vi}

1

Satzbeispiele & Übersetzungen

TITEL VI
TITLE VI
TITEL VI
CHAPTER VI
ANLAGE VI
ANNEX VI
VI SCHLUSSFOLGERUNGEN
CONCLUSION
VI SCHLUSSFOLGERUNGEN
CONCLUSIONS
VI SCHLUSSFOLGERUNGEN
VI CONCLUSION
TSI-Streckenklassen IV-P, IV-F, IV-M, VI-P, VI-F und VI-M
TSI categories of line IV-P, IV-F, IV-M, VI-P, VI-F and VI-M
Anlage VI zum ANHANG VI TEIL-ARA
Appendix VI to ANNEX VI PART-ARA
VI.
VI.