DE Phrasen mit w rodzaju EN Übersetzungen
15,00 g Glycerin (87 % w/w) 15,00 g glycerol (87 % w/w),
40 % (w/w) PER: Ammoniumpersulfat 40 % w/v ammonium persulphate (PER):
5,75 g Glycerin (87 % w/w), 5,75 g glycerol (87 % w/w)
Beispiel: 50 % (w/w) Perchlorsäure und 40 % (w/w) Natriumchlorat werden in Bezugsdokument 1 verwendet. E.g.: 50 % (w/w) perchloric acid and 40 % (w/w) sodium chlorate are used in reference 1.
Lyman W. J. , Reehl W. Lyman W.J.
155 W < P ≤ 405 W 155 W < P < 405 W
155 W < P ≤ 405 W 155 W < P < 405 W
155 W < P ≤ 405 W 155 W < P ≤ 405 W
(% w/w der wichtigsten flüchtigen Stoffe)* (% w/w of reference key volatiles)*
Kumulative Massenanteile ( % w/w) von Stoffen in Cumulative mass percentages (% w/w) of substances present in
Kumulative Massenanteile ( %w/w) von Stoffen in Cumulative mass percentages (%w/w) of substances present in
T4 kurzfristige Kredite (w-t-w) T4 short-term loans (w-t-w)
T5 langfristige Kredite (w-t-w) T5 long-term loans (w-t-w)
T3 Einlagen (w-t-w) T3 deposits (w-t-w)
T6 kurzfristige Schuldverschreibungen (w-t-w) T6 short-term debt securities (w-t-w)
T7 langfristige Schuldverschreibungen (w-t-w) T7 long-term debt securities (w-t-w)
T8 börsennotierte Aktien (w-t-w) T8 listed shares (w-t-w)
T9 Anteile an Investmentfonds (w-t-w) T9 investment fund shares (w-t-w)
Fischer W, Gerike P, Holtmann W (1975). Fischer W, Gerike P, Holtmann W (1975).
Gerike P, Fischer W, Holtmann W (1980). Gerike P, Fischer W, Holtmann W (1980).
1500 W < P ≤ 10000 W 1500 W < P ≤ 10000 W
Für die Einstufung dürfte das Beispielsystem im Leerlaufzustand höchstens 78,0 W verbrauchen (47,0 W + 16,0 W + 3,0 W + 12,0 W). The example system would be expected to consume no more than 78,0 watts at Idle to qualify (47,0 W + 16,0 W + 3,0 W + 12,0 W).
0,01 W für Messwerte unter 10 W; 0,01 W for measurement values less than 10 W;
0,1 W für Messwerte von 10 W bis 100 W; 0,1 W for measurement values from 10 W to 100 W; and
0,1 W für Messwerte von 10 W bis 100 W; 0,1 W for measurement values from 10 W to 100 W;
1,0 W für Messwerte über 100 W. 1,0 W for measurement values greater than 100 W.
W * L * H *ρ * 1000 W W * L * H * ρ * 1000
Malvasia Istriana/Malvazija (W)/Istarska malvazija (W) Malvasia Istriana/Malvazija/Istarska malvazija (W)
(13) W ocenie Polski Grupa Stoczni Gdynia (tzn. Stocznia Gdynia i Stocznia Gdańska) konkuruje głównie ze stoczniami azjatyckimi. Na terytorium UE Grupa Stoczni Gdynia konkuruje jakoby z niektórymi stoczniami niemieckimi w zakresie jednego rodzaju statków: kontenerowców sub-panamax, które stanowią […] % pozycji w księdze zamówień stoczni. Pozostałe rodzaje statków, zamówionych w Grupie Stoczni Gdynia, to samochodowce ro-ro w dwóch rozmiarach, kontenerowce panamax, drobnicowce w dwóch rozmiarach oraz zbiornikowce LPG. (13) W ocenie Polski Grupa Stoczni Gdynia (tzn. Stocznia Gdynia i Stocznia Gdańska) konkuruje głównie ze stoczniami azjatyckimi. Na terytorium UE Grupa Stoczni Gdynia konkuruje jakoby z niektórymi stoczniami niemieckimi w zakresie jednego rodzaju statków: kontenerowców sub-panamax, które stanowią […] % pozycji w księdze zamówień stoczni. Pozostałe rodzaje statków, zamówionych w Grupie Stoczni Gdynia, to samochodowce ro-ro w dwóch rozmiarach, kontenerowce panamax, drobnicowce w dwóch rozmiarach oraz zbiornikowce LPG.
