cuestión (Nomen)

1

Sache (n)

asunto
asunto
3
problema
4
problema