DE Phrasen mit verwezenlijking EN Übersetzungen
"(2) De maatschappij kan, op eigen gezag, of door middel van deelneming in bestaande of op te richten Belgische, vreemde of internationale organismen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele in verband staan met haar maatschappelijk doel, dan wel de verwezenlijking of de uitbreiding van dat doel kunnen vergemakkelijken of bevorderen." "(2) De maatschappij kan, op eigen gezag, of door middel van deelneming in bestaande of op te richten Belgische, vreemde of internationale organismen, alle commerciële, industriële of financiële handelingen verrichten, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of ten dele in verband staan met haar maatschappelijk doel, dan wel de verwezenlijking of de uitbreiding van dat doel kunnen vergemakkelijken of bevorderen."
"(3) Het feit dat er goederen of diensten worden gefabriceerd en verkocht, die rechtstreeks of onrechtstreeks op de spoorwegactiviteiten betrekking hebben, is inzonderheid van aard de verwezenlijking of de uitbreiding van het maatschappelijk doel te bevorderen." "(3) Het feit dat er goederen of diensten worden gefabriceerd en verkocht, die rechtstreeks of onrechtstreeks op de spoorwegactiviteiten betrekking hebben, is inzonderheid van aard de verwezenlijking of de uitbreiding van het maatschappelijk doel te bevorderen."
100. Ten aanzien van de activiteit "IFB Logistics" was in het herstructureringsplan voor 2003 een exploitatiewinst van […] miljoen euro geraamd, na een verlies van […] miljoen euro in 2002. Ter verwezenlijking hiervan bevatte het plan in totaal negen maatregelen die een besparing van […] miljoen euro mogelijk zouden maken. Door de daling van het volume aan conventioneel vervoer, die naar verwachting een verlies van […] miljoen euro met zich zal meebrengen, zou de totale verbetering dus […] miljoen euro belopen. Onderstaande tabel bevat de negen maatregelen: 100. Ten aanzien van de activiteit "IFB Logistics" was in het herstructureringsplan voor 2003 een exploitatiewinst van […] miljoen euro geraamd, na een verlies van […] miljoen euro in 2002. Ter verwezenlijking hiervan bevatte het plan in totaal negen maatregelen die een besparing van […] miljoen euro mogelijk zouden maken. Door de daling van het volume aan conventioneel vervoer, die naar verwachting een verlies van […] miljoen euro met zich zal meebrengen, zou de totale verbetering dus […] miljoen euro belopen. Onderstaande tabel bevat de negen maatregelen:
103. De herstructurering van de activiteit "IFB Terminals" daarentegen zal waarschijnlijk drie jaar in beslag nemen. Volgens de verwachtingen zullen de operationele verliezen van deze activiteit van […] miljoen euro in 2002 dalen tot […] miljoen euro in 2003 en […] miljoen euro in 2004, alvorens 2005 af te sluiten met een exploitatiewinst van […] miljoen euro. Ter verwezenlijking hiervan bevatte het plan de volgende acht maatregelen: 103. De herstructurering van de activiteit "IFB Terminals" daarentegen zal waarschijnlijk drie jaar in beslag nemen. Volgens de verwachtingen zullen de operationele verliezen van deze activiteit van […] miljoen euro in 2002 dalen tot […] miljoen euro in 2003 en […] miljoen euro in 2004, alvorens 2005 af te sluiten met een exploitatiewinst van […] miljoen euro. Ter verwezenlijking hiervan bevatte het plan de volgende acht maatregelen: