DE Phrasen mit timme EN Übersetzungen
In Anpassung c werden die Wörter „esilämmityskulutus 200 oC: een, (FI)“, „Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 oC (S)“, „vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 oC: ssa) (FI)“, „Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200 oC i en timme) (S)“, „KOKONAISKULUTUS (FI)“, „TOTALT (S)“ gestrichen. in adaptation (c) the words ‘“esilämmityskulutus 200 oC: een, in Finnish (FI)”, “Energiförbrukning vid uppvärmning till 200 oC, in Swedish (S)”, “vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 oC: ssa), in Finnish (FI)”, “Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200 oC i en timme), in Swedish (S)”, “KOKONAISKULUTUS, in Finnish (FI)”“TOTALT, in Swedish (S)”’ shall be deleted;

DE Wörter ähnlich wie timme

EN Wörter ähnlich wie timme