zerkauen (Verb)

1

chew up (v)

2

chew (v)

Nahrung