Gesuchter Begriff tough job hat 4 Ergebnisse
Gehe zu
EN Englisch DE Deutsch
tough job (n) [difficulty] eine schwierige Angelegenheit (n) {f} [difficulty]
tough job (n) [difficulty] Kunststück (n) {n} [difficulty]
tough job (n) [difficulty] Teufelsangelegenheit (n) {f} [difficulty]
tough job (n) Parforceritt (n) {m}

EN DE Übersetzungen für tough

tough (a) robust (a)
tough (a) [effort] schwer (a) [effort]
tough (a) [living conditions] rau (a) [living conditions]
tough (v) hartnäckig (v)
tough (a) [effort] anstrengend (a) [effort]
tough (a) [effort] beschwerlich (a) [effort]
tough (a) [effort] drückend (a) [effort]
tough (a) [effort] lästig (a) [effort]
tough (a) [effort] mühselig (a) [effort]
tough (a) [effort] schweißtreibend (a) [effort]

EN DE Übersetzungen für job

job (n) Arbeit (n) {f}
job (n) [employment] Arbeit (n) {f} [employment]
job (n) Arbeitsplatz (n) {m}
job (n) [business company] Beschäftigung (n) {f} [business company]
job (n) [employment] Amt (n) {n} [employment]
job (n) Beruf (n) {m}
job (n) [employment] Beruf (n) {m} [employment]
job Anstellung {f}
job (n) [business company] Anstellung (n) {f} [business company]
job (n) Aufgabe (n) {f}