roast maize

Satzbeispiele & Übersetzungen

maize,
Mais
maize,
Mais,
maize
Mais
maize
Mais,
CN code 10059000 maize, other than maize for sowing,
KN-Code 10059000 Mais, nicht zur Aussaat,
maize and maize products derived from the processing thereof,
Mais und bei dessen Verarbeitung gewonnene Produkte