DE Phrasen mit programa EN Übersetzungen
V obdobju med izmenjavo teh dopisov sta dve elektrarni, navedeni v opisu ozadja sporočenega ukrepa, domnevno prejemali pomoč od drugega, veliko širšegprogramama državne podpore, ki ni bil znan Komisiji. V obdobju med izmenjavo teh dopisov sta dve elektrarni, navedeni v opisu ozadja sporočenega ukrepa, domnevno prejemali pomoč od drugega, veliko širšega programa državne podpore, ki ni bil znan Komisiji.
Za prejemanje pomoči izprogramaa mora Ministrstvo za okolje, prostor in energijo proizvajalcu električne energije dodeliti status "kvalificiranega proizvajalca" [3]. Za prejemanje pomoči iz programa mora Ministrstvo za okolje, prostor in energijo proizvajalcu električne energije dodeliti status "kvalificiranega proizvajalca" [3].
3.2 Obravnava vprašanja, ali je zadevna pomoč obstoječa pomoč – primprogramaama v splošnem 3.2 Obravnava vprašanja, ali je zadevna pomoč obstoječa pomoč – primer programa v splošnem
3.3 Obravnava vprašanja, ali je zadevna pomoč obstoječa pomoč – primer dveh posebnih posameznih pomoprogramarama v zvezi z elektrarno Trbovlje in elektrarno Ljubljana 3.3 Obravnava vprašanja, ali je zadevna pomoč obstoječa pomoč – primer dveh posebnih posameznih pomoči programa v zvezi z elektrarno Trbovlje in elektrarno Ljubljana
Poleg tega Komisija preučuje, ali je možno, da država članica posamezen primer priglasi kot posamezno pomoč v okprogramagrama, programa kot takega pa izrecno ne priglasi. Čeprav se ta pripomba nanaša načeloma na običajne postopke iz Pogodbe ES, v tej fazi svoje analize Komisija meni, da bi morala veljati tudi za začasni postopek, ki je v številnih vidikih podoben tem postopkom. Poleg tega Komisija preučuje, ali je možno, da država članica posamezen primer priglasi kot posamezno pomoč v okviru programa, programa kot takega pa izrecno ne priglasi. Čeprav se ta pripomba nanaša načeloma na običajne postopke iz Pogodbe ES, v tej fazi svoje analize Komisija meni, da bi morala veljati tudi za začasni postopek, ki je v številnih vidikih podoben tem postopkom.
3.4.1 Presoja programa kot ukrepa za spodbujanje varstva okolja 3.4.1 Presoja programa kot ukrepa za spodbujanje varstva okolja
3.4.2 Presoja programa kot ukrepa za nadomestilo nasedlih stroškov 3.4.2 Presoja programa kot ukrepa za nadomestilo nasedlih stroškov
Komisija dvomi, da je temu tako v primeru prvih dveh kategorij kvalificiranih proizvajalcev, ki so upravičeni doprogramaa. Čeprav sistem določanja cen razlikuje med viri energije, kaže, da v okviru programa ni dovolj dodelan, da bi lahko z njim pregledovali vsak posamezen primer elektrarne posebej. Ni videti niti, da obstaja kakršen koli natančen mehanizem za izračun upravičenih nasedlih stroškov. Poleg tega pa status kvalificiranega proizvajalca za prvi dve kategoriji ne vključuje nikakršnega merila, povezanega z datumom izgradnje. Komisija dvomi, da je temu tako v primeru prvih dveh kategorij kvalificiranih proizvajalcev, ki so upravičeni do programa. Čeprav sistem določanja cen razlikuje med viri energije, kaže, da v okviru programa ni dovolj dodelan, da bi lahko z njim pregledovali vsak posamezen primer elektrarne posebej. Ni videti niti, da obstaja kakršen koli natančen mehanizem za izračun upravičenih nasedlih stroškov. Poleg tega pa status kvalificiranega proizvajalca za prvi dve kategoriji ne vključuje nikakršnega merila, povezanega z datumom izgradnje.
Za ti dve kategoriji Komisija meni, da se zadevni program toliko razlikuje od programa, na katerem temelji metodologija, da je v tej fazi svoje analize nemogoče, da bi se spuščala v podrobno analizo odstopanj v pravilih programa in pogojih metodologije. Za ti dve kategoriji Komisija meni, da se zadevni program toliko razlikuje od programa, na katerem temelji metodologija, da je v tej fazi svoje analize nemogoče, da bi se spuščala v podrobno analizo odstopanj v pravilih programa in pogojih metodologije.
Vendar v sedanji fazi svoje analize, zlasti pa glede na omejenost informacij, ki so ji na voljo v zvezi z delovanjem programa, Komisija dvomi, da izpolnjuje vsa merila iz metodologije. Natančneje: Vendar v sedanji fazi svoje analize, zlasti pa glede na omejenost informacij, ki so ji na voljo v zvezi z delovanjem programa, Komisija dvomi, da izpolnjuje vsa merila iz metodologije. Natančneje:
- Komisija ni v položaju, da presoja, ali imajo ugodnosti izprogramaa za elektrarno Trbovlje kakršen koli časovni rok, ki bi bil združljiv s časovnimi okviri, določenimi v točki 3.12 metodologije; - Komisija ni v položaju, da presoja, ali imajo ugodnosti iz programa za elektrarno Trbovlje kakršen koli časovni rok, ki bi bil združljiv s časovnimi okviri, določenimi v točki 3.12 metodologije;
3.4.3 Presoja programa kot ukrepa za ohranjanje varnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji 3.4.3 Presoja programa kot ukrepa za ohranjanje varnosti oskrbe z električno energijo v Sloveniji
Komisija meni, da je stanje drugačno v tretji kategoriji proizvajalcev, ki prejemajo podporo odprogramaa, namreč v primeru elektrarne Trbovlje. Komisija meni, da je stanje drugačno v tretji kategoriji proizvajalcev, ki prejemajo podporo od programa, namreč v primeru elektrarne Trbovlje.
