Tücher aus Seide

Satzbeispiele & Übersetzungen

Seide,
silk,
Seide,
silk;
Gewebe aus Seide, Schappeseide oder Bouretteseide
Woven fabrics of silk or of silk waste
Gewebe aus Seide, Schappeseide oder Bouretteseide
Woven fabrics of silk or silk waste
SEIDE
SILK
aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide, in Aufmachungen aller Art;
of silk or waste silk, however put up; or
Gewebe aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide
Woven fabrics of silk or of silk waste
Gewebe aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide
Woven fabrics of silk or silk waste
aus Seide, Schappeseide oder Bourretteseide
Of silk or silk waste
aus Seide oder Chemiefasern
Of silk or man-made fibres
Seide
Silk
Seide
silk
Seide
acrylic
Bleichen von Geweben aus Seide
Bleaching of woven fabrics of silk
Bedrucken von Geweben aus Seide
Printing of woven fabrics of silk