Gesuchter Begriff theological hat 2 Ergebnisse
Gehe zu
EN Englisch DE Deutsch
theological (a) [general] theologisch (a) [general]
theological (adj) [of or relating to theology] theologisch (adj) [of or relating to theology]