Skier

1

ski

  • Skier
  • Skis

skier (Nomen)

2
sports - skiing - man
3
sports - skiing - woman
someone who practices skiing
someone who practices skiing