Trunkenbold (Nomen)

1

alcoholic (n)

Alkoholismus - Mann
2

drinker (n)

Alkoholismus - Mann
3

drunk (n)

Alkoholismus - Mann
4

boozer (n)

Alkoholismus - Mann, drunkard
5

tippler (n)

Alkoholismus - Mann, Person - Mann
6

drunkard (n)

''abwertend'': Alkoholabhängiger, Alkoholismus - Mann, person who is habitually drunk
7

sot (n)

''abwertend'': Alkoholabhängiger, Alkoholismus - Mann
8