DE Phrasen mit na dobitkę ES Übersetzungen
Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č.… zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za …/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č…zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za.../100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené
tschechisch Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. en checo Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č.
tschechisch „Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. en checo «Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č.
Slowakisch Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja) en eslovaco Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)
Slowakisch Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č. en eslovaco Určené na uvoľnenie na spotrebu na ostrove Réunion – článok 11a nariadenia (EHS) č.
NA — Namibia NA — Namibia
Nähragar (NA) Agar nutritivo (NA)
Natrium (Na) Sodio (Na)
Tschechisch „Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. En checo «Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č.
Slowakisch: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. en eslovaco: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č.
Oberdeck (Na): (1) Piso superior (Na): (1)
Oberdeck (Na): (2) Piso superior (Na) (2):
Tschechisch Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. en checo Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č.
(Na-Salz) (sal Na)
NA – Namibia NA – Namibia
General Estêvão NA MENA General Estêvão NA MENA
Oberstleutnant Daba NA WALNA (alias "Daba Na Walna") Teniente coronel Daba NA WALNA (alias "Daba Na Walna")
Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete .“ Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete .»
TA - "NA" YEI –"NA"> TA - “NA” YEI –“NA”>
- Refundacji udziela sie na nie wiecej niz ... (ilosc, na która wydano licencje) - Refundacji udziela sie na nie wiecej niz ... (ilosc, na która wydano licencje)
- prognozy, na poziomie wspólnotowym, dotyczące trendów w popycie, globalnego potencjału i cen na rynku, na najbliższe pięć lat; - prognozy, na poziomie wspólnotowym, dotyczące trendów w popycie, globalnego potencjału i cen na rynku, na najbliższe pięć lat.
NA: keine Angaben NA : No especificado.
na Creţu na Creţu
Povolenia na pobyt – Aufenthaltserlaubnisse Permisos de residencia
diów wyższych na kie- diów wyższych na kie-
na wskazany niżej adres na wskazany niżej adres