Rauheit (Nomen)

1

harshness (n)

Benehmen, Kritik, Charakter
2

sternness (n)

Charakter
3

severity (n)

Charakter
4

austerity (n)

Charakter
5

asperity (n)

Benehmen
6
Stoff, Benehmen
7

acrimony (n)

Kritik
8

acerbity (n)

Kritik
9
Kritik
10
Stimme