tin-bearing

Satzbeispiele & Übersetzungen

Tin
Wickel
Tin
Zinn
Tin
Antimon
Tin Tin New
Tin Tin Nwe
tin
Zinn
Tin chloride, tin dichloride
Zinnchlorid, Zinndichlorid
Tin Tin Nyunt
Tin Tin Nyung
Tin chloride; Tin dichloride
Zinnchlorid; Zinndichlorid