sich das Haar frisieren lassen

Satzbeispiele & Übersetzungen

Haar
Hair
Haarmittel, die im Haar verbleiben
Hair leave-on products
Im Haar verbleibende Haarmittel
Leave-on hair products
Das verbleibende Haar wird aus dem Abwasser gefiltert.
The remaining hair is filtered out of the effluent.
37. IFB heeft bijgevolg al haar participaties in de haven van Duinkerke verkocht, met uitzondering van haar minderheidsparticipatie in NFTI-ou, waarvoor zij een koper zoekt.
37. IFB heeft bijgevolg al haar participaties in de haven van Duinkerke verkocht, met uitzondering van haar minderheidsparticipatie in NFTI-ou, waarvoor zij een koper zoekt.
250. De onderneming IFB heeft dus haar economische levensvatbaarheid kunnen aantonen, zowel in haar herstructureringsplan, dat in 2003 is voorgelegd, als in de sindsdien geboekte resultaten.
250. De onderneming IFB heeft dus haar economische levensvatbaarheid kunnen aantonen, zowel in haar herstructureringsplan, dat in 2003 is voorgelegd, als in de sindsdien geboekte resultaten.
Das Parlament darf sich diese Zuschauerrolle nicht gefallen lassen.
Parliament should not allow itself to be relegated to this passive role.