Voltmeter (Nomen)

1

voltmeter (n)

instrument for measuring electric potential
  • Voltmeter
  • Voltmeters
  • Voltmeter ohne Registriervorrichtung
  • Voltmeters without recording device

voltmeter

instrument for measuring electric potential