Gesuchter Begriff überholt hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
DE Deutsch FI Finnisch
überholt (adj adv) [of an outdated value] taantumuksellinen (adj adv) [of an outdated value]
überholt (adj adv) [of an outdated value] vanhanaikainen (adj adv) [of an outdated value] (adj adv)
DE Phrasen mit überholt FI Übersetzungen
Die Verordnung (EWG) Nr. 429/73 ist daher überholt. Asetus (ETY) N:o 429/73 on näin ollen vanhentunut.
Die einzelnen Zeitpläne für den 2007 übermittelten ESUP sind überholt. Vuonna 2007 toimitetun SEDP-suunnitelman yksittäiset aikataulut ovat vanhentuneet.
Das italienische Katastersystem, das überholt werden soll, unterscheidet sechs Immobilienkategorien. Luokkaan B kuuluvat yhteisesti käytettävät kiinteistöt, kuten koulut, sairaalat ja virastot. Luokkaan C kuuluvat yleisiin kaupallisiin tarkoituksiin käytettävät kiinteistöt, kuten kaupat ja liiketilat sekä urheilun harrastamiseen tarkoitetut rakennukset ja tilat.
Einige Bestimmungen der genannten Verordnung sind außerdem überholt. Lisäksi kyseisen asetuksen tietyt säännökset ovat vanhentuneita.
überholt paranneltu
Diese Bestimmung ist somit überholt und sollte gestrichen werden. Sen vuoksi kyseinen säännös on vanhentunut ja se olisi poistettava.
Diese Analysemethode ist inzwischen überholt und muss ersetzt werden. Tämä analyysimenetelmä on vanhentunut, ja se on korvattava.
Der Berichterstatter hält ein solches Konzept für absolut überholt. Esittelijä katsoo, että tällainen lähestymistapa on täysin aikansa elänyt.
Die Agenda 2000 wurde von den Ereignissen überholt. Tapahtumat ovat ylittäneet Agenda 2000 -ohjelmassa asetetut tavoitteet.
Wird die 3G-Technologie nicht schon bald überholt sein? Eikö 3G jäisi kohta ajastaan jälkeen?
Das Instrument der Übereinkommen hat sich als überholt erwiesen. Yleissopimusten väline on osoittautunut vanhanaikaiseksi.
Die Mechanismen, derer wir uns heute bedienen, sind überholt. "Käyttämämme mekanismit ovat aikansaeläneitä.
Europa läuft Gefahr, von den Ereignissen überholt zu werden Eurooppa on vaarassa jäädä jälkeen tapahtumista
Diese Bestimmung ist überholt. Määräys on vanhentunut.
Die Verordnung (EWG) Nr. 429/73 ist daher überholt. Asetus (ETY) N:o 429/73 on näin ollen vanhentunut.
Beide Maßnahmen seien "überholt". "Tarvitsemme uutta potkua", hän sanoi.
Beide Maßnahmen seien "überholt". Cavaco Silva valittiin maansa presidentiksi vuonna 2006.
Auch Deutschland und Italien sollen das Waffenembargo als überholt betrachten. Vaikuttaa siltä, että Saksa ja Italia katsovat myös, että asevientikielto on tarpeeton.
Deshalb scheint die Maßnahme schon jetzt überholt. Toimenpide ei siis näyttäisi enää olevan ajankohtainen.
Dieser Beschluss ist inzwischen überholt und sollte aufgehoben werden. Mainittu päätös on nyt vanhentunut, ja se olisi kumottava.
ist infolge des Beitritts Sloweniens zur Union überholt. on vanhentunut Slovenian liityttyä unioniin.
ist infolge des Beitritts Polens zur Union überholt. on vanhentunut Puolan liityttyä unioniin.
ist infolge des Beitritts Estlands zur Union überholt. on vanhentunut Viron liityttyä unioniin.
ist infolge des Beitritts Ungarns zur Union überholt. on vanhentunut Unkarin liityttyä unioniin.
ist infolge des Beitritts Lettlands zur Union überholt. on vanhentunut Latvian liityttyä unioniin.
ist infolge des Beitritts Litauens zur Union überholt. on vanhentunut Liettuan liityttyä unioniin.
DE Synonyme für überholt FI Übersetzungen
rechts [altmodisch] oikeaan (adj adv int n v)
alt [altmodisch] vanha
festgelegt [altmodisch] määrätty
traditionell [altmodisch] vanhanaikainen (adj adv)
streng [altmodisch] ankara
zeitlich [altmodisch] kronologinen (adj)
veraltet [altmodisch] vanhahtava (adj)
konservativ [altmodisch] konservatiivinen (n adj)
gewohnt [altmodisch] tavallinen
konventionell [altmodisch] tavanomainen
rückständig [altmodisch] vanhanaikainen (adj adv)
reaktionär [altmodisch] taantumuksellinen
altmodisch [altmodisch] vanhanaikainen (adj adv)
antiquiert [altmodisch] vanhanaikainen (adj adv)
früher [altmodisch] aiemmin (prep adv conj)
rückschrittlich [altmodisch] taantumuksellinen
altbacken [altmodisch] vanhentunut
bejahrt [altmodisch] iäkäs
ältlich [altmodisch] iäkäs
von gestern [altmodisch] olla