validation vehicle

Satzbeispiele & Übersetzungen

Validation
Validierung
Data validation
Datenvalidierung
Validation specification
Validierungseinzelheiten
Validation information
Validierungsangaben
Model Validation
Modellvalidierung
METHOD VALIDATION
VALIDIERUNG DER METHODE
Validation procedure
Validierungsverfahren
Initial validation by single laboratory validation
Erstvalidierung durch ein Einzellabor
Validation report
Validierungsbericht
VALIDATION FORMULAE
VALIDIERUNGSFORMELN
validation
Validierung
Validation Rules
Validierungsregeln
and validation
und die Validierung
and validation
und Validierung