Pyrimidin-Biosynthese

Satzbeispiele & Übersetzungen

4-Amino-2,6-dichlor-pyrimidin
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Pyrimidin-2-carbonitril
pyrimidine-2-carbonitrile
Tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-on;
tetrahydro-1,3-dimethyl-1H-pyrimidin-2-one;
PYRIMIDIN-FUNGIZIDE
PYRIMIDINE FUNGICIDES
2,4-Diamino-pyrimidin-3-oxid
2,4-Pyrimidinediamine, 3-oxide