DE Phrasen mit ulmer .. EN Übersetzungen
Thomas Ulmer Thomas Ulmer
Thomas Ulmer Thomas Ulmer ,
Thomas Ulmer , Thomas Ulmer ,
Thomas Ulmer und Thomas Ulmer and
Thomas Ulmer . Thomas Ulmer .
Thomas Ulmer im Namen der PPE-DE-Fraktion, Thomas Ulmer , on behalf of the PPE-DE Group,
Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul Thomas Ulmer, Markus Pieper, Herbert Reul
Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer Dieter-Lebrecht Koch, Thomas Ulmer
ULMER Thomas ULMER Thomas
Thomas Ulmer 12.7.2005 Thomas Ulmer 12.7.2005
Thomas Ulmer 21.2.2006 Thomas Ulmer 21.2.2006