tin coat

Satzbeispiele & Übersetzungen

Tin Tin New
Tin Tin Nwe
tin
Zinn
Tin chloride, tin dichloride
Zinnchlorid, Zinndichlorid
Tin Tin Nyunt
Tin Tin Nyung
Tin chloride; Tin dichloride
Zinnchlorid; Zinndichlorid
breed or colour of coat,
die Rasse oder die Farbe;