DE Phrasen mit white pointer EN Übersetzungen
White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti und Alan White lauan, white meranti, white seraya, yellow meranti and alan
White seabream Brassen n.n.b. Sargo breams, n.e.i.
Rhabdosargus globiceps White stumpnose Pterogymnus laniarius
Epinephelus aeneus White grouper Epinephelus aeneus
Galeichthyes feliceps White barbel Chlorophthalmidae
Tetrapturus albidus White marlin Tetrapturus albidus
Morone americana White perch Morone americana
Rostroraja alba White skate Rostroraja alba
Pigment White 18; Kreide CI Pigment White 18; Chalk
Pigment White 6 CI Pigment White 6
Hunan Pointer Foods Co., Ltd., Yongzhou, Hunan Hunan Pointer Foods Co., Ltd, Yongzhou, Hunan
Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd., Xiangshan, Ningbo Ningbo Pointer Canned Foods Co., Ltd, Xiangshan, Ningbo
Internetadresse - Herr Padraic White Web address - Mr Padraic White
Arthur White Arthur White