tonsil of cerebellum

Satzbeispiele & Übersetzungen

A positive tonsil biopsy
positiver Befund der Tonsillenbiopsie
a positive tonsil biopsy
ein positiver Befund der Tonsillenbiopsie
a positive tonsil biopsy
ein positiver Befund der Tonsillenbiopsie.
Tonsil
Tonsillen