukaan sekä oikeuskäsittelyn laadukkuutta että oikeusviranomaisten päätösten täytäntöönpanoa voidaan vielä parantaa.