tilting

2
  • tilting platform
  • Kippbare Plattform

Satzbeispiele & Übersetzungen

axis of tilting
Drehachse
tilting platform
Kipp-Plattform
tilting platform in horizontal starting position
Kipp-Plattform in der waagerechten Ausgangslage
axis of tilting max
Kippachse