shine (Verb | Nomen)

1

strahlen (v)

eyes, light
6

schimmern (v)

gleam
7

glänzen (v)

skill, gleam
9

putzen (v)

shoes
10

Schein (v n)

brightness from a source of light

Satzbeispiele & Übersetzungen

Jiangyin Shine Science and Technology Co. Ltd
Jiangyin Shine Science and Technology Co., Ltd
Wuxi Sun-Shine Power Co. Ltd;
Wuxi Sun-Shine Power Co., Ltd