DE Phrasen mit w przeciwnym wypadku ES Übersetzungen
15,00 g Glycerin (87 % w/w) 15,00 g de glicerol (87 % p/p),
40 % (w/w) PER: Ammoniumpersulfat Persulfato amónico al 40 % p/v (PER):
5,75 g Glycerin (87 % w/w), 5,75 g de glicerol (87 % p/p)
Beispiel: 50 % (w/w) Perchlorsäure und 40 % (w/w) Natriumchlorat werden in Bezugsdokument 1 verwendet. Por ejemplo, en la referencia bibliográfica 1 se emplean ácido perclórico al 50 % (p/p) y clorato de sodio al 40 % (p/p).
155 W < P ≤ 405 W 155 W < P ≤ 405 W
155 W < P ≤ 405 W 155 W < P ≤ 405 W
(% w/w der wichtigsten flüchtigen Stoffe)* (% p/p de sustancias volátiles de referencia fundamentales) *
Kumulative Massenanteile ( % w/w) von Stoffen in Porcentajes de concentración acumulativa en masa (% p/p) de las sustancias presentes en
Kumulative Massenanteile ( %w/w) von Stoffen in Porcentajes de concentración acumulativa en masa (% p/p) de las sustancias presentes en
T4 kurzfristige Kredite (w-t-w) C4 préstamos a corto plazo (con identificación de contrapartes)
T5 langfristige Kredite (w-t-w) C5 préstamos a largo plazo (con identificación de contrapartes)
T3 Einlagen (w-t-w) C3 depósitos (con identificación de contrapartes)
T6 kurzfristige Schuldverschreibungen (w-t-w) C6 valores representativos de deuda a corto plazo (con identificación de contrapartes)
T7 langfristige Schuldverschreibungen (w-t-w) C7 valores representativos de deuda a largo plazo (con identificación de contrapartes)
1500 W < P ≤ 10000 W 1500 W < P ≤ 10000 W
Für die Einstufung dürfte das Beispielsystem im Leerlaufzustand höchstens 78,0 W verbrauchen (47,0 W + 16,0 W + 3,0 W + 12,0 W). Para la certificación del sistema del ejemplo, el consumo estimado de este no debería sobrepasar los 78,0 vatios en estado de reposo (47,0 W + 16,0 W + 3,0 W + 12,0 W).
0,01 W für Messwerte unter 10 W; 0,01 W para valores de medición inferiores a 10 W;
0,1 W für Messwerte von 10 W bis 100 W; 0,1 W para los valores de medición de 10 W a 100 W, y
0,1 W für Messwerte von 10 W bis 100 W; 0,1 W para los valores de medición que van desde 10 W a 100 W,
1,0 W für Messwerte über 100 W. 1,0 W para valores de medición superiores a 100 W.
W * L * H *ρ * 1000 W W * L * H * ρ * 1000 W
Malvasia Istriana/Malvazija (W)/Istarska malvazija (W) Malvasia Istriana/Malvazija/Istarska malvazija (B)
(39) W ramach procedury przejściowej najpierw władze krajowe odpowiedzialne za monitorowanie pomocy państwa (w Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) muszą ocenić zgodność z zasadami wspólnego rynku stosowanych środków pomocowych, mających zastosowanie po przystąpieniu. Następnie, po przekazaniu przez władze polskie informacji, Komisja bada zgodność mających zastosowanie po przystąpieniu środków pomocy państwa z zasadami wspólnego rynku. Jeżeli Komisja ma poważne wątpliwości odnośnie zgodności tych środków z acquis communautaire, może ona wnieść swoje zastrzeżenia w terminie trzech miesięcy od daty otrW przeciwnym wypadkunformacji. W przeciwnym wypadku, jeżeli Komisja nie zgłosi żadnych zastrzeżeń w określonym terminie, środki te zostaną uznane od daty przystąpienia za istniejącą pomoc. (39) W ramach procedury przejściowej najpierw władze krajowe odpowiedzialne za monitorowanie pomocy państwa (w Polsce Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów) muszą ocenić zgodność z zasadami wspólnego rynku stosowanych środków pomocowych, mających zastosowanie po przystąpieniu. Następnie, po przekazaniu przez władze polskie informacji, Komisja bada zgodność mających zastosowanie po przystąpieniu środków pomocy państwa z zasadami wspólnego rynku. Jeżeli Komisja ma poważne wątpliwości odnośnie zgodności tych środków z acquis communautaire, może ona wnieść swoje zastrzeżenia w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania kompletnej informacji. W przeciwnym wypadku, jeżeli Komisja nie zgłosi żadnych zastrzeżeń w określonym terminie, środki te zostaną uznane od daty przystąpienia za istniejącą pomoc.
