target (Nomen)

  • Target
  • Zielvorgabe
10
  • Target conditions
  • Sollwerte

Satzbeispiele & Übersetzungen

Codes for target species or groups of target species
Codes der Zielarten oder Zielartengruppen
Community target
Gemeinschaftsziel
Target
Zielgruppe
Target
Einzelziel
Sampling by target Member States of target species
Stichprobenauswahl der Ziel-Mitgliedstaaten unter den Ziel-Tierarten
target group,
Zielgruppe,
Target benchmarks.
Zieleckwerte
Target group
Zielgruppe
target species.
Zielarten.
Target audience;
die Zielgruppe;
Target audiences
Zielgruppen
Target organs
Zielorgane
Stationary target
Unbewegliches Ziel