Deutsch Finnisch
agnostisch agnostinen
Agnostizismus Agnostisismi
Agnus Dei Agnus Dei
Agonie kouristus
Agonist Agonisti
Agora agora
Agoraphobie agorafobia
Agostinho Neto Agostinho Neto
Agostino Casaroli Agostino Casaroli
Agota Kristof Agota Kristof
Agoura Hills Agoura Hills
Agra Agra
Agram Zagreb
Agrar- maanviljelys-
Agrarbiotechnologie maatalousbiotekniikka
Agrarchemikalie maatalouskemikaali
Agrarfabrik maatalousteollisuus
Agrargesellschaft Maatalousyhteiskunta
Agrarindustrie maatalouteen liittyvä teollisuus
Agraringenieur agronomi
Agraringenieurin agronomi
Agraringenieurwesen maatalouden vesirakennus
agrarisch maanviljelys-
Agrarkatastrophe maatalouden suurvahinko
Agrarlandschaft maatalousmaisema
Agrarmanagement maatilan hoito
Agrarmethode maanviljelystekniikka
Agrarplanung maatalouden suunnittelu
Agrarpolitik maatalouspolitiikka
Agrarpreis tuotteen hinta maatilalla
Agrarprodukt maataloustuote
Agrarproduktion maataloustuotanto
Agrarraum viljelysmaa
Agrarrecht maatalouslainsäädäntö
Agrarschädling maatalouden tuhoeläin
Agrarstruktur maatalouden rakenne
Agrarstrukturen in Lateinamerika Encomienda
Agrarsystem agroekosysteemi
Agrartechnik maanviljelytekniikka
Agrartourismus maatilamatkailu
Agrarumweltrecht maataloutta koskeva ympäristölainsäädäntö
Agrarwissenschaft agronomia
Agrarökologie maatalousekologia
Agrarökonomie agronomia
Agribusiness maatalousbisnes
Agricola Agricola
Agrigent Agrigento
Agrigento Agrigento
Agrikultur Maatalous
Agrimi kri-kri
Agrippa Agrippa
Agrippina Jakowlewna Waganowa Agrippina Vaganova
Agritubel Agritubel
Agrobiologie agrobiologia
Agrobusiness maatalousbisnes
Agrochemikalie maatalouskemikaali
Agroforstwirtschaft lyhytkiertoviljely
Agrometeorologie maatalousmeteorologia
Agronom agronomi
Agronomie agronomia
Agronomin agronomi
agronomischer Wert maataloustuotannollinen arvo
Agrys Ägerce
AGT Tiibet
Aguascalientes Aguascalientes
Agulen Agulit
Agulier Agulit
Aguri Suzuki Aguri Suzuki
Agustín Delgado Agustín Delgado
Aguti aguti
Agutis Hutia
Agüimes Agüimes
Ah Amperestunde Ampeeritunti
aha ahaa