(26) Stocznia ma rozpocząć restrukturyzację organizacyjną (reorganizacja, automatyzacja) prowadzącą do wzrostu wydajności i oszczędności kosztów. Począwszy od 2006 r. stocznia powinna osiągnąć spadek kosztów rzędu […] mln PLN rocznie (głównie przez wzrost wydajności, zwolnienia pracowników umysłowych, obniżenie kosztów materiałów i usług zewnętrznych, wdrożenie systemu projektowania i planowania oraz systemu planowania prac projektowych). Stocznia powinna osiągnąć wydajność na poziomie […] CGT na 1 pracownika rocznie (w porównaniu z […] CGT w 2002 r.). Ten poziom, stosunkowo niski w porównaniu z innymi stoczniami w UE (np. w Niemczech), wynika jakoby ze skoncentrowania w stoczni różnego rodzaju działań, które można by zlecać firmom zewnętrznym (wyposażanie i kadłuby, procedury uruchomienia, próby, konserwacja i usługi ochrony) oraz niższego stopnia automatyzacji. (26) Stocznia ma rozpocząć restrukturyzację organizacyjną (reorganizacja, automatyzacja) prowadzącą do wzrostu wydajności i oszczędności kosztów. Począwszy od 2006 r. stocznia powinna osiągnąć spadek kosztów rzędu […] mln PLN rocznie (głównie przez wzrost wydajności, zwolnienia pracowników umysłowych, obniżenie kosztów materiałów i usług zewnętrznych, wdrożenie systemu projektowania i planowania oraz systemu planowania prac projektowych). Stocznia powinna osiągnąć wydajność na poziomie […] CGT na 1 pracownika rocznie (w porównaniu z […] CGT w 2002 r.). Ten poziom, stosunkowo niski w porównaniu z innymi stoczniami w UE (np. w Niemczech), wynika jakoby ze skoncentrowania w stoczni różnego rodzaju działań, które można by zlecać firmom zewnętrznym (wyposażanie i kadłuby, procedury uruchomienia, próby, konserwacja i usługi ochrony) oraz niższego stopnia automatyzacji.
(51) W ramach mechanizmu przejściowego zgodność ze wspólnym rynkiem środków pomocy mających zastosowanie po dniu przystąpienia musi w pierwszym rzędzie być oceniona przez krajowy organ nadzorujący pomoc państwa. Po przedłożeniu informacji Komisja ocenia zgodność ze wspólnym rynkiem środków mających nadal zastosowanie po dniu przystąpienia. Jeżeli Komisja ma poważne wątpliwości co do zgodności takich środków z prawem wspólnotowym, może zgłosić zastrzeżenia w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania kompletnej informacji. Jeżeli natomiast Komisja nie zgłosi sprzeciwu w odniesieniu do tego rodzaju środków we wskazanym nieprzekraczalnym terminie, środki te uznane będą za pomoc istniejącą od dnia przystąpienia. (51) W ramach mechanizmu przejściowego zgodność ze wspólnym rynkiem środków pomocy mających zastosowanie po dniu przystąpienia musi w pierwszym rzędzie być oceniona przez krajowy organ nadzorujący pomoc państwa. Po przedłożeniu informacji Komisja ocenia zgodność ze wspólnym rynkiem środków mających nadal zastosowanie po dniu przystąpienia. Jeżeli Komisja ma poważne wątpliwości co do zgodności takich środków z prawem wspólnotowym, może zgłosić zastrzeżenia w ciągu trzech miesięcy od daty otrzymania kompletnej informacji. Jeżeli natomiast Komisja nie zgłosi sprzeciwu w odniesieniu do tego rodzaju środków we wskazanym nieprzekraczalnym terminie, środki te uznane będą za pomoc istniejącą od dnia przystąpienia.
EXPRESS 2 (14°W), 3A (11°W) EXPRESS 2 (14°W), 3A (11°W)
Bereinigte Brennstoffwärme (W) wird definiert mit: "W = W Adjusted net fuel heat (W) is defined as W = W