scharf (Adjektiv)

1

agudo (a)

Grad, Sinn, Sinneswahrnehmung, sensitive
2

mordaz (a)

Kritik
3
Geruchssinn, Laut, Wetter
4

caliente (a)

attraktiv, sexuelles Benehmen
5

picante (a)

Geschmackssinn, riechen, tangy or pungent
  • Scharf
  • Picante
  • scharf
  • Picante
6

nítido (a)

Optik, Bild
7

aguzado (a)

Gegenstände
8

cachondo (a)

sexuelles Benehmen
9

feroz (a)

Hund
10

tajante (a)

Wörter

Satzbeispiele & Übersetzungen

Sabine Scharf
Sabine Scharf