(87) W tym wypadku, zgodnie z dostępnymi informacjami decyzja o restrukturyzacji jeszcze nie została wydana. Jakkolwiek Prezes ARP wydał decyzję dnia 19 kwietnia 2004 r. zatwierdzającą zmodyfikowany plan restrukturyzacji (zob. pkt 64). (87) W tym wypadku, zgodnie z dostępnymi informacjami decyzja o restrukturyzacji jeszcze nie została wydana. Jakkolwiek Prezes ARP wydał decyzję dnia 19 kwietnia 2004 r. zatwierdzającą zmodyfikowany plan restrukturyzacji (zob. pkt 64).
(26) W ramach procedury przejściowej najpierw władze krajowe odpowiedzialne za monitorowanie pomocy państwa musiały ocenić zgodność z zasadami wspólnego rynku środków pomocy przyznanych przed przystąpieniem. Następnie, Komisja bada zgodność tych środków, które mają zastosowanie po przystąpieniu. Jeżeli Komisja ma poważne wątpliwości odnośnie zgodności tych środków z zasadami wspólnego rynku, może wnieść swoje zastrzeżenia w terminie trzech miesięcy od daty otrzymaW przeciwnym wypadkumacji. W przeciwnym wypadku, jeżeli Komisja nie zgłosi żadnych zastrzeżeń w określonym terminie, środki te zostaną uznane, od daty przystąpienia, za istniejącą pomoc. (26) W ramach procedury przejściowej najpierw władze krajowe odpowiedzialne za monitorowanie pomocy państwa musiały ocenić zgodność z zasadami wspólnego rynku środków pomocy przyznanych przed przystąpieniem. Następnie, Komisja bada zgodność tych środków, które mają zastosowanie po przystąpieniu. Jeżeli Komisja ma poważne wątpliwości odnośnie zgodności tych środków z zasadami wspólnego rynku, może wnieść swoje zastrzeżenia w terminie trzech miesięcy od daty otrzymania kompletnej informacji. W przeciwnym wypadku, jeżeli Komisja nie zgłosi żadnych zastrzeżeń w określonym terminie, środki te zostaną uznane, od daty przystąpienia, za istniejącą pomoc.
46. W przeciwnym przypadku, jeśli Komisja nie wniesie w terminie zastrzeżeń co do notyfikowanych środków, środki te uznaje się za pomoc istniejącą począwszy od daty przystąpienia. 46. W przeciwnym przypadku, jeśli Komisja nie wniesie w terminie zastrzeżeń co do notyfikowanych środków, środki te uznaje się za pomoc istniejącą począwszy od daty przystąpienia.
28. Również wyników sprzedaży w żadnym wypadku nie można uznać za zadowalające. Pod koniec 2005 r. TB zaprzestała produkcji niedochodowych rur ze stali wysokostopowanych bez szwu oraz ze szwem. Zaprzestała również produkcji rur ze szwem ze stali chromowych. Podsumowując, przegląd wyników sprzedaży TB za 2005 r. wskazywał, że produkcja osiągnęła jedynie 39 % poziomu przewidzianego w planie z 2002 r. [18] i 55 % poziomu, przyjętego przez Spółkę w skorygowanej prognozie przekazanej konsultantom w 2005 r. 28. Również wyników sprzedaży w żadnym wypadku nie można uznać za zadowalające. Pod koniec 2005 r. TB zaprzestała produkcji niedochodowych rur ze stali wysokostopowanych bez szwu oraz ze szwem. Zaprzestała również produkcji rur ze szwem ze stali chromowych. Podsumowując, przegląd wyników sprzedaży TB za 2005 r. wskazywał, że produkcja osiągnęła jedynie 39 % poziomu przewidzianego w planie z 2002 r. [18] i 55 % poziomu, przyjętego przez Spółkę w skorygowanej prognozie przekazanej konsultantom w 2005 r.
EXPRESS 2 (14°W), 3A (11°W) EXPRESS 2 (14°W), 3A (11°W)
Bereinigte Brennstoffwärme (W) wird definiert mit: "W = W El calor del combustible corregido (W) se define como: "W = W

ES Wörter ähnlich wie w przeciwnym wypadku