Deutsch Finnisch
Overtime Yliaika
Ovid Ovidius
Ovidukt munanjohdin
Oviedo Oviedo
Ovine lampaat
Ovipositor Munanasetin
Oviraptor Oviraptor
OVKS Kollektiivinen turvallisuusjärjestö
Ovulation Ovulaatio
Ovum Munasolu
Owen Oinas
Owen Arthur Owen Arthur
Owen Chamberlain Owen Chamberlain
Owen Kay Garriott Owen Garriott
Owen Willans Richardson Owen Willans Richardson
Owen Wilson Owen Wilson
Owen-Verteidigung Owenin puolustus
OWL Pöllölinnut
OX Ox
Oxalat Oksaalihappo
Oxalsäure Oksaalihappo
Oxana Malaya Oksana Malaja
Oxenstierna Oxenstierna-suku
Oxford Oxford
Oxford English Dictionary Oxford English Dictionary
Oxford Street Oxford Street
Oxford-Gruppe Moraalinen varustautuminen
Oxfordium Oxford
Oxfordshire Oxfordshire
Oxid oksidit
Oxid ¤ Oksidi
Oxidation hapetus
Oxidationsmittel hapettava aine
Oxidationsstufe Hapetusluku
Oxidationszahl Hapetusluku
Oxidative Phosphorylierung Oksidatiivinen fosforylaatio
Oxide Oksidi
Oxidierbar Hapettuva
oxidierbarer Stoff hapettuva aine
Oxonium Oksonium-ioni
Oxycodon Oksikodoni
Oxyd Oksidi
oxydieren hapettua
Oxygen Happi
Oxymoron Oksymoron
Oxyntes Oksyntes
Oxyrhynchos Oksyrhynkhos
Oxytocin Oksitosiini
OZ Oz
Ozean valtameri
Ozean-Luft Schnitstelle valtameren ja ilman kohtaamisalue
Ozeanboden Pohjoinen
Ozeanien Oseania
Ozeanische Sprachen Oseanialaiset kielet
ozeanischer Strömungsprozess merivirtaukset
Ozeanografie Meritiede
Ozeanographie merentutkimus
Ozelot oselotti
Ozon otsoni
Ozonabbau Otsonikato
Ozonabbaupotential otsonituhopotentiaali
Ozonid Otsonidi
Ozonierung otsonointi
Ozonloch Otsonikato
Ozonschicht otsonikerros
Ozonschild Otsonikerros
Ozontherapie Otsoniterapia
Ozu Yasujirō Yasujirō Ozu