DE Phrasen mit verhoging EN Übersetzungen
(28) Wat de financiering betreft, gaat het hoofdzakelijk om een verhoging van de veronderstelde steun. In totaal bedraagt de veronderstelde steun voor de geplande maatregelen in Duitsland, Nederland en Frankrijk 388,5 miljoen euro. (28) Wat de financiering betreft, gaat het hoofdzakelijk om een verhoging van de veronderstelde steun. In totaal bedraagt de veronderstelde steun voor de geplande maatregelen in Duitsland, Nederland en Frankrijk 388,5 miljoen euro.
8.Herziening van de Railbarge-overeenkomst (verhoging van de prijzen en verwezenlijkte re-engineering) | […] miljoen | 8.Herziening van de Railbarge-overeenkomst (verhoging van de prijzen en verwezenlijkte re-engineering) | […] miljoen |
9.Verhoging van de provisies van de vertegenwoordigers (agent) | […] miljoen | 9.Verhoging van de provisies van de vertegenwoordigers (agent) | […] miljoen |
105. Mainhub. Mainhub zal tussen medio 2003 en eind 2005 volledig worden gereorganiseerd, hetgeen — met name dankzij omvangrijke computeraanpassingen — personeelsinkrimping in combinatie met een verhoging van het aantal bewerkingen mogelijk zal maken. Daardoor kan worden gezorgd voor een betere capaciteitsbezetting van de terminal, die in 2002 slechts voor […] % is gebruikt. 105. Mainhub. Mainhub zal tussen medio 2003 en eind 2005 volledig worden gereorganiseerd, hetgeen — met name dankzij omvangrijke computeraanpassingen — personeelsinkrimping in combinatie met een verhoging van het aantal bewerkingen mogelijk zal maken. Daardoor kan worden gezorgd voor een betere capaciteitsbezetting van de terminal, die in 2002 slechts voor […] % is gebruikt.
109. Bij schrijven van 28 januari 2005 heeft de Belgische regering de Commissie ervan in kennis gesteld dat het leidinggevend personeel van zowel IFB als de NMBS van oordeel is dat het herstructureringsplan vergezeld moet gaan van een verhoging van het kapitaal van IFB, zoals in de kaderovereenkomst was vastgelegd. Het benodigde bedrag, ten opzichte van de ramingen van de kaderovereenkomst iets naar boven bijgesteld, zou 96,5 miljoen euro bedragen. 109. Bij schrijven van 28 januari 2005 heeft de Belgische regering de Commissie ervan in kennis gesteld dat het leidinggevend personeel van zowel IFB als de NMBS van oordeel is dat het herstructureringsplan vergezeld moet gaan van een verhoging van het kapitaal van IFB, zoals in de kaderovereenkomst was vastgelegd. Het benodigde bedrag, ten opzichte van de ramingen van de kaderovereenkomst iets naar boven bijgesteld, zou 96,5 miljoen euro bedragen.
| Situatie op 30.06.2005 | Voorgestelde verhoging | Situatie na verhoging | | Situatie op 30.06.2005 | Voorgestelde verhoging | Situatie na verhoging |