Rechtsgrundlage : Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se establecen ayudas a empresas en el marco del programa INNOVA EMPRESAS Legal basis : Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se establecen ayudas a empresas en el marco del programa INNOVA EMPRESAS
Rechtsgrundlage | Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se establecen ayudas a empresas en el marco del programa INNOVA EMPRESAS | Legal basis | Resolución del Presidente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias, por la que se establecen ayudas a empresas en el marco del programa INNOVA EMPRESAS |
Rechtsgrundlage | Decreto Foral 38/2006, de 28 de febrero, por el que se regula Bizkaiberri laguntzak, Programa de impulso a la innovación de las pymes de Bizkaia del Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia | Legal basis | Decreto Foral 38/2006, de 28 de febrero, por el que se regula Bizkaiberri laguntzak, Programa de impulso a la innovación de las pymes de Bizkaia del Departamento de Innovación y Promoción Económica de la Diputación Foral de Bizkaia |
Rechtsgrundlage: Programa de auxílios ao financiamento baseado em condições ORET/Miliev Legal basis: Programa de auxílios ao financiamento baseado em condições ORET/Miliev
Rechtsgrundlage: Proyecto de orden por la que se regulan y convocan ayudas para la mejora del programa sanitario de las agrupaciones de defensa sanitaria de ganado porcino en el marco del programa operativo integrado de Castilla León 2000- 2006 y de los sectores porcino, avícola y cunícola que tenga por objeto implantar un sistema de recogida de cadáveres de animales Legal basis: Proyecto de orden por la que se regulan y convocan ayudas para la mejora del programa sanitario de las agrupaciones de defensa sanitaria de ganado porcino en el marco del programa operativo integrado de Castilla León 2000- 2006 y de los sectores porcino, avícola y cunícola que tenga por objeto implantar un sistema de recogida de cadáveres de animales.
Rechtsgrundlage: Decreto de apoyo a la investigación, desarollo e innovación tecnológica en los sectores agrário, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa IKERKETA) Legal basis: Decreto de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación tecnológica en los sectores agrário, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa IKERKETA)
Rechtsgrundlage: Proyecto de Orden por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión y se realiza la convocatoria del programa de extensión de la banda ancha en zonas rurales y aisladas Legal basis: Proyecto de Orden por la que se regulan las bases, el régimen de ayudas y la gestión y se realiza la convocatoria del programa de extensión de la banda ancha en zonas rurales y aisladas
Titel : %quot%Programa de apoyo al desarrollo de nuevos productos (2005 — 2010)%quot% Title : %quot%Programa de apoyo al desarrollo de nuevos productos (2005 — 2010)%quot%
Titel : Programa de apoyo al desarrollo de nuevas empresas de base científica y tecnológica (2005 — 2010) Title : %quot%Programa de apoyo al desarrollo de nuevas empresas de base científica y tecnológica (2005 — 2010)%quot%
Rechtsgrundlage : Proyecto de Orden de (…), de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el Programa de ayudas para fomento de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías renovables Legal basis : Proyecto de Orden de (…), de la Consejera de Industria, Comercio y Turismo, por la que se regula el Programa de ayudas para fomento de acciones y proyectos de ahorro, eficiencia energética y utilización de energías renovables
Titel : Programa Beatriz Pinós Title : Programa Beatriz Pinós
- Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 metais programa (Žin., 2004 Nr. 133-4786) - Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo 2004-2010 metais programa (Žin., 2004 Nr. 133-4786)
Titel | Programa de incentivos a la creación de ocupación ligada a proyectos de nueva inversión empresarial considerados estratégicos para la economía catalana | Title | Programa de incentivos a la creación de ocupación ligada a proyectos de nueva inversión empresarial considerados estratégicos para la economía catalana |
Titel | Modificación de las normas reguladoras del Programa CENIT | Title | Modificación de las normas reguladoras del Programa CENIT |
Petition 0476/2008, eingereicht von Cesar Antonio Munoz, spanischer Staatsangehörigkeit, im Namen der Agrupación de desarollo Programa Málaga Mas Accessible, zu dem Thema Ergebnisse eines Parkneugestaltungsprojekts in Málaga mit Hilfe von EU-Mitteln N° 476/2008 by Cesar Antonio Munoz (Spanish), on behalf of the ‘Agrupación de Desarollo Programa Málaga Mas Accessible’ (Malaga Development Association), concerning the results of the projected improvements to the Malaga nature reserve using Community funds
Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados miembros. Las organizaciones caritativas temen que la propuesta de la Comisión de cofinanciar la totalidad del programa obstaculice su aplicación en algunos Estados miembros.
Portugal http://fundoscomunitarios.mai-gov.info/home/programa-quadro-solidariedade-e-gestao-de-fluxos-migratorios/fundo-europeu-para-as-fronteiras-externas/ Portugal http://fundoscomunitarios.mai-gov.info/home/programa-quadro-solidariedade-e-gestao-de-fluxos-migratorios/fundo-europeu-para-as-fronteiras-